Kryptotillgångar

Vilka risker finns med kryptovalutor?

Vad finns det för risker med kryptovalutor?

Om du är nyfiken på att handla med kryptovalutor så är det viktigt att sätta sig in i riskerna och förstå dem fullt ut.

Både svenska Finansinspektionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna har gått ut och varnat för att köpa kryptovalutor och instrument med kryptovalutor som underliggande tillgång, till exempel certifikat.

De menar att konsumentskyddet inte är tillräckligt starkt och att investeringar i kryptovalutor innebär en hög risk då de är svåra att värdera. De lyfter även risker som är kopplade till bedrägerier, finansiering av terrorism och penningtvätt. Du kan läsa mer om kryptotillgångar och konsumentskydd på Finansinspektionens hemsida.

De europeiska tillsynsmyndigheterna har listat de största riskerna med kryptovalutor:

  1. Extrema prisrörelser kan göra att du förlorar stora delar av, eller allt, du investerat.
  2. Det är lätt att råka ut för missledande information och marknadsföring.
  3. Konsumentskyddet är inte tillräckligt starkt.
  4. Kryptotillgångar är komplexa och passar få konsumenter.
  5. Du kan lätt råka ut för bedrägerier.
  6. Det kan uppstå marknadsmanipulation, brist på pristransparens och låg likviditet.
  7. Det finns även tekniska säkerhetsrisker och man kan utsättas för cyberattacker och operativa problem.

Här kan du ta del av listan och läsa mer om de olika punkterna.

Är det större risk att investera i kryptovalutor än i andra tillgångar?

De flesta kryptovalutor omfattas inte av konsumentskyddande regler, och de står inte under finansinspektionens tillsyn. Det gör att riskerna blir högre jämfört med andra traditionella tillgångar som du kan handla med på börsen. Finansinspektionen har också varnat för att kryptovalutor, till skillnad från andra tillgångar, saknar inneboende värde.

Gäller samma risker om jag handlar krypto med certifikat?

Certifikat omfattas av konsumentskyddande regler, men den underliggande tillgången (alltså kryptovalutan) gör inte det. Därför aktualiseras samma risker för både kryptovalutan i sig och andra tillgångar med kryptovalutor som underliggande tillgång, som till exempel certifikat. Certifikat innebär också en exponering för motpartsrisker och likviditetsrisker. Läs mer om riskerna med certifikat och andra börshandlade produkter här.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.