Derivat Derivat

Terminer

Terminer

1. Vad är terminer?

Terminer är finansiella kontrakt som i regel förknippas med hög risk och de tillhör därför kategorin komplicerade finansiella instrument.

2. Hur funkar terminer?

Det finns två huvudsakliga typer av terminer. De kallas för forwards och futures. Skillnaden mellan dem handlar om hur avräkningen sker. Lär dig mer.

Optioner

Optioner

1. Vad är optioner?

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare. 

2. Hur funkar optioner?

Ett optionsavtal ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.