Fonder

Hur funkar det att ärva fonder?

Kan man ärva fonder och andra värdepapper?

När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis fonder. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp. 
vad är en fond?

Hur gör jag en överföring från ett dödsbo?

För att skifta innehavet behöver du göra en överföring från dödsboet. Överföringen går till på olika sätt beroende på vilken kontotyp det gäller. Kolla alltid med din bank vad som gäller i just ditt fall. Här kan du läsa mer om hur det går till hos oss på Avanza. 

Överföring från dödsbo för Aktie- och fondkonto, ISK och Sparkonto

För att kunna överföra ett innehav och avsluta kontot hos den som dött behöver du skicka in:

• En kopia av den inregistrerade bouppteckningen hos Skatteverket där stämplarna finns med. Det räcker med första och sista sidan. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.

• Blanketten Uppdragsbrev avslut av konto - dödsbo där du anger vad som ska göras med innehavet på kontot. Om ni är fler än två dödsbodelägare eller ska avsluta flera konton kan ni skriva ut ytterligare en blankett och fylla i. Alla dödsbodelägare måste skriva under blanketten i original.

• Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar. Det gäller även om en av dödsbodelägarna eller utomstående person har fullmakt för dödsboet.

Överföring från dödsbo för kapitalförsäkring

Överföring från kapitalförsäkring skiljer sig från övriga konton. När kontoinnehavaren går bort hämtar Avanza automatiskt in information från skatteverket, kontot spärras och innehavet säljs av. Därefter skickas ett dödsfallsintyg ut med begäran om kompletterande handlingar. När vi fastställt vem eller vilka som är förmånstagare betalas innehavet ut som ett engångsbelopp. 

Vart skickas intyg eller kontosammandrag?

Utskicken skickas direkt till dödsboets adress. Om posten inte längre ska gå dit måste alla dödsbodelägare skicka in underlag om vilken adress som gäller istället. Det som behövs är:

• Ett uppdragsbrev från dödsbodelägare där det specificeras vilken adress som ska gälla framöver. Uppdraget behöver signeras av alla dödsbodelägare.

• En kopia på första och sista sidan i inregistrerad bouppteckning (eller vidimerad släktutredning om bouppteckningen ej är klar), där alla dödsbodelägare framgår.

• En vidimerad ID-kopia på samtliga dödsbodelägare.

Vill du veta mer om hur det går till när man ärver fonder eller andra värdepapper?

Har du fler frågor om hur det går till med överföringar, kontotyper eller annat som gäller arv? På vår kundservicesida kan du skriva in det du undrar direkt i sökfältet och hitta svaret på de vanligaste frågorna.  Frågor och svar om dödsbo.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.