Privatekonomi

Ska jag spara eller amortera?

Vad är bäst – att spara eller amortera?

Beroende på var på du befinner dig i livet och hur din ekonomiska situation ser ut i allmänhet, kommer du att få olika svar på den här frågan. Det korta svaret är att det är högst individuellt om det är bäst att spara eller amortera, främst beror det på vilken belåningsgrad du har på ditt boende (det vill säga hur mycket du lånar).

Sedan den 1/6 2016 finns det ett amorteringskrav i Sverige som säger att din belåningsgrad styr hur mycket du måste amortera. Lånar du över 50 % måste du amortera, men om du lånar mindre än så eller om du har ett lån som är taget innan amorteringskravet infördes, bestämmer du själv om du ska amortera eller inte. Läs mer om amorteringskravet här. Den här artikeln behandlar om du ska amortera mer än du behöver eller spara pengarna istället.

Vad innebär det att amortera?

Att amortera innebär att betala av ett lån, och här syftar vi på bostadslån.

Om du är högt belånad (över 50 procent)

Om du har en hög belåningsgrad, det vill säga över 50 procent, kan det vara en god idé att amortera mer eftersom du blir mer känslig för prisrörelser i marknaden. Säg att bostadsmarknaden skulle falla och din lägenhet blir mindre värd, då bär du som har hög belåningsgrad en större risk än någon som har en lägre belåningsgrad. Du blir också känslig för framtida räntehöjningar. Om räntan skulle gå upp ett par procentenheter får du en exponentiellt högre räntekostnad om du har mycket i lån (det vill säga en hög belåningsgrad). Det gör att du får en högre boendekostnad per månad. Slutsatsen är att det kan vara värt att amortera i större utsträckning om man har en hög belåningsgrad jämfört med någon som har mindre i lån.

Om du har lägre belåningsgrad (under 50 procent)

Om du är lågt belånad i relation till vad din bostad är värd, till exempel att du har en belåningsgrad på 30 procent och din bostad är värd 5 miljoner, så är du utsatt för mindre risk än någon som har en högre belåningsgrad. I en sådan här situation ger det sannolikt mer att spara på börsen än vad det ger att amortera. Om man har en låg belåningsgrad skulle man inte minska framtida boendekostnader kolossalt genom att amortera, och om man ser historiskt så har börsen gett i snitt 7 procent i avkastning per år*. Detta är givetvis ingen garanti för att framtida börsår kommer att se likadana ut. Om man väljer att spara på börsen istället för att amortera behöver man vara medveten om att det medför högre risk, eftersom ett sparande i värdepapper är förknippat med högre risk än vad amortering är. 

*7% motsvarar det ungefärliga snittet för vad världsindex (MSCI World) har gett i avkastning sedan 1986. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Varför vill man spara jämfört med att amortera?

Anledningen till varför folk vill spara är lite olika beroende på vem man pratar med, men det vanligaste svaret är att man tror att man kan få bättre avkastning på pengarna på börsen än vad man sparar i utgifter för räntekostnader. Vissa hävdar också att man inte ska lägga alla ägg i samma korg, det vill säga att de inte vill ha alla pengar i bostaden. Allt handlar egentligen om att få en balans i sin ekonomi, hur mycket man har i bostaden jämfört med på börsen. Även om det har gått bra historiskt på börsen betyder det inte att det kommer fortsätta att gå bra. Tidigare har man kunnat få mer avkastning på börsen gentemot vad man har sparat i utgifter om man amorterade lika stor summa, men för att detta ska fortsätta vara lönsamt så behöver man vara en aktiv sparare och ständigt hålla koll på börsen och jämföra med amorteringsalternativet.
Exempel
Björn har både bolån och sparar i värdepapper. Han undrar nu om han ska strunta i sin amortering eller inte. Björns bolåneränta är 3 procent och han vet att börsen har gett i snitt 7 procent i avkastning*. Det betyder att om börsen skulle fortsätta i samma takt skulle han få mer avkastning där än vad han skulle betala i bolåneränta, vilket gör det fördelaktigare för honom att spara på börsen.

*Det motsvarar det ungefärliga snittet för vad världsindex (MSCI World) har gett i avkastning sedan 1986. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Pengarna är tillgängliga

En annan anledning till varför folk kan föredra att spara på börsen istället för att amortera är att man då har tillgång till pengarna om man skulle behöva använda dem. När man har pengarna i sin bostad är de låsta, och för att få loss de behöver man sälja eller höja sitt lån. Däremot är det just detta som gör att många amorterar, de ser det som ett slags pensionssparande eftersom pengarna blir låsta och att man inte kan spendera dem.

Varför vill man amortera jämfört med att spara på börsen?

Till skillnad från att spara på börsen är amortering ett säkrare sparande. Varje gång du gör en amortering sänker du din egen belåningsgrad och låser pengarna i din bostad. Det gör att du blir mindre räntekänslig samt mindre känslig mot prisfall på bostadsmarknaden. Om din bostad skulle falla i värde eller om räntorna går upp blir du inte lika hårt drabbad om du har amorterat av mycket av ditt lån. En annan anledning är att pengarna blir låsta i bostaden, och det är perfekt för de som inte riktigt litar på sig själva. Det är många som önskar att låsa sina pengar på olika sätt och då anser de att amortering är ett win-win scenario.

