Bostad & Bolån

Hur fungerar vinstskatt på bostadsrätter och hus?

När man säljer sin bostad med vinst kan det uppstå en del frågor, som hur mycket man kommer behöva betala i vinstskatt, vilka avdrag man kan göra i samband med deklarationen, hur uppskov fungerar och hur mycket man får kvar i vinst. Och vad gäller om man säljer sin bostad till förlust? Allt det kan du lära dig mer om här.

Vad är vinstskatt?

I de flesta fall när du gör en ekonomisk vinst behöver du betala skatt på vinsten och det fungerar likadant när du säljer en bostad med vinst. När du säljer din bostad för mer än vad du köpte den för kallas det för kapitalvinst (eller reavinst eller realisationsvinst) och skatten på kapitalvinsten för privatbostäder är 22%. 

För att räkna ut hur mycket du ska betala i vinstskatt behöver du först räkna ut exakt hur stor vinst du gjort. Du har även rätt att göra en del avdrag, som kan innebära att du i slutänden gjort en förlust, trots att du sålt bostaden för ett högre pris än vad du köpte den för. 

Hur du räknar ut exakt hur stor vinst eller förlust du gjort beror på vilken bostadstyp du sålt, det fungerar på lite olika sätt beroende på om du sålt en bostadsrätt eller hus/villa/tomt/ägarlägenhet.

Hur funkar vinstskatt för bostadsrätt?

Så här räknar du ut storleken på vinst eller förlust för bostadsrätt;

Försäljningspris (Priset som du sålde bostaden för, kallas köpeskilling på köpekontraktet)

- inköpspris (Priset som du köpte bostaden för, inklusive eventuell upplåtelseavgift, inköpsprovision, inträdesavgift och liknande. Har du fått bostaden genom arv eller gåva skriver du den tidigare ägarens inköpspris)

- försäljningsutgifter (Kostnader i samband med försäljningen, som mäklararvode och annonsering)

- förbättringsutgifter (Total kostnad för förbättrande reparationer och underhåll samt grundförbättringar)

- kapitaltillskott (De pengar som betalas in till bostadsrättsföreningen som går till att amortera på föreningens lån. Summan för eventuellt kapitaltillskott får du på kontrolluppgift från din bostadsrättsförening)

- andel av inre reparationsfond vid försäljningen (Summan för din andel får du på kontrolluppgift från din bostadsrättsförening)

+ andel av inre reparationsfond vid köpet (Summan för din andel får du på kontrolluppgift från din bostadsrättsförening)

+ återföring av uppskovsbelopp (Om du har fått uppskov från en tidigare försäljning ska det återföras. Beloppet står på specifikationen till din inkomstdeklaration) 

= vinst eller förlust

Exempel
Sara köpte sin bostadsrätt för 2 000 000 kr och har nu sålt den för 2 500 000 kr. Hon anlitade en mäklare till försäljningen och fick betala 45 000 kr i mäklararvode, plus 1 500 kr för annonsering. Förra året renoverade Sara köket för 40 000 kr och hon har ett tidigare uppskov på 70 000 kr. Från bostadsrättsföreningen får hon uppgift om att hennes kapitaltillskott är 5 000 kr, andelen av inre reparationsfonden vid försäljningen var 1 500 kr och vid köpet 500 kr.

+ 2 500 000 kr
- 2 000 000 kr
- 46 500 kr
- 40 000 kr
+ 70 000 kr
- 5 000 kr
- 1 500 kr
+ 500 kr
= 477 500 kr

Sara gjorde alltså en vinst på 477 500 kr som hon behöver betala vinstskatt på.

Hur funkar vinstskatt för hus, villa, tomt eller ägarlägenhet?

Precis som för bostadsrätter måste du också här börja med att räkna ut hur stor vinst eller förlust du gjort, men uträkningen skiljer sig lite. 

Så här räknar du ut storleken på vinst eller förlust för hus, villa, tomt eller tomt;

Försäljningspris (Priset som du sålde bostaden för, kallas köpeskilling på köpekontraktet)

- försäljningsutgifter (Kostnader i samband med försäljningen, som mäklararvode och annonsering)

- inköpspris och lagfartskostnad mm (Priset som du köpte fastigheten för, inklusive lagfartskostnad, pantbrev och andra kostnader i samband med inköpet av bostaden. Har du fått bostaden genom arv eller gåva skriver du den tidigare ägarens inköpspris)

- förbättringsutgifter (Total kostnad för förbättrande reparationer och underhåll samt grundförbättringar, som nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad)

+ återföring av uppskovsbelopp (Om du har fått uppskov från en tidigare försäljning ska det återföras. Beloppet står på specifikationen till din inkomstdeklaration)

= vinst eller förlust

Exempel

När Lotta och Anders köpte sin villa var köpeskillingen 4 000 000 kr och i samband med köpet betalade de också 132 000 kr för lagfart, pantbrev och andra kostnader kopplade till köpet. De har nu sålt villan för 5 200 000 kr och fick betala 78 000 kr i mäklararvode. De har lagt ner 85 000 kr på reparationer och underhåll under tiden de ägt bostaden. De har ett tidigare uppskovsbelopp på 230 000 kr. 
 

+ 5 200 000 kr

- 4 132 000 kr

- 78 000 kr

- 85 000 kr

+ 230 000 kr

= 1 135 00 kr

Lotta och Anders gjorde alltså en vinst på 1 135 000 kr som de behöver betala vinstskatt på.

Hur deklareras bostadsförsäljningen?

Oavsett om du gjort vinst eller förlust behöver du ta upp försäljningen i deklarationen. Du deklarerar försäljningen samma inkomstår som du sålde bostaden, alltså då du och köparen skrev under köpekontraktet. När köparen hade tillträde till bostaden spelar ingen roll för deklarationen.
Exempel

 

Sara sålde sin bostad och skrev under köpekontraktet tillsammans med köparen november 2020. Maria ska då ta upp försäljningen i deklarationen våren 2021 som avser inkomståret 2020.

 

Har du sålt med förlust?

Det kan ju tyvärr vara så att du behövt sälja med förlust. Då har du rätt att göra avdrag i deklarationen samma år som förlusten har skett. Hälften av förlusten är avdragsgill, vilket innebär att du kan kvitta den summan mot de vinster och inkomster som du tar upp som kapitalinkomst i din deklaration. Skulle förlusten ändå vara större än dina vinster och inkomster i deklarationen får du kapitalunderskott, som innebär att du kan få skattereduktion. Läs mer om det hos Skatteverket.

Har du sålt med vinst?

Om du sålt med vinst behöver du ta upp vinsten i deklarationen och betala vinstskatt. Du tar upp vinsten i deklarationen som kommer året efter din försäljning och som avser samma inkomstår som försäljningen skedde. På privatbostäder betalar man 30% skatt på 22/30 av vinsten – vilket i praktiken innebär 22% skatt på vinsten. 
Exempel

Lotta och Anders gjorde ju en vinst på sin villa på 1 135 000 kr. 

1 135 000 x 22% = 249 700 kr 

Med en skatt på 22% betyder det att de ska betala 249 700 kr i skatt.

Vad innebär uppskov på skatt?

Om du sålt din gamla bostad med vinst och köpt en ny som du flyttat in i har du möjlighet att begära uppskov på hela eller delar av vinsten, vilket innebär att du kan vänta med att betala in den till Skatteverket. (Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda, mer om det lite längre ner) 

Många väljer att begära uppskov på vinstskatten för att kunna använda hela vinsten i kontantinsats till den nya bostaden. Anledningen till att möjligheten att begära uppskov på vinstskatten finns är för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. 

Beloppet som du får uppskov med är den del av vinsten som du väljer att skjuta fram, alltså hela eller delar av vinsten och inte det belopp som du skulle ha betalat i skatt.

Från 2008 till 1 januari 2021 har man behövt betala en årlig skatt på den uppskjutna vinsten. Skatten (som kallas uppskovsränta) räknas fram genom en schablonintäkt på 1,67% som man sedan betalar 30% skatt på.

Exempel

Lotta och Anders valde att skjuta på vinsten på 1 135 000 kr för att kunna använda pengarna i kontantinsats till sin nya bostad. De sålde sin villa 2018 och har därför fått betala skatt på uppskovsbeloppet. 

1 135 000 x 1,67% x 30% = 5 686,35 kr   

Lotta och Anders har alltså fått betala 5 686,35 kr per år för att skjuta på vinstskatten. 

Vem kan begära uppskov på vinstskatten?

För att kunna begära slutligt uppskov på vinstskatten behöver fem punkter vara uppfyllda. 

  • Bostaden som du sålt behöver vara en privatbostad i Sverige eller annat land inom EES-området

  • Bostaden som du sålt måste ha varit din permanentbostad 

  • Din nya bostad behöver ligga i Sverige eller något annat land inom EES-området

  • Du behöver köpa den nya bostaden som tidigast den 1 januari året före och senast den 31 december året efter att du sålt din bostad.

  • Du behöver flytta in i din nya bostad senast den 2 maj året efter att du sålt din bostad

Om du säljer din bostad och inte köper eller flyttar in i din nya bostad direkt kan du först ansöka om preliminärt uppskov. Du kan läsa mer om förutsättningarna för uppskov hos Skatteverket.

Nya regler för uppskov på vinstskatten

Som vi precis har gått igenom så har man tidigare behövt betala en uppskovsränta på den uppskjutna vinsten, men från den 1 januari 2021 har uppskovsräntan tagits bort. Det innebär att det inte längre kostar någonting att skjuta upp vinstskatten. De nya reglerna gäller från inkomståret 2021 och alltså från och med deklarationen som du lämnar in 2022.

Så funkar det att ansöka om uppskov i efterhand

De nya reglerna för uppskov på vinstskatten gäller både för nya och gamla uppskov. Man har rätt att ansöka om uppskov upp till sex år efter att man sålde sin bostad så om du tidigare valt att inte ansöka om uppskov kan du alltså göra det i efterhand. Då har du alltså möjlighet att få tillbaka hela uppskovsbeloppet och slipper betala uppskovsränta från 1 januari 2021. Du behöver fortfarande betala ränta för tiden fram till 1 januari 2021. 

Tänk på att uppskovspengarna fortfarande är ett lån som du behöver betala in, den enda skillnaden är att du nu slipper betala ränta på lånet.

Läs mer om retroaktivt uppskov på Skatteverkets hemsida.

Finns det något tak för uppskov?

Det finns ett maxbelopp för uppskov som höjdes till 3 000 000 kr den 1 juli 2020. Det tidigare taket låg på 1 450 000 kr.

Så länge får du ha kvar ett uppskov på vinstskatten

Du får ha kvar ett uppskov så länge du äger bostaden som du köpte när du sålde din tidigare bostad som du gjorde vinsten på. Så när du säljer den nya bostaden behöver du betala in hela uppskovsbeloppet.

Det finns undantag som kan gälla vid t.ex. arv, testamente eller bodelning. Du kan läsa mer om undantagen hos Skatteverket.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.