Fonder

Vad är alternativa investeringsfonder och hur fungerar dem?

Vad är en alternativ investeringsfond?

En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha.

Exempelvis får en vanlig fond, som regleras av UCITS-regelverket, inte ha fastigheter eftersom de anses vara för illikvida. Om en vanlig fond vill ha exponering mot fastighetsbranschen måste den fonden köpa aktier i ett antal fastighetsbolag. Detta krav ställs inte på alternativa investeringsfonder som kan investera direkt i en butikslokal eller hyresrättsförening. 

Hur fungerar alternativa investeringsfonder?

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur många tillgångar, fonden investerar i.

I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. Du som investerare köper andelar i fonden och värdet på investeringen påverkas sedan av värdet på fondens investeringar. Exempelvis om du äger Avanza Zero så påverkas din investering av de beslut som fattas gällande vilka aktier som ska köpas och säljas i fonden. 

Hur handlar man med alternativa investeringsfonder?

Alternativa investeringsfonder går att handlas både som vanliga fonder med dagligt eller månatligt NAV, men också som börshandlade fonder där fonden prissätts kontinuerligt över handelsdagen. Normalt sett väljer fondbolaget om den alternativa investeringsfonden antingen ska handlas över en reglerad marknad, det vill säga som en börshandlad fond, eller inte - man erbjuder alltså inte både och för en och samma fond.

Vad kostar det att handla med alternativa investeringsfonder?

Gemensamt för alla typer av fonder är att de har en förvaltningsavgift - en procentuell avgift som tas ut i fondens NAV. Vissa fonder har även engångskostnader så som köp- eller säljavgift. Ibland har fonder även resultatbaserade avgifter som oftast tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex (alla fonder har olika jämförelseindex). Läs alltid igenom fondens faktablad för att se alla kostnader i den fond du tänker investera i. Om alternativa investeringsfonden handlas som en börshandlad fond tas courtage ut men oftast ingen köp- eller säljavgift, men handlas den alternativa investeringsfonden istället som en vanlig fond tas inget courtage ut, däremot kan en köp- eller säljavgift förekomma.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.