När man betalar av sitt lån så sänker man sina framtida boendekostnader eftersom man behöver betala mindre ränta för varje gång (om inte räntorna skulle stiga drastiskt från en dag till en annan). Om man dessutom amorterar under en längre tid behöver man inte betala lika mycket när man blir äldre, till exempel när man är pensionär och automatiskt har mindre pengar att röra sig med. I en sådan situation gynnas man av att ha en låg boendekostnad och en amortering ger då en form av säkerhet inför framtiden.

amortera eller spara på börsen?

När bör jag spara?

Det är alltid bra att spara. Om något skulle hända i livet är det bra att ha en buffert så att man inte sitter där och river av sig håret för att ekonomin ska gå ihop. Rent generellt kan det vara bra att ha tre – sex månadslöner (innan skatt) som buffert. Det här är lite varierande beroende på vilken livssituation man har. Om man till exempel är ung och singel med en etta i stan har man troligtvis mindre utgifter jämfört med en småbarnsfamilj som har en stor villa i förorten och bil.

Man brukar säga att man ska ”amorteringskravssäkra sin ekonomi”, vilket i praktiken innebär att man ska se till att man klarar ett amorteringskrav och sen kan spara resten. Se frågan ”hur ska jag vikta sparande och amortering mot varandra”.

Tips
Om man sparar exempelvis 10 procent av sin ekonomi (eller om man trappar upp sparandet successivt) så kan du se hur många procent som tas upp av amorteringskravet och sedan spara resten.

När bör jag amortera?

Om du inte omfattas rent legalt av amorteringskravet, kan det ändå vara en god idé att följa de reglerna eftersom att du troligtvis kommer att omfattas av dem så småningom.

Om du har en hög belåningsgrad, det vill säga från 50 procent och uppåt, bör du amortera. Om man har under 50 procent i belåningsgrad kan man titta på alternativa sparmetoder om man vill, som att investera i värdepapper eller ha pengarna på sparkonto. 

Enligt de regler som Finansinspektionen har tagit fram måste man amortera 2 procent av sitt lån varje år, tills att man når en 70 procentig belåningsgrad (det vill säga att lånet motsvarar 70 procent av bostadens värde). När man har nått 70 procent i belåningsgrad kan man minska till 1 procent av lånet i amortering varje år. Om/när man når 50 procent som belåningsgrad, det vill säga att man har halva bostadens värde belånat, kan man minska sin amortering ytterligare eller sluta helt om man vill.

när bör man amortera?

Hur ska man vikta sparande och amortering mot varandra?

En tumregel är att man kan spara 10 – 20 procent av sin inkomst (före skatt), se hur stor del amorteringskravet tar upp av de procenten och sedan spara resten.
Exempel
Maria tjänar 30 000 och har lån på 1 miljon. Hennes bostad är värd 1,5 miljoner kronor, vilket ger henne en belåningsgrad på 67 procent. Det gör att hon måste amortera en procent per år, vilket är 833 kronor i månaden. Om hon sparar 10 procent av sin lön, varav 833 kronor går till amortering, kan hon spara 2167 kronor på börsen.
Inkomst
30 000 kr
Lån
1 000 000 kr
Bostadens värde
1 500 000 kr
Belåningsgrad
67 %
Amortering per månad
833 kr
Per tjänar också 30 000 och har ett lån på 2,5 miljoner. Hans bostad är värd 3,5 miljoner. Han har en belåningsgrad på 71 procent och ska därför amortera två procent per år tills han når 70 procent i belåningsgrad, det vill säga till dess att han har ett lån på 2 450 000 miljoner. Det kommer han att nå efter ett år eftersom han måste amortera 50 000 kr första året, det vill säga 4167 kronor i månaden. Sedan måste han amortera en procent per år, vilket är 24 500 kronor om året, alltså 2042 kronor i månaden.
Inkomst
30 000 kr
Lån
2 500 000 kr
Bostadens värde
3 500 000 kr
Belåningsgrad
71 %
Amortering per månad
4167 kr
Om Per sparar 10 procent av sin inkomst (det vill säga 3000 kr) ryms inte både amortering och sparande i den summan eftersom 4167 kronor av 30 000 är 14 procent. Därför sätter Per 15 procent som sparmål istället (4500 kr) och amorterar 14 procent (4200 kr) och sätter in 1 procent på börsen (300 kr). Efter ett år har han nått en belåningsgrad på 70 procent, så andra året har han två val -antingen att sänka sitt sparmål till 10 procent av inkomsten och amortera 2042 kronor (1 procent av lånet) och spara 958 kronor. Eller att behålla sparandet vid 15 procent (4500 kr) och amortera 2042 kronor och spara resten (2458 kr) på börsen.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.