Aktier

Vad innebär direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år. Läs mer om utdelning och varför bolag ger utdelning här.

Om du någon gång har letat efter ett bankkonto med så hög ränta som möjligt så har du förmodligen letat efter den högsta direktavkastningen. Det är vanligare att man tittar på vilken procentuell ränta (direktavkastning) kontot ger än att räkna ut hur många kronor och ören man får av sparkontot (utdelning).

Hur räknar man ut en akties direktavkastning?

Direktavkastningen beräknas genom att dela aktiens utdelning med aktiekursen.
direktavkastning = utdelning / aktiekurs
Exempel
Bostadsbyggarna AB har en aktiekurs på 100 kr och en utdelning på 5 kronor. För att ta fram aktiens direktavkastning är uträkningen:
Räkneexempel direktavkastning
Utdelningen i förhållande till aktiekursen ger en direktavkastning på 5%.

Hur fungerar direktavkastning?

Utdelning och direktavkastning är två sidor av samma mynt. Två personer som köper samma aktie till olika aktiekurser har olika direktavkastning på sina placeringar, trots att utdelningen i kronor är exakt lika stor. Det beror på att direktavkastningen påverkas av både aktiekursen och utdelningen. Om du köper aktier i ett bolag vid flera olika tillfällen kommer du därför att få olika direktavkastning på varje köp, förutsatt att kursen rör sig.
hur fungerar direktavkastning?
Exempel
Vi fortsätter med exemplet om Bostadsbyggarna. Vad skulle hända med direktavkastningen om aktiekursen steg eller sjönk? Här ser du hur direktavkastningen skulle påverkas om kursen steg till 120 kr respektive om den sjönk till 80 kr.

Vad påverkas direktavkastningen av?

Vilken direktavkastning din placering får beror som sagt på vilken utdelning bolaget ger och till vilken kurs du köper aktien. Ibland kan en aktie falla mycket vilket gör att direktavkastningen ser väldigt hög ut. Om en aktie har fallit kraftigt kan det vara en idé att titta närmare på varför kursen har sjunkit, så att man inte missar någon viktig information som påverkar bolagets framtid. Att ett bolag informerar marknaden om att man kommer minska utdelningen kan vara ett sånt exempel.

Hos oss kan du på aktiens översiktssida hitta matnyttig information om bolaget. Där kan man titta efter till exempel pressmeddelanden om man ser att kursen har fallit och direktavkastningen har ökat. På så sätt får du mer information direkt från bolaget om vad som kan ha hänt.

vad påverkas direktavkastningen av?

Hur påverkas direktavkastningen av aktiekursen?

I exemplet ovan ser du att en utdelning på 5 kr i en aktie som kostar 100 kr ger en direktavkastning på 5 %. Men vad händer om aktiekursen stiger eller sjunker?

Utdelningen bestäms vanligen en gång per år efter att bolaget räknat ihop årets vinst och funderat på vad man ska göra med vinsten - dela ut den eller återinvestera den i bolaget. Aktiens pris däremot förändras ju hela tiden på börsen.

stigande vs sjunkande aktiekurs

Är låg eller hög direktavkastning bäst?

Det finns ingen tumregel för vad som är en bra eller dålig direktavkastning. Däremot brukar mogna bolag dela ut en större andel av vinsten än mindre bolag som ofta behöver pengarna för att fortsätta växa. Aktieägare i ett bolag som inte ger utdelning kommer att förvänta sig att bolaget använder pengarna på ett klokt sätt för att fortsätta växa och leverera stigande vinst. Om bolaget inte lever upp till aktiemarknadens förväntningar eller har svårt att hitta bra investeringsmöjligheter så är det bättre att dela ut hela eller delar av vinsten i form av utdelning till aktieägarna som då själva får bestämma hur vinsten ska placeras.

De bolag som delar ut en stor andel av vinsten brukar ha en hög direktavkastning. Snittet på Stockholmsbörsen de senaste 5 åren har varit 3 %*. Man skulle helt enkelt kunna säga att en person som vill ha aktier med hög utdelning bör titta på bolag som har en högre direktavkastning än snittet. I vår aktielista kan du enkelt sortera ut bolagen med högst direktavkastning.

En hög direktavkastning kan ibland vara en form av krockkudde när aktiemarknaden sjunker. När aktiens pris sjunker så stiger direktavkastningen eftersom utdelningen är densamma. Om marknaden inte tror att det sjunkande aktiepriset beror på bolagets framtidsutsikter brukar intresset för att köpa aktien stiga i takt med att direktavkastningen ökar.

Varför och när ska jag titta på en akties direktavkastning?

Vissa investerare vill ha aktier med hög direktavkastning för att få en löpande inkomst i form av utdelning. Andra köper aktier i bolag som inte delar ut pengar utan istället behåller dem för att fortsätta växa. Bolag som växer snabbt och är i behov av kapital brukar behålla vinsten för att återinvestera i verksamheten medan mer mogna bolag som inte växer lika snabbt brukar dela ut en del av vinsten.

En fråga som du kan ställa dig själv är vad du värdesätter mest - är det möjligheten till kurstillväxt eller löpande inkomst i form av utdelningar? Många skulle nog svara att det är en kombination av dessa.

Exempel

Berit och Jonas äger båda aktier men har lite olika syn på sina placeringar. Jonas som inte känner sig bekväm med för hög risk brukar investera i mogna bolag. Han tittar ofta efter en hög direktavkastning eftersom han vill använda utdelningen varje år för att hitta på något kul med familjen. Han värdesätter trygghet snarare än att försöka pricka aktieraketerna.

Berit, å andra sidan, gillar spänningen i att försöka hitta nästa raket på börsen. Hon behöver inte pengarna idag utan tänker använda dem långt fram i tiden. Berit försöker därför hitta bolag som är duktiga på att använda vinsten på ett klokt sätt för att fortsätta växa och tycker det är okej att bolaget inte delar ut några pengar just nu.

varför ska man titta på en akties direktavkastning?

Var ser jag vilken direktavkastning en aktie har?

Direktavkastningen förändras i takt med att aktiekursen förändras. Vi visar direktavkastningen på aktieöversikten och räknar på gårdagens stängningskurs. Under ”Utdelningar” ser du hur hög utdelningen är i kronor. Förutom årets utdelning kan man även se fjolårets, och det kan vara intressant att se om bolaget har ökat eller minskat utdelningen jämfört med tidigare år.
var ser man vilken direktavkastning en aktie har?*Källa: Nasdaq
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.