Malmöiternas favoriter

I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder bosatta i Malmö.

  • Idag -1,88%
  • 3 mån. 20,87%
  • 1 år 22,80%
  • 3 år 205,90%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Hövding Sverige 0,27% 13,62% 113,37% 10,54% 18,35 3 427 Köp
2. Simris Alg B -0,33% 19,60% -48,67% - 5,98 2 236 Köp
3. Victoria Park B 0,00% 2,92% 17,68% 118,64% 36,95 1 876 Köp
4. SpectraCure -1,09% 75,52% -26,75% 756,38% 12,76 7 352 Köp
5. Acconeer -1,80% 7,30% -17,32% - 19,10 3 476 Köp
6. Avensia -5,14% 46,26% 100,00% 210,28% 16,60 2 488 Köp
7. Camurus -0,60% -37,24% -42,50% -2,73% 65,90 2 992 Köp
8. Canopy Growth Corp -3,19% 67,20% 87,82% - 59,54 6 608 Köp
9. Novo Nordisk B -2,41% 13,56% 12,83% -7,03% 336,35 9 674 Köp
10. Bredband2 i Skandinavien -1,32% -6,25% -21,33% 67,91% 1,12 2 216 Köp
11. CellaVision -2,11% 43,56% 99,29% 493,19% 278,80 4 303 Köp
12. Alligator Bioscience -4,80% 4,39% -0,83% - 23,80 2 575 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där våra kunder boende i Malmö är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.