Aktier

Vad är PEG-tal?

PEG-talet är en vidareutveckling av nyckeltalet P/E. Det visar relationen mellan en akties P/E-tal och vinsttillväxt med syftet att se om en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger. Om du inte läst avsnittet om P/E-tal kan du läsa det här innan du fortsätter med detta avsnitt.

PEG står för engelskans Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt) och räknas ut genom att dela en akties P/E-tal med vinsttillväxten per aktie. Genom att göra detta fås en bild av hur aktien värderas med hänseende till hur snabbt bolaget växer. Två bolag kan ha samma P/E-tal, men om ett av bolagen växer snabbare än det andra kommer det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet och alltså vara mer köpvärt.

vad är PEG-tal?

Hur räknar man ut PEG-tal?

För att räkna ut en akties PEG-tal delar man P/E-talet med vinsttillväxten.
PEG-tal = P/E-tal / vinsttillväxt

P/E-talet hittar du hos oss på aktiens översiktssida. Vinsttillväxten (Growth) är en framtida prognos över bolagets vinsttillväxt per aktie. Med prognos menas här att det är just förväntningar på vilken framtida vinst per aktie bolaget förväntas uppnå.

I dagligt tal brukar man tala om analytikerestimat eller konsensusestimat, vilket är snittet av analytikernas förväntningar på vinsttillväxten. Denna siffra går att hitta via bland annat SME Direkt. SME Direkt är en avgiftsbelagd tjänst som du kan läsa mer om och beställa här. Prognos för framtida vinst brukar finnas upp till tre år framåt.

Om du själv har en tro om vilken vinst bolaget kommer att prestera kommande år kan du använda den siffran också.

Exempel
Saxen AB har ett P/E-tal på 15 och en förväntad vinsttillväxt på 15 %. Det ger dem ett PEG-tal på 1,0.
Räkneexempel PEG-tal

Så här räknar du ut vinsttillväxten

Vinsttillväxten (Growth) är ett procentuellt tal som räknas ut genom att ta fram kommande års förväntade vinst per aktie och dela det med det föregående års redovisade vinst per aktie.
Uträkning vinsttillväxt (PEG-tal)
Exempel
Rederibolaget AB redovisade en vinst 10 kr per aktie år 2015. Förväntningarna är att bolaget kommer att redovisa en vinst på 11 kr per aktie år 2016.
Räkneexempel vinsttillväxt

Vad är ett högt respektive lågt PEG-tal?

En vedertagen tumregel är att PEG-talet ska understiga 1,5. Under den nivån är aktien lågt värderat i förhållande till tillväxttakt och kan därmed anses vara en bra investering. En aktie som har ett PEG-tal över 1,5 anses i motsats vara högt värderat i förhållande till vinsttillväxten.
vad är ett högt/lågt PEG-tal?

Varför ska man använda PEG-tal?

Ibland är det mer traditionella P/E-talet mindre användbart. Det gäller främst bolag där vinsten stiger kraftigt. Eftersom P/E-talet bygger på nuvarande aktiekurs och historisk vinst så kommer P/E-talet i ett bolag där vinsten stiger kraftigt att se högt ut vilket många tolkar som att aktien är dyr.

Aktiemarknaden är framåtblickande, och tror marknaden på stigande vinst så kommer aktiekursen stiga redan idag. Men trots ett högt P/E-tal, till följd av en hög aktiekurs, kan bolaget vara lågt värderat när man tar hänsyn till hur snabbt bolagets vinst stiger och därför vara köpvärt. Det är just det som PEG-talet visar och därför är det ett bra komplement.

Exempel

Rederijätten och Fartygsmogulen är två bolag inom rederibranschen som båda värderas till P/E 14. Betyder det att de två bolagen är en exakt lika bra investering?

För att få en fördjupad bild tittar vi på PEG-talet. Rederijätten förväntas växa med 12 % medan Fartygsmogulen förväntas växa med 3 %.

Rederijätten
Fartygsmogulen
Här ser vi tydligt att Rederijätten värderas betydligt lägre än Fartygsmogulen med hänsyn till hur snabbt bolagets vinst växer. Här är alltså Rederijätten en bättre investering.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.