Företagswebben

Företags-webben


Administrera dina anställdas tjänstepensioner

Har du inte kommit igång med företagswebben?

Anmäl dig som administratör för ditt företag genom att
klicka på länken nedan och fylla i och skicka in avtalet.
Ansök om företagswebben här

Utnyttja avdragsrätten före årsskiftet

Du har väl inte missat att du som företagskund kan göra extra avsättningar till tjänstepensionen? Dessa är avdragsgilla i bokföringen med upp till 35 % av lönen, dock max 10 PBB (455 000 SEK år 2018).

Senast den 18/12 behöver du beställa engångsfakturan

För att göra en extra avsättning beställer du en engångsfaktura genom att skicka ett mejl till oss på tjanstepension@avanza.se senast den 18/12 (sista dag för att vi ska kunna garantera att pengarna kommer in år 2017 har med andra ord passerat). Där uppger du företagets namn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Om den anställde har flera försäkringar, uppge även försäkringsnummer. Vi skickar sedan ut en engångsfaktura på önskat belopp med förfallodatum 27 december.

Vanliga frågor och svar

Inloggning på företagswebben

Varför kan jag inte logga in med användarnamn och lösenord?
Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla. På grund av den nya lagen behövde vi ändra inloggningen till vår Företagswebb, eftersom användarnamn och lösenord inte längre ansågs vara tillräckligt säkert. Därför kan du nu bara logga in med Mobilt BankID.
Jag har inte BankID, hur loggar jag in då?

Har du inte Mobilt BankID kan enkelt och gratis ladda ner det.  

Beställ Mobilt BankID

Kan du av någon anledning inte ha Mobilt BankID kan du tyvärr inte använda vår Företagswebb. Då behöver du istället göra eventuella ändringar via blanketterna längst ner på den här sidan. 

Lägga till fler anställda

Hur lägger jag till en anställd som ska ha tjänstepension?

Du loggar in på Företagswebben för att lägga till en anställd. Håll muspekaren över ”Anställda” och klicka på ”Lägg till ny försäkring”. Där fyller du i den anställdes uppgifter och vilken löpande premie som den anställde ska ha. Om den anställde ska ha sjukförsäkring fyller du också i månadslön (sjukförsäkring måste vara tillagt på förmånsgruppen).

Om det finns en premietrappa upplagd för tjänstepensionen fyller du i månadslönen för den anställde, så räknas premien ut automatiskt.

Ska den anställde ha sjuk- och/eller premiebefrielseförsäkring så måste du intyga att den anställde är fullt arbetsför vid tidpunkten för nyanmälan. Det kan tidigast göras 60 dagar innan försäkringen ska börja gälla.

För att vi ska kunna garantera att premien för den anställde är med på nästa månadsfaktura ska en nyanmälan göras senast den 25:e månaden innan.

Har du inte Företagswebben?

Med Företagswebben kan du själv lägga till fler anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt lägga till fler anställda.

Använd då den här blanketten för att lägga till en anställd.

Vad menas med begreppet "fullt arbetsför?"

Om du vill teckna premiebefrielse eller sjukförsäkring för en anställd ska du som arbetsgivare intyga att den anställde är fullt arbetsför. Intyget används istället för en hälsodeklaration från varje anställd och gör det enklare att teckna en försäkring.

Definition av fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte betalas ut.

För att vara fullt arbetsför krävs också att arbetsskadelivränta inte betalas ut och att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

För företag med mellan 1 och 4 försäkrade gäller också att arbetsgivaren ska intyga att den anställde inte varit sjukskriven längre än 5 sammanhängande dagar under de senaste 12 månaderna.

Administrera dina anställdas tjänstepensioner

Hur gör vi för att lägga till fler administratörer till företagswebben?
Ni kan ha flera administratörer till företagswebben och alla får samma behörighet. För att lägga till en ny administratör fyller ni bara i den här blanketten och postar den till oss.
Hur gör vi med en administratör som slutat?
Om en administratör har slutat behöver ni meddela oss det, så ordnar vi det. Mejla bara till tjanstepension@avanza.se och uppe vilken administratör som ska tas bort. Den som mejlar behöver vara administratör till Företagswebben eller firmatecknare.
När behöver jag senast göra ändringar för att de ska komma med på fakturan nästa månad?
För att vi ska kunna garantera att ändringen är med på nästa månadsfaktura behöver ändringen göras senast den 25:e i månaden innan. Gör du ändringar efter den 25:e kan vi tyvärr inte garantera att de finns med på nästa faktura.
Hur ändrar jag månadspremien för en anställd?

För att ändra månadspremien för en anställd i Företagswebben klickar du på ”Anställda” och sen ”Ändra månadspremie”. Fyll sen i den anställdes nya månadspremie och bekräfta ändringen. Om premieändringen är en retroaktiv höjning fakturerar vi höjningen på nästa faktura.

Tänk på att det inte går att sänka månadspremien retroaktivt.

Har du inte Företagswebben?

Med Företagswebben kan du själv ändra månadspremien för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt ändra premier.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Hur gör jag om vi betalat in för mycket pension till en anställd?

Om ni har betalat in för mycket i pension är det oftast enklast att vi hjälper er att lägga in ett korrigerande belopp för en eller ett par månader. Skicka ett mejl till tjanstepension@avanza.se och uppge vilken anställd (namn och försäkringsnummer) samt vilket belopp som ska korrigeras, så ordnar vi det.

Har den anställde slutat?

Det går att göra en återbetala upp till tre månaders inbetalda pensionspremier. En eventuell kostnad för sjukförsäkring och premiebefrielse går däremot inte att återbetala.

Skicka ett mejl till tjanstepension@avanza.se och uppge vilken anställd det gäller (namn och försäkringsnummer), samt vilka månader ni vill få återbetalda. Skriv också till vilket bankkonto eller bankgiro som återbetalningen ska göras. Kontot behöver stå i företagets namn.

Viktigt att veta

Om premier återbetalas är det den anställde som står för hela risken vid en eventuell kursförlust. Avanza Pension kan endast återbetala värdet av inbetalda premier. Värdet av premierna kan både ha ökat och minskat i värde vid tidpunkten för återbetalningen. Det är ni som arbetsgivare som behöver informera era anställda om det.

Hur ändrar jag lönen för en anställd?

För att anmäla ny månadslön i Företagswebben klickar du på ”Anställda” och sen ”Ändra månadslön”. Där fyller ni i den nya lönen och bekräftar sen ändringen.

Det går inte att sänka en lön retroaktivt.

Har du inte Företagswebben?

Med Företagswebben kan du själv ändra månadspremien för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt ändra premier.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Hur avslutar jag en anställds pensionssparande?
Du kan avanmäla en anställd i Företagswebben. Klicka på ”Anställda” och sen på ”På-/Avanmäl försäkring”. Välj att den anställde ska avanmälas samt från vilken månad det ska gälla och sen bekräftar du. Tänk på att du inte kan avsluta ett pensionssparande retroaktivt.

Har du inte Företagswebben?

Med Företagswebben kan du själv ändra månadspremien för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt ändra premier.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Ska vi betala in tjänstepension till en anställd som är föräldraledig?
Det är ni som företag som bestämmer vad som ska gälla vid föräldraledigheter, men vanligtvis brukar arbetsgivaren betala för den anställdes försäkringar under 360 dagar (och som längst till dess att den anställdes barn är 18 månader gammalt).
Hur mycket ska en anställd som jobbar deltid få i tjänstepension?
Det är ni som företag som bestämmer hur mycket en anställd som jobbar deltid ska få i tjänstepension, men vanligtvis justeras tjänstepensionssparandet för den anställde till den procent som personen arbetar.
Vad gör jag om jag har en anställd som är sjukskriven?

Om ni har en anställd som har sjukförsäkring och eller premiebefrielse ska en skadeanmälan göras till Euro Accident för att den anställde ska få sin ersättning. Den anställde ska fylla i blanketten skadeanmälan och posta den till Euro Accident.

Har ni premiebefrielse för en sjukskriven anställd ska ni fortsätta betala premien som vanligt även efter att skadeanmälan har skickats in. Premierna regleras i efterhand när vi har tagit emot ersättning från Euro Accident.

I sjukförsäkringen finns också en rehabiliteringsförsäkring (Comeback) till stöd för er, om ni har en anställd som är sjukskriven eller riskerar att bli långvarig sjukskriven. Anmälan till Comeback gör ni på Euro Accidents sajt.

Kom ihåg att anmälan till Comeback behöver göras innan sjukdag 30.

Hur byter jag kostnadsställe på en anställd?
För att byta kostnadsställe på en anställd skickar du ett mejl till tjanstepension@avanza.se och anger till vilket kostnadsställe ni vill flytta den anställde. Mejlet ska skickas av en administratör till Företagswebben eller en firmatecknare.

Fakturering och insättningar

Hur gör jag en engångsinsättning till tjänstepensionen?

För att göra en engångsinsättning så loggar en administratör in på Företagswebben med Mobilt BankID. Där är det enkelt att ta fram en engångsfaktura, som ni sen använder för själva inbetalningen. 

Logga in och håll sen muspekaren över fliken anställda (längst upp i vänstra hörnet) och klicka på engångsinbetalning. Skriv in vilket engångsbelopp som varje anställd ska få och klicka sen på fortsätt. När du bekräftar så får du en färdig faktura som du laddar ner som en Pdf.

Om ni inte har någon som har behörighet till Företagswebben så kan ni lägga till en administratör genom att skicka in den här blanketten.

Hur ändrar jag fakturaadress?
Om du vill ändra fakturaadressen så kan du eller en annan administratör logga in med Mobilt BankID på Företagswebben. Gå sen in under Företaget (uppe i vänstra hörnet) och välj Företagsuppgifter. Där kan du enkelt ändra till den nya fakturaadressen.
Hur betalar jag min autogirofaktura om jag inte hade pengar på kontot vid förfallodatumet?
Det går att göra en manuell inbetalning till bankgiro 5274-7896 och ange det OCR-nummer som står på fakturan.
Kan jag betala fakturan via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro och betalningen dras då på fakturans förfallodag. För att lägga upp att ni vill betala med autogiro fyller ni i och skickar in blanketten Anmälan om autogiro – TJP.

Tänk på att det kan ta upp till 10 dagar innan betalningen med autogiro börjar gälla, från det att blanketten kommit in till oss.

Min faktura verkar inte stämma, vad gör jag då?

För att vi ska kunna garantera att en ändring som påverkar fakturabeloppet är med på nästa månadsfaktura ska ändringen vara gjord senast den 25:e månaden innan. Har du gjort ändringar efter den 25:e kan det vara en orsak till att alla ändringar inte finns med på din faktura. Det kommer såklart istället att vara med på nästa faktura.

Om du vill avanmäla en anställd som finns med på fakturan går du in på Företagswebben och tar bort den anställde från och med nästa månad. Sen kan du mejla oss på tjanstepension@avanza.se och be om en ny faktura. Vänta med att betala tills du har fått den nya fakturan.

Kan jag ändra förfallodatumet på fakturan?
Om du beställer en engångsfaktura kan du i beställningen uppe vilket förfallodatum du vill att den ska ha. På fakturor för löpande insättningar är det alltid den sista kalenderdagen i månaden som är förfallodatum.
Var hittar jag gamla fakturor?
Du kan hitta gamla fakturor i Företagswebben. Titta under Företaget och sen Fakturor. Där ser ni alla utställda fakturor upp till 18 månader tillbaka.
Var hittar jag underlag på inbetalda pensionspremier?
Du kan hitta underlagen i Företagswebben. Titta under Företaget och sen Årssammanställning. Där ser ni underlag på de premier som ni har betalat in under varje kalenderår.

Ordlista

Ålderspension
När det gäller tjänstepension så är ålderspension den del som betalas in till de anställda, och som sen betalas ut när de går i pension.
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen ersätter en del av din lön om du skulle bli långtidssjuk. Det finns två varianter av det, som kallas ITP och Max. ITP täcker tillsammans med Försäkringskassan ungefär 80 % av lönen och Max täcker ungefär 90 % av lönen. Kostnaden för försäkringen baseras på ålder och lön. Läs mer här
Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som betalar ålderspensionspremien om en anställd skulle bli långtidssjukskriven. Läs mer här
Premietrappa
Premietrappa är ett sätt att bestämma vilken ålderspensionspremie som en anställd ska ha utifrån den anställdes lön och/eller ålder. Ett alternativ till det kan vara att istället sätta en fast premie som inte påverkas av lön och ålder.
Förmånsgrupp
Ni kan kategorisera era anställda i olika förmånsgrupper, där varje grupp kan ha olika villkor. För varje förmånsgrupp kan ni bestämma pensionsålder, utbetalningstid, fondfördelning och premietrappa