Sparstrategi

Hur bygger man en portfölj?

Varför ska jag ha en portföljstrategi?

När man bygger en portfölj kan det vara bra att ha en portföljstrategi. Det är i princip en strategi över hur man har tänkt hantera sitt sparande och sina investeringar.

Att ha en tydlig strategi är ofta en bra idé och kan hjälpa mycket längs vägen. Det bästa är att ha den nedskriven så att man kommer ihåg den och blir påmind om den. Om man till exempel köper en aktie och inte har en tydlig strategi från början är det lätt att börja tvivla på sin investering och sälja vid fel tillfälle - och därmed förlora mer pengar än om man hade hållit sig till strategin. Genom att ha en uttalad strategi från början är det lättare att hålla fast vid sina investeringar, även om det skulle bli turbulent på världens börser.

portföljstrategi

Vilka olika investeringsstrategier finns det?

Det finns många typer av investeringsstrategier och egentligen kan man säga att alla sparare har en unik strategi. Man skiljer dock mellan offensiva och defensiva strategier.

En offensiv strategi innebär att man vill ta en hög risk för att kunna nå en potentiellt hög avkastning. En defensiv strategi innebär istället att man snarare vill försöka skydda sina pengar mot inflation och nedgång genom att ta en lägre risk.

Vilken strategi som passar just dig beror på flera saker, men generellt kan man säga att en offensiv strategi är vanligare för lite längre sparhorisonter medan en defensiv strategi är vanligare för lite kortare sparhorisonter.

investeringsstrategier

Vad kan en strategi innehålla?

En portföljstrategi kan bestå av allt från ett par korta meningar till långa uppsatser om hur man ska agera vid olika situationer. De allra flesta nöjer sig med ett par rader. Nedan finns några av de vanligaste punkterna som en portföljstrategi kan innehålla.

Vad är målet med portföljen eller sparandet? Vad är målet med portföljen eller sparandet?

Hur mycket pengar ska du spara ihop? Ska du spara till en ny TV? Eller kanske en sommarstuga? Att ha ett uttalat mål gör det lättare att motivera sig till att spara lite extra varje månad.
Exempel
Kalle vill spara till en bil som kostar 250 000 kr.

Hur mycket ska man spara? Hur mycket ska man spara?

Du kanske hade tänkt att spara 1 000 kronor i månaden? Eller kanske vill du spara 10 procent av din lön efter skatt? Sätt en rimlig ambitionsnivå som du tror på och som du klarar av.

Om du har ett sparmål som du ska uppnå vid en specifik tidpunkt är det enkelt att räkna fram hur mycket du behöver spara varje månad. Då tar du bara din slutsumma och delar den med så många månader det är kvar tills du vill ha pengarna. Läs mer om hur mycket våra kunder sparar i månaden.

Exempel

Kalle vill spara ihop till sin bil på 8 år. Då behöver han spara 2604 kr i månaden.

250 000 kr / (8 år x 12 månader) = 2 604 kr

Exemplet är räknat utan hänsyn till avkastning.

Vad ska jag spara i för värdepapper? Vad ska jag spara i för värdepapper?

Vill du äga egna aktier? Placera i fonder? Eller kanske kombinera de två? Det finns många möjligheter och inget alternativ är rätt eller fel. Är du intresserad av att hålla koll på ditt sparande kanske aktier är någonting för dig. Vill du bara ha ett enkelt och bra sparande kanske fonder passar dig bättre.

Välj värdepapper i ditt sparande efter din intresse- och ambitionsnivå. Läs mer om vilka typer av värdepapper man kan ha i sin portfölj här.

Exempel
Kalle är intresserad av sparande och tycker det är kul. Han väljer därför att bara investera i aktier.

Hur många aktier eller fonder ska jag äga? Hur många aktier eller fonder ska jag äga?

Det kan vara smart att ha en uttalad strategi för hur många aktier eller fonder man ska ha i sin investeringsportfölj. Genom att ha detta nedskrivet minskar risken att man plötsligt får för många eller för få olika tillgångar i sin portfölj. Läs mer om hur många aktier eller fonder man bör ha.
Exempel
Kalle väljer att ha tolv olika aktier i sin portfölj.

När ska jag köpa och sälja? När ska jag köpa och sälja?

Att veta när man ska köpa och när man ska sälja är bland det svåraste när det kommer till investeringar, och här finns det inte heller några enkla eller rätta svar. Genom att på förhand ha en plan för hur man ska agera blir det lättare att undvika känslomässiga beslut längs vägen och sälja vid fel tillfälle.
Exempel
Kalle tycker det är svårt att hitta rätt köpläge, han väljer därför att köpa aktier varje månad. Eftersom Kalle tycker det är svårt att veta när det är läge att sälja kommer Kalle att sälja gradvis under sex månader innan han ska ha pengarna.

Hitta en strategi som passar dig

Det finns många typer av investeringsstrategier och det gäller att hitta en strategi som passar just dig, din sparhorisont och din personlighet. Läs mer om olika sparhorisonter här.

En strategi som dina vänner använder framgångsrikt behöver inte nödvändigtvis passa just dig. Om du inte vill behöva logga in och titta på portföljen varje dag kanske du ska välja en lite mer defensiv strategi. Om du däremot brinner för högriskplaceringar och förhoppningsbolag kanske du ska välja en annan strategi.

Båda dessa strategier kan vara bra, men om du väljer en strategi som inte passar dig finns risken att du tar dina beslut på känslomässiga grunder istället för utifrån din strategi.

hitta en sparstrategi som passar dig

Jag orkar inte engagera mig. Hur gör jag då?

Alla vill inte lägga åtskilliga timmar om dagen på att hålla koll på sitt sparande. Desto vanligare är det att vilja ha ett bra sparande utan att engagera sig så mycket. Är man en av de som bara vill försäkra sig om att man har ett bra sparande kan man på ett par klick starta ett sparande i Avanza Auto. Avanza Auto är ett verktyg som hjälper dig hitta rätt fondportfölj (av sex olika specialfonder i Avanza Auto 1-6) utifrån dina val, och där vårt fondbolag sedan löpande optimerar och rebalanserar innehållet. Till Avanza Auto

Du kan även spana in Portföljgeneratorn. Där kan du skapa en fondportfölj med högsta möjliga Morningstar-rating till lägsta möjliga avgift. Perfekt om du vill ha hjälp att komma igång men sen själv dra i trådarna! Till Portföljgeneratorn

Pssst. Självklart går det att starta ett månadssparande i både Avanza Auto och Portföljgeneratorn!
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.