Malmöiternas favoriter

I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder bosatta i Malmö.

  • Idag -0,79%
  • 3 mån. 9,48%
  • 1 år 96,73%
  • 3 år 207,76%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Hövding Sverige 6,56% 56,82% -8,00% -30,30% 13,80 2 448 Köp
2. Simris Alg B -5,60% -16,97% -41,99% - 8,76 2 149 Köp
3. Victoria Park B 0,00% 14,89% 34,04% 278,00% 37,80 3 691 Köp
4. BIMobject -1,80% -16,76% 3,98% 532,63% 30,05 2 203 Köp
5. SpectraCure -11,16% -56,42% 657,28% - 7,80 6 591 Köp
6. Acconeer -2,48% -1,67% - - 23,60 3 624 Köp
7. Avensia 0,00% 63,20% 43,55% 190,22% 13,35 2 082 Köp
8. Camurus 0,58% -6,61% -15,98% - 104,60 2 687 Köp
9. Canopy Growth Corp 2,01% 25,41% 417,12% - 40,18 7 071 Köp
10. Novo Nordisk B 0,23% -5,77% 0,88% -20,93% 287,50 11 039 Köp
11. Bredband2 i Skandinavien 0,66% 5,94% 48,53% 203,61% 1,51 2 542 Köp
12. CellaVision 0,27% 26,14% 12,21% 301,10% 182,90 4 145 Köp
13. Alligator Bioscience 0,47% 35,00% 9,09% - 32,40 2 019 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där våra kunder boende i Malmö är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.