Aktier

Vad är teknisk analys?

När man använder teknisk analys fokuserar man på rörelser i aktiehandeln för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. Hur sannolikt är det att kursens mönster rör sig på ett visst sätt? Genom att titta på aktiens rörelser och hur marknaden beter sig försöker man räkna ut mönster och beteende i rörelserna i aktiekursen, detta med hjälp av historiska data och sannolikhetslära. Förutsägbarheten i det mänskliga beteendet är själva kärnan i teknisk analys. Vi människor har ofta en tendens att göra samma sak om och om igen. Den tekniska analysen tar ingen hänsyn till vilken bransch eller land ett bolag tillhör, utan fokuserar bara på aktiekursen.

Man antar i teknisk analys att marknaden redan räknat med det fundamentala värdet i aktiekursen, och försöker helt enkelt att hitta köp- eller säljsignaler.

hur fungerar utdelning?

Hur gör man en teknisk analys?

Det kan verka som att tekniska analys är komplicerat men det finns enklare varianter som alla småsparare kan använda och dra nytta av för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Några av de begrepp som kan vara bra att känna till för att komma igång med enklare teknisk analys är trender, glidande medelvärde samt stöd och motstånd.

Trender

Trender är ett av de viktigaste begreppen att ha koll på inom teknisk analys. Trenden visar kort och gott aktiekursens riktning. Kursens riktning kan vara stigande eller fallande, men den behöver inte alltid vara i trend utan kan också vara i konsolidering, utbrott eller rekyl. Däremot bör du försöka identifiera en trend när du vill ta reda på om det är köp- eller köpsignal.

Det är viktigt att ha koll på din tidshorisont när du använder trender i din tekniska analys. Är du långsiktig i dina investeringar tittar du mer på den långsiktiga trenden än den kortsiktiga och tvärtom.

Stigande och fallande trend
En stigande trend definieras av ett antal stigande bottnar och toppar i aktiekursen under en viss period. Motsatsen till stigande trend är fallande, som beskrivs som ett antal fallande toppar och bottnar. Trenden hittar du genom att dra en rak linje genom antingen topparna eller bottnarna. Här bestämmer du själv tidshorisont, och är du långsiktig väljer du en längre tidshorisont. En aktie kan vara i en stigande trend under fyra år, men samtidigt vara i en nedåtgående trend på ett års sikt.
Stigande trend
Exempel
Bilden ovan visar en stigande trend under perioden mars 2020 till februari 2021.
Glidande medelvärde
Exempel
Bilden ovan visar en fallande trend under perioden 10-16 mars 2021.

Hur använder man stigande trend för att hitta köpsignal i en aktie? Jo, genom att använda sannolikhetslära. Det är högre sannolikhet att en aktie som är i en stigande trend ska fortsätta stiga än att den ska sjunka. Och detsamma gäller såklart för aktier i fallande trend, där sannolikheten är större att kursen ska fortsätta falla.

Genom att studera trenden kan du hitta köpsignal och köpa aktier som är i stigande trender och undvika aktier i fallande trender.

Glidande medelvärde

För att hitta köp- och säljsignaler i en trend kan du använda indikatorer. Dessa kan hjälpa dig att ta reda på om en trend verkligen är stigande eller fallande. Det finns många olika typer av indikatorer, och många av dem är avancerade och kräver mycket tid av dig som investerare.

Ett av de mest använda analysverktygen är glidande medelvärde, som också kallas MA (moving average). Den mest grundläggande typen kallas SMA (simple moving average). Du får fram det glidande medelvärdet genom att ta medelvärdet av stängningskursen under ett visst antal perioder.

Det är vanligt att skapa tre glidande medelvärden baserade på tre olika perioder;

Glidande medelvärde
Exempel
Bilden ovan visar långsiktiga MA200 (blå linje) och kortsiktiga MA50 (gul linje) i en aktiekurs. När MA50 korsar MA200 underifrån kan man anta att trenden vänt från fallande till stigande, och det kan indikera köpsignal. När MA50 tvärtom korsar MA200 ovanifrån kan man anta att trenden vänt till fallande, vilket kan indikera säljsignal.

Hur använder man glidande medelvärde?

Med hjälp av glidande medelvärde vill du hitta köp- eller säljsignal i en aktie. Dessa kan uppstå när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde. Köpsignal kan du hitta när aktiekursen korsar det glidande medelvärdet underifrån, och säljsignal uppstår när det glidande medelvärdet korsar aktiekursen ovanifrån.

Stöd och motstånd
Nästa steg är att identifiera stödet och motståndet i trenden, vilket är nivåer i grafen där kursen vänder och ändrar riktning. Det kan beskrivas som topparna och dalarna i aktiekursen under en kortare period. Genom att dra parallella linjer vid den senaste botten och toppen i en rådande trend kan du se var stöd och motstånd finns i en graf.
Vid stöd kan man anta att det ligger ett överskott av köpare, och det kan till exempel bero på att aktien har en fundamentalt låg värdering på den nivån, eller att man sett att aktien har vänt upp från den nivån tidigare.
Teknisk analys - stöd
Exempel
Bilden ovan visar stöd i Avanzas aktiekurs. Här kan man alltså anta att det ligger att överskott av köpare och att kursen ligger på en nivå där den hindras från att sjunka.
Vid motstånd kan man tvärtom anta att det finns ett överskott av säljare. Kanske anser många att den är fundamentalt dyr vid denna nivå, eller så har den vänt nedåt vid denna nivå tidigare.
Teknisk analys - stöd
Exempel
Bilden ovan visar motstånd i Avanzas aktiekurs. Här kan man alltså anta att det ligger att överskott av säljare och att kursen ligger på en nivå där den hindras från att stiga.

Hur använder man stöd och motstånd?

När du vill köpa en aktie som är i en stigande trend kan du vänta in en stödnivå. Det innebär vanligtvis att aktien nått en tillfällig bottennivå, och att du kan köpa aktien billigt. På samma sätt kan du också undvika att köpa en aktie som närmar sig sitt motstånd, eftersom kursen då troligtvis kommer att sjunka.

Stöd och motstånd används vanligtvis så här:

Det är bra att känna till att när kursen är i intervallet runt och motstånd så ökar ofta volatiliteten och det kan bli stora kortsiktiga svängningar. Därför är ofta bättre att undvika att lägga order direkt på köp och motstånd. Lägg istället köporder lite ovanför stöd och säljorder lite under ett motstånd. Här är det viktigt att komma ihåg att det inte finns någon garanti för att kursen kommer att röra sig inom ett visst intervall.

Behöver jag något program för att göra teknisk analys?

För att använda de enklare typerna av teknisk analys behöver du inte något speciellt program. De flesta banker har funktioner för grundläggande teknisk analys och där kan du ställa in olika typer av indikatorer och lära dig hur de fungerar.

Vill du fördjupa dig i din tekniska analys finns det flera bra traderprogam som du kan använda. 

Tips
Hos oss kan du beställa traderprogrammet Infront, ett av marknadens mest avancerade traderprogram. Där får du tillgång till avancerade diagram och teknisk analys, nyheter i realtid och möjligheten att anpassa verktyget helt efter dina egna önskemål. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.