Räntebärande värdepapper Räntebärande värdepapper

1. Vad är konvertibler och hur fungerar de?

En konvertibel är ett instrument som liknar en obligation. Oftast används de i emissioner, där de senare ovandlas till t.ex. aktier. 

2. Vad är obligationer och hur fungerar de?

En obligation är kort förklarat ett lån som företag kan utfärda och sälja istället för att låna pengar av banken.

3. Vad är strukturerade produkter och hur fungerar de?

En strukturerad produkt är ett värdepapper som kombinerar ett derivatinstrument med en annan typ av tillgång.