Aktier

Vad visar volatilitet?

Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, är ett riskmått som anger hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent. Måttet baseras på aktiens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter kursens standardavvikelse från medelvärdet under den perioden. Det kan vara intressant att titta dels på marknadens volatilitet, dels på en enskild akties volatilitet. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.
vad visar volatilitet?

Vad visar volatilitet?

När man tittar på en akties volatilitet är det inte den långsiktiga avkastningen som avses utan enbart hur skakig resan framåt förväntas bli i det korta perspektivet. Att en aktie har hög volatilitet betyder att aktiekursen tenderar att svänga mycket medan en aktie med låg volatilitet tyder på att den svänger lite. Man kan likna volatilitet med turbulens när man flyger - ju högre volatilitet desto högre turbulens och då kan det vara en klok idé att spänna fast säkerhetsbältet och vara beredd på en skakig resa.

En och samma aktie kan ha perioder med både hög och låg volatilitet. Rapporter och viktiga nyheter för bolaget är exempel på information som kan påverka priset och volatiliteten. Ju högre osäkerhet, desto högre volatilitet generellt sett.

Hur använder man sig av volatilitet som ett nyckeltal?

Volatilitet är ett mått som säger mer om ett bolags aktie än om dess verksamhet. Generellt kan man säga att om man är en långsiktig ägare är det viktigare att titta på fundamentala nyckeltal. Med fundamentala nyckeltal menas de som visar bolagets försäljning, vinst och tillväxt – sånt som långsiktigt driver aktiekursen. Om man är mer kortsiktig i sitt sparande är det desto viktigare att titta på volatilitetsmåttet eftersom det visar hur mycket aktien svänger kortsiktigt.
hur använder man sig av volatilitet?
Om ett bolag är svårt att värdera brukar det leda till en ökad osäkerhet och svängigare aktiekurs. I vår aktielista kan du filtrera bolag efter volatilitet för att se vilka bolag som de senaste 30 dagarna haft högst respektive lägst volatilitet.

Är hög eller låg volatilitet bäst?

Om man ska titta efter hög eller låg volatilitet beror helt och håller på vad man själv föredrar. Risk och avkastning hör ihop, och riskmåttet volatilitet ger en fingervisning om hur mycket en akties pris brukar svänga på kort tid.

Att en aktie har hög volatilitet innebär att aktiens pris tenderar att röra på sig mycket på kort tid. Det är både en risk och en möjlighet. Möjligheten är att aktien stiger kraftigt, medan risken är att priset sjunker med en förlust som följd.

Att en aktie har låg volatilitet innebär å andra sidan att aktien haft små prisrörelser på kort tid. Även detta är det både en risk och möjlighet. Aktier med låg volatilitet brukar inte vara dem som stiger mest på kort tid men inte heller de som faller mest – de brukar helt enkelt ha en mindre skakig resa.

Som jämförelse kan sägas att börsens (OMXS30) volatilitet har varit strax under 20 procent de senaste 5 åren, samtidigt som börsens totalavkastning varit 83 procent under perioden*. Bolag som har haft en volatilitet över den nivån har alltså haft en högre risk än börsen och tvärtom.

Var hittar jag en akties volatilitet?

På aktiens översiktssida visar vi hur hög volatiliteten har varit i aktien de senaste 30 dagarna.
var hittar man en akties volatilitet?

VIX-index

VIX Index, eller skräckindex som det också brukar kallas, är ett volatilitetsindex som mäter marknadens förväntningar över volatiliteten de kommande 30 dagarna. Det är alltså ett framåtblickande mått som ger en fingervisning om marknadens förväntningar. Det finns tre olika VIX-mått som mäter volatiliteten på olika index; VIXS&P500, VXN Nasdaq 100 och VXD Dow Jones.

Ett högt tal tyder på att marknaden förväntar sig en turbulent marknad kommande 30 börsdagar. Ett lågt tal tyder i motsats på att marknaden förväntar sig en behaglig resa de kommande 30 börsdagarna.

Viktigt att komma ihåg är att ingen vet hur börsen kommer utvecklas, den kan gå både upp och ned. Måttet visar alltså endast marknadens förväntningar.

VIX-index
Tips*Siffror per 24/3 2021
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.