Kryptovalutor

Vad är Bitcoin?

Kryptos historia

Bitcoin skapades av en person, eller en grupp, som gick under det påhittade namnet Satoshi Nakamoto. År 2008 publicerade pseudonymen Satoshi Nakamoto ett dokument med information om ett nytt elektroniskt betalningssystem. Betalningssystemet skulle göra det möjligt att ha digitala pengar som var oberoende av central styrning från banker eller stater.

Och varför ville man ha det? Jo, publiceringen skedde mitt under den brinnande finanskrisen 2008. Då tvingades stater stötta det finansiella systemet och flera banker som var nära att kollapsa. Ett av de främsta motiven till Bitcoin var alltså misstro till centraliserade informationssystem. Man ville skapa ett alternativt finansiellt system, som var skilt från stater och banker.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är den kryptovaluta som fått mest uppmärksamhet. Det är en valuta som står helt fristående från företag och banker. På vissa ställen i världen kan du använda Bitcoin som betalmedel, men det är få betalningar som görs med Bitcoin idag. I stället använder de flesta Bitcoin som ett tillgångsslag att investera i. Kanske tror man att värdet ska stiga eller att fler kommer använda Bitcoin för betalningar i framtiden.

Det kan vara svårt att bestämma eller förutspå värdet på en Bitcoin. Det finns nämligen ingen underliggande tillgång som är kopplad till värdet. Det innebär att Bitcoin värde avgörs helt och hållet av utbud och efterfrågan.

Bitcoin existerar och fungerar med hjälp av blockkedjeteknik som vi pratat om tidigare i akademin.

Hur många Bitcoin finns det?

Som mest kan det existera 21 miljoner Bitcoin. Det är en algoritm som bestämmer hur många Bitcoin som kan utvinnas per block som läggs till i blockkedjan. När Bitcoin lanserades och de första blocken las till på blockkedjan fick man utvinna 50 Bitcoin per block. Denna siffra halveras var fjärde år fram till cirka år 2140 då de sista kvarvarande fraktionerna av en Bitcoin kan utvinnas. Summan av alla Bitcoin som utvunnits då kommer bli 21 miljoner.

Hur skapas en Bitcoin?

På samma sätt som du inte kan trycka egna riktiga pengar, så kan du inte skapa egna riktiga Bitcoin. Däremot kan du ”mina”, eller ”gräva” som det också kallas. Det innebär att du utvinner Bitcoin från blockkedjan som de existerar på. Man utvinner Bitcoin genom att lösa ett avancerat tal med hjälp av datorer – och detta kallas ofta för mining.

Det enda sättet att hitta lösningen på talen är att gissa sig fram, och varje gissning kostar i form av datorkraft, vilket kräver energi i form av elektricitet. Tekniken är utformad för att varje lösning ska hittas med ca 10 minuters mellanrum. Om fler deltar desto svårare blir det att hitta lösningen, och om färre deltar blir det lättare att hitta lösningen. Den insats som krävs för att hitta lösningen är ett kvitto på att någon har investerat sin tid (och datorkraft), kvittot kallas för ”proof of work”. Metoden ”proof of work” har kritiserats för att vara mer energikrävande än andra metoder så som t.ex. ”proof of stake”.

När någon till slut lyckas lösa talet skickar hen i väg lösningen och den nya sidan till alla andra noder runt om i världen. Eftersom någon redan hittat lösningen så slutar alla andra miners att gissa på det talet och i stället börjar gissa på nästa pussel för att få lägga till nästa block.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.