Vad är optioner?

Vad är en option?

Optioner är, precis som terminer, kontrakt mellan olika parter. För optioner har den utställande (parten som sålt optionen) en skyldighet gentemot köparen som endast har rättigheter. Detta till skillnad från terminer där både köparen och säljaren har en skyldighet att köpa respektive leverera den underliggande varan eller tillgången.  

När det gäller optioner innebär det alltså att en köpare har en valmöjlighet, jmf engelskans ”optional”, att köpa den underliggande tillgången till det bestämda priset, vid den bestämda tidpunkten. Detta betyder att standardiserade optioner har en slutdag, ett lösenpris och en underliggande tillgång som måste vara definierad för att de ska gå att handla.

Exempel

Låt säga att marknadspriset på en aktie idag (den 17:e maj) är 90 kr. Du vill ingå i ett avtal där du får rätten att köpa samma aktie för 100 kr den 16:e juni. Du kan då köpa en option med ett lösenpris på 100 kr. Optionen kostar 5 kr i premie. Det kostar alltså 5 kr för dig som köpare att ingå kontraktet.

Om börsen skulle vara ett lotteri kan optionen jämföras med lotten som du köper för att delta. Om du inte vinner något på lotteriet är din förlust lika med priset på lotten. Detsamma gäller för optioner. Om aktien handlas lägre än 100 kr på slutdagen kommer optionsinnehavaren inte vilja utnyttja sin option. Då är det billigare att köpa aktien i marknaden. Optionsinnehavaren har då gjort en förlust på 5 kr, som premien kostade.

Om aktien handlas över 100 kr kommer optionsinnehavaren vilja utnyttja (lösa) sin option. Han eller hon kan då köpa aktien för 100 kr trots att den handlas på marknaden för exempelvis 105 kr. Kom dock ihåg att optionen kostade 5 kr i premie. Köparen har alltså gått plus minus 0 på sin investering, givet att värdet på aktien på slutdagen var 105 kr. Aktiens pris måste stiga över lösenpriset med ett belopp större än premien för att investeringen ska vara lönsam.


InnehållHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.