Privatekonomi & Bostad

Vad är amorteringskravet och hur påverkar det mig?

Vad är amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes i juni 2016 av Finansinspektionen, och det är helt enkelt regler för hur mycket man måste amortera på sitt bostadslån. Amorteringskravet är alltså endast aktuellt för de personer som äger sin bostad och har lån på den.

Vad betyder amortering?

Att amortera betyder kort och gott att man betalar av ett lån.

Hur ser amorteringskravet ut?

Om man köper ett småhus eller lägenhet behöver man amortera 2 procent av lånet per år, tills man har nått 70 procent i belåningsgrad, det vill säga att man lånar 70 procent av bostadens värde. Efter det behöver man amortera 1 procent av lånet per år, tills man har nått 50 procent i belåningsgrad.
Exempel

Maja & Robert har ett lån på 2 400 000 kronor och deras lägenhet är värd 3 000 000 kronor, vilket ger de en belåningsgrad på 80 procent. Det innebär att de behöver amortera 2 procent av lånet per år, tills att de når 70 procent i belåningsgrad. 2 procent av 2 400 000 kr är 48 000 kronor per år, vilket är 4000 kronor i månaden som de måste amortera.

70 procent av 3 000 000 kronor är 2 100 000, så när Maja & Robert har amorterat ner sitt lån till det, det vill säga efter ungefär 6,5 år, ska de istället amortera 1 procent per år – vilket blir 21 000 kronor om året, eller 1750 kronor i månaden.

Karin har inte lika mycket lån på sin bostad, som är värd 2 500 000 kronor, utan hon lånar 1 500 000 miljoner och det ger henne en belåningsgrad på 60 procent. I och med att Karin har ganska låg belåningsgrad behöver hon bara amortera 1 procent av lånet per år, vilket är 15 000 kronor om året eller 1250 kronor i månaden.

Hur räknar man ut vad man ska amortera?

Först bör man kontrollera man hur mycket man har i lån, antingen genom att logga in på sin bank eller så kan man fråga sin bank. Sedan tar man reda på vad man köpte sin lägenhet för, det vill säga vad den var värd när man la upp sitt lån. Sedan delar man lånesumman med lägenhetsvärdet, och då får man fram vilken belåningsgrad man har.

Visar det sig att man har en belåningsgrad över 70 procent behöver man amortera 2 procent av lånet per år. Då tar man sin lånesumma och gångrar med 0,02 (det vill säga 2 procent), och då får man fram hur mycket man behöver amortera per år. Om man i sin tur delar den summan med tolv får man fram hur mycket man måste amortera per månad.

Om man istället får fram att man har en belåningsgrad mellan 50 – 70 procent ska man amortera 1 procent av lånet per år. Då tar man sin lånesumma och gångrar med 0,01 (det vill säga 1 procent), och då får man fram hur mycket man behöver amortera per år. Om man i sin tur delar den summan med tolv får man fram hur mycket man måste amortera per månad.

Räkneregel

Lån    = Belåningsgrad
Värde

Över 70 procent: Lån x 0,02 = Amortering per år / 12 = Amortering per månad

Mellan 50 och 70 procent: Lån x 0,01 = Amortering per år / 12 = Amortering per månad

Hur kan man påverka sin amortering eller belåningsgrad?

Själva amorteringen är svår att påverka eftersom bankerna har väldigt tydliga riktlinjer från Finansinspektionen och kommer troligtvis inte att tumma på dem i första taget.

Belåningsgraden däremot påverkas varje gång du amorterar av på lånet. Om du amorterar mer eller ”chockamorterar” (det vill säga att man amorterar en större summa) så betalas lånet av snabbare och belåningsgraden sjunker. Vill man ha en högre amortering kan man ta den diskussionen med sin bank för att ordna med ett passande upplägg.

Tips
Om ens lägenhet eller hus har stigit i värde kan man göra en omvärdering och skicka in till banken. Om man fortfarande lånar lika mycket men värdet på lägenheten har gått upp så kommer belåningsgraden att minska, vilket gör att man behöver amortera mindre. Dock får man bara göra en sådan omvärdering var femte år.
Läs mer om amorteringskravet, undantag och gällande regler på Finansinspektionens hemsida.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.