Direktpension


Ge dina anställda möjligheten att byta ut eller komplettera sin tjänstepension mot direktpension
En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, och är ett löfte om pension som betalas direkt från företaget till den anställde. Direktpensionen kan användas som ett alternativ eller komplement till tjänstepension.
  • Inga kontoavgifter

    Inga kontoavgifter

  • Flexibel pensionslösning

    Flexibel pensionslösning

  • Större avdragsutrymme

    Större avdragsutrymme

Skillnader mot en vanlig tjänstepension

Direktpension

Tjänstepension

Avdragsutrymme
Ingen gräns
Upp till 35 % av lön
När görs avdraget
Vid utbetalning
När premie betalas in
Pengarna låsta till den anställde
Nej, företaget och den anställde kan tillsammans komma överens om att riva utfästelsen och därmed tillfaller kapitalet företaget.
Ja, pengarna är den anställdes
Särskild löneskatt på pensionsutbetalning
Ja
Ja
Vem betalar ut pensionen till den anställde
Företaget
Försäkringsföretaget
Teckna till premiebefrielse och sjukförsäkring
Nej
Ja

Så här fungerar det

Ditt företag och en anställd skriver ett avtal där du som företagare ger ett löfte om att betala ut pension till den anställde. Avtalet som skrivs kallas för direktpensionsutfästelse. En utfästelse bör skrivas tillsammans med någon som vet hur direktpensioner fungerar t.ex. en revisor.

Så här ansöker du

Du som företagare öppnar en företagsägd kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen används som säkerhet för att du som företag ska uppfylla det åtagande ni avtalat om och som framgår i utfästelsen. Kapitalförsäkringen pantsätts till förmån för den anställde. För att den anställde ska kunna välja hur pengarna placeras ger du även den anställde rätten att placera kapitalet i kapitalförsäkringen genom att överlåta placeringsrätten till den anställde. 
Observera att den anställde måste vara kund hos Avanza för att placeringsrätten ska kunna användas. Kapitalförsäkringen kommer sedan att kopplas till den anställdes inloggning.

Både pantsättningen och rätten att placera kapitalet anges i utfästelsen.

 (glöm inte att bifoga utfästelsen)

De vanligaste frågorna om Direktpension

Är insättningar till direktpensionen avdragsgilla?
Insättningar är inte avdragsgilla. Det är först vid utbetalningen som företaget får göra avdrag.
Hur skattar man för en direktpension?
Beskattningen är densamma som i en företagsägd Kapitalförsäkring. Du betalar en schablonskatt varje år baserat på kontots värde och insättningar som gjorts till kontot.
Hur beskattas utbetalningar från en direktpension?
Vid pensionsutbetalningar från en direktpension dras en särskild löneskatt.

Fördjupad information om Direktpension

Avanza Akademin - Lär dig allt om pension

Avanza Akademin

- Lär dig allt om pension