Aktier

Vad är ett beta-tal?

Beta är ett nyckeltal som används som riskmått. Det anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till börsen, som ses som ett jämförelseindex.

Syftet med beta-talet är att försöka få en fingervisning om hur mycket en akties pris kan förväntas svänga i framtiden i förhållande till börsen, baserat på hur priset rört sig historiskt. Man vill helt enkelt veta om aktien brukar röra sig lika mycket, mer, eller mindre än börsen och på så sätt få en uppfattning om hur den kan komma att röra sig i framtiden.

vad är ett beta-tal?
Tips
Traditionella nyckeltal såsom P/S-tal och P/E-tal används för att värdera själva bolaget, dess försäljning och vinst, medan beta-talet snarare ger en fingervisning om risken i bolagets aktie. Det finns med andra ord vissa nyckeltal som fokuserar på bolagets verksamhet och andra som fokuserar på själva aktien.

Vad visar beta-talet?

Ett beta på 1,0 innebär att aktiens svängningar är identiska med börsens svängningar, upp och ned. Vanligast är dock att en aktie brukar svänga mer eller mindre än börsen, vilket innebär att beta-talet för en aktie ofta är högre eller lägre än 1,0.
beta under 1
Beta under 1 - en aktie som har ett beta under 1,0 har svängt mindre än börsen under mätperioden. Det innebär att den stigit mindre än börsen vid uppgång, men också att den sjunkit mindre än börsen vid fallande marknad.
beta 1,0
Beta 1,0 - en aktie som har ett beta på 1,0 har en aktiekurs som svängt identiskt med börsen under mätperioden.
beta över 1
Beta över 1 - en aktie som har ett beta över 1,0 har svängt mer än börsen under mätperioden. Det innebär att den historiskt har stigit mer än börsen vid uppgång, men också att den sjunkit mer än börsen vid fallande marknad.
Exempel

Banken AB har ett beta-tal som anger att aktien historiskt har svängt mindre än börsen. Om börsen stiger 1 % är det därför sannolikt att Banken AB:s aktiekurs stiger mindre än så. Gruvan AB, å andra sidan, borde stiga mer än börsen baserat på hur aktien rört sig historiskt.

Banken AB
Beta 0,8
Stiger sannolikt 0,8 %

Gruvan AB
Beta 1,6
Stiger sannolikt 1,6 procent

Är det bäst med ett högt eller lågt beta-tal?

Det finns förmodligen lika många svar på den frågan som sparare, men det viktiga är att beta-talet på din investering överensstämmer med den risk du känner dig bekväm att ta. Ett högt beta innebär större svängningar i portföljen. Om du tycker att det är okej att portföljen sannolikt svänger mer än börsen för att i gengäld uppnå en högre potentiell avkastning är aktier med hög beta att föredra. Om du istället föredrar en lugnare utveckling i portföljen med mindre turbulens så kan aktier med lägre beta passa dig bättre.
vad är bäst - högt eller lågt beta?

Var hittar jag en akties beta-tal?

Hos oss hittar du beta-talet på aktiens översiktssida. Genom att titta på en akties översikt får du snabbt en fingervisning om hur aktiekursen rört sig historiskt i förhållande till börsen. I exemplet nedan ser vi att beta-talet är 1,25. Detta innebär att aktien historiskt har gått upp mer än marknaden när börsen stigit, men också fallit mer än marknaden när börsen sjunkit.
var hittar man en akties beta-tal?Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.