Investeringssparkonto (ISK)

Investerings-
sparkonto (ISK)


ISK - vårt populäraste konto

Med investeringssparkontot sparar du enkelt i aktier, fonder och andra värdepapper och du behöver inte tänka på att deklarera.

 

Med investeringssparkontot sparar du enkelt i aktier, fonder och andra värdepapper och du behöver inte tänka på att deklarera.

 

  • Avgiftsfritt

    Avgiftsfritt

  • Ingen vinstskatt

    Ingen vinstskatt

  • Slipp deklarera dina affärer

    Slipp deklarera dina affärer

Så fungerar investeringssparkontot (ISK)


För privatpersoner

Ett investeringssparkonto (ISK) kan öppnas av privatpersoner som bor och skattar i Sverige. Det går även bra att öppna ett ISK för minderåriga personer.

Ett ISK går inte att öppna för företag, och det kan inte heller samägas av flera personer.

Avgiftsfritt
Hos oss ska du få ut mer pengar till dig själv än hos någon annan bank. Därför är alla våra konton gratis och du sparar helt utan årliga avgifter. Det enda du betalar på ett ISK är den låga lagstadgade schablonskatten och eventuella avgifter som är förknippade med din handel, t ex courtage. Skatten tas ut oavsett vilken bank du har investeringssparkontot hos.
Ingen vinstskatt
Ett ISK är ett schablonbeskattat konto. Det betyder att du betalar en viss procentsats per år som är baserat på kontots värde, istället för att betala 30 % i kapitalvinstskatt per försäljning och utdelning som man gör på en vanlig depå/aktie- & fondkonto. Skatten betalas varje år, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat.
Slipp deklarera
När du sparar på ett ISK slipper du att deklarera dina vinster och förluster. Istället gör vi jobbet åt dig! När det är dags räknar vi ut din schablonintäkt och skickar in det till Skatteverket. Det betyder att alla uppgifter är förtryckta direkt i din deklaration, smidigt och enkelt.
Rösträtt vid årsstämman
När du har aktier på ett ISK får du möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid genom att delta och rösta på bolagsstämmor. Du har alltså rösträtt för de aktier du äger på ett ISK, till skillnad från andra schablonbeskattade konton som t ex Kapitalförsäkring.
Insättningsgaranti och investerarskydd

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om vi skulle gå i konkurs träder insättningsgarantin in, och ersätter icke-investerade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 1 050 000 SEK. 

Självklart är även dina investerade pengar skyddade. Vi är nämligen skyldiga att hålla dina värdepapper avskilda från bankens tillgångar, och på det sättet kan aldrig dina tillgångar blandas ihop med bankens tillgångar. Om vi skulle gå i konkurs har du rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet och flytta dem till en annan bank.

Det finns även ytterligare säkerhet via det så kallade investerarskyddet. Det ersätter värdepapper upp till 250 000 kr, och träder i kraft om det exempelvis inte går att avgöra vem som ägde värdepappret om en konkurs inträffar.

Belåna dina värdepapper

Du kan koppla investeringssparkontot till ett kreditkonto. Innehaven på investeringssparkontot fungerar då som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme som grundar sig på belåningsvärdet för dina värdepappersinnehav.

Läs mer om hur belåning på ISK fungerar

De vanligaste frågorna om ISK

När ska jag välja ett ISK?

Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under året kommer att bli högre än brytgränsen vilket är 1,27 % år 2021.

Generellt sett ska du välja ett ISK om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (-0,09 % för 2020) plus 1 procentenhet. Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK före aktie & fondkontot, för 2020 gäller 1,27%. Det finns även en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Skatten är sedan 30 % på statslåneräntan, och om du har högre avkastning än statslåneräntan skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett aktie- & fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt. Se räkneexempel här nedanför under "Räkneexempel för ISK och kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto".

Hur räknar jag fram skatten på ett ISK?
Så här räknar du fram hur stor skatten på ditt ISK blir år 2021:

1. Ta fram det totala värdet på ditt ISK-konto

För att få fram det totala värdet på ditt ISK-konto för hela året börjar vi med att ta fram värdet på kontot vid ingången av varje kvartal. I värdet ingår både saldo och värdepappersinnehav.

T ex: Den 1 januari har du 10 000 kr i likvider på kontot och 8 000 kr i värdepapper. Totalt är då värdet den 1 januari 18 000 kr.

Q1. Under första kvartalet görs en insättning på 1000 kr samtidigt som värdet på dina värdepapper har ökat. Det totala värdet den 1 april är 21 000 kr.

Q2. Under andra kvartalet görs inga insättningar men värdepapperna ökar i värde. Värdet den 1 juli är 21 800 kr.

Q3. Under tredje kvartalet sätts 2000 kr in och värdepapperna ökar ytterligare i värde. Det totala kontovärdet den 1 oktober är 25 000 kr.

Q4. Under årets fjärde kvartal görs ytterligare en insättning på 1000 kr.

Nu har vi all den information vi behöver.

Först summerar vi det totala kontovärdet för varje kvartal: 18 000 + 21 000 + 21 800 + 25 000 = 85 800 kr.

Därefter summerar vi alla insättningar som gjorts under året: 1000 + 2000 + 1000 = 4000 kr.

2. Kapitalunderlaget

Nästa steg är att få fram ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala kontovärde och alla årets insättningar. (85 800 + 4000) / 4 = 22 450 kr.

3. Schablonintäkten

Genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan, (år 2020 -0,09 %) plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 % (= 1,25 % 2021), fås schablonintäkten fram.

Schablonintäkten = 1,25 % * 22 450 kr = 280,63 kr.

4. Schablonskatten

Schablonintäkten beskattas som inkomst av kapital, alltså med 30 %. Det är den skatten som kallas schablonskatt och den summan som du betalar. 280,63 kr x 30 % = 84,20 kr.

Klart! Skatten blev alltså 84,20 kr, det vill säga 0,375 % av 22 450 kr.

Vad är skillnaden mellan ett ISK och en Kapitalförsäkring?

Ett ISK och en Kapitalförsäkring har många likheter: de är både schablonbeskattade, du slipper deklarera, du kan belåna ditt innehav och du sparar på dessa konton helt gratis.

Något som skiljer dessa konton åt är att du har rösträtt på bolagsstämmor för aktier som du har på ett ISK, medan du inte har rösträtt för aktier på en Kapitalförsäkring. En annan skillnad är vad som händer med pengarna när du går bort. Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare, dvs en speciell person som får värdet av försäkringen när du går bort. Pengar på ett ISK tillfaller ditt dödsbo.

Värdepapper som du har på ett aktie- och fondkonto kan du flytta till ett ISK. Du kan dessutom flytta hela ditt ISK mellan olika banker. På en Kapitalförsäkring kan du endast sätta in och ta ut pengar, du kan alltså inte flytta värdepapper till eller från kontot och inte heller flytta en Kapitalförsäkring mellan olika institut.

Vilket konto passar mig - ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto?
Här kan du jämföra ISK med kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto, och se deras olika för- och nackdelar.

Aktie- och fondkonto
Kapitalförsäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Aktie- och fondkonto
Kapital-
försäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Finns det några nackdelar med ISK?

Det finns några faktorer som kan vara bra att känna till. En av dem är att du behöver betala skatt för ditt ISK även om du skulle ha negativ avkastning under året, till skillnad mot aktie- och fondkonto där du bara betalar skatt när du säljer innehav med vinst. Du kan inte heller göra skatteavdrag om du sålt värdepapper med förlust.

Det finns några typer av värdepapper som du inte kan handla på ISK. Det går till exempel inte att handla onoterade värdepapper eller att blanka aktier. Se alla handelsregler.

Du betalar skatt på insättningar av pengar och överföringar av värdepapper till ditt ISK. 

Juridiska personer kan inte öppna ISK, utan får istället skaffa exempelvis kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto.

Kan jag öppna flera ISK?
Ja. Om du vill kunna separera ditt sparande med exempelvis pensionskonto, utdelningsportfölj, långsiktig och kortsiktig portfölj kan du göra det genom att ha flera ISK. Det blir inte någon skattemässig skillnad och kostar såklart ingenting. Vill du flytta pengar, aktier eller fonder mellan dina ISK hos oss kan du enkelt göra det på sajten, utan att det blir någon skatteeffekt. 
Går det att flytta värdepapper från en annan bank till ett ISK hos Avanza?

Flytta ISK till ISK
Värdepapper som du har på en annan bank går i regel bra att flytta till ett ISK hos oss. Du flyttar ditt ISK här. En sån här flytt är skattefri. 

Flytta depå till ISK
Om dina värdepapper finns på en depå hos en annan bank behöver flytten ske i två steg, först till ett aktie- och fondkonto och sedan vidare till investeringssparkontot. Via vår flyttfunktion registrerar du enkelt ett flyttuppdrag till ditt aktie- och fondkonto hos oss genom att ange vilka värdepapper som ska flyttas och från vilken bank. När flytten är klar kan du enkelt överföra innehavet till ISK här.

Tänk på att en flytt av värdepapper från ett aktie- och fondkonto till ett ISK betraktas som en försäljning från ditt aktie- och fondkonto och beskattas precis som om du själv skulle ha genomfört en försäljning. Värdet av de inflyttade värdepapperna räknas även som en insättning till ditt investeringssparkonto och kommer att ligga till grund för beskattning.

Fördjupad information om ISK

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier och fonder

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier