Aktier

Hur analyserar man aktier?

Hur vet man om ett bolags aktie är värd att köpa? Om du har hittat ett bolag som du är intresserad av är det bra att börja med att hämta in mer information om det. På bolagets hemsida hittar du till exempel årsredovisning och pressmeddelanden. Den typen av information brukar finnas under rubriken IR, som står för Investor Relations. Du kan också läsa analyser och artiklar om bolaget, från experter och journalister.

Men basera inte dina köp eller försäljningar på rekommendationer från andra, utan hämta in information från många olika håll för att skapa din egen uppfattning om en aktie är värd att köpa. Det finns olika metoder du kan använda för att ta reda på om en aktie är köpvärd.

hur fungerar utdelning?

Två typer av analysmetoder

Två vanliga analysmetoder är fundamental och teknisk analys. Enkelt förklarat kan man säga att i den fundamentala analysen utgår man från bolagets resultat- och balansrapporter när man vill ta reda på om en aktie är köpvärd. I den tekniska analysen använder man istället nyckeltal i aktiehandeln för att försöka ta reda på om aktien är på väg att gå upp eller ner i värde.

De två analysmetoderna är inte varandras motsatser, tvärtom kan det löna sig att kombinera dem. Genom att använda teknisk analys kan man ta reda på när det är köpläge i en fundamentalt stark aktie. Till exempel kan en köpsignal vara att en aktiekurs klarar av att stiga förbi en kurs där den tidigare vänt ner.

varför ger bolag utdelning?

Fundamental analys fokuserar på bolaget

När du använder fundamental analys så fokuserar du på företaget. På lång sikt är det företagets vinster som avgör hur aktiekursen utvecklas. Det du vill hitta är bolag som förväntas göra stor vinst, men där aktiekursen är låg i relation till vinsten. För att göra en fundamental analys så tittar du på den senaste årsredovisningen och med hjälp av siffrorna där kan du ta fram vissa nyckeltal. Nyckeltalen kan du sen använda för att jämföra bolag inom samma bransch och avgöra vilken aktie som är värd att köpa.

Lär dig mer om fundamental analys.

varför ger bolag utdelning?

Teknisk analys fokuserar på aktien

När du använder teknisk analys fokuserar du på rörelser i aktiehandeln för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. Hur sannolikt är det att kursens mönster rör sig på ett visst sätt? Genom att titta på aktiens rörelser och hur marknaden beter sig försöker man räkna ut mönster och beteende i aktiekursens rörelse, detta med hjälp av historiska data och sannolikhetslära. Förutsägbarheten i det mänskliga beteendet är själva kärnan i teknisk analys. Vi människor har ofta en tendens att göra samma sak om och om igen. Den tekniska analysen tar ingen hänsyn till vilken bransch eller land ett bolag tillhör, utan fokuserar bara på aktiekursen. Man antar i teknisk analys att marknaden redan räknat med det fundamentala värdet i aktiekursen. Kort sagt handlar det om att försöka hitta köp- eller säljsignaler.

Fördjupa dig i teknisk analys.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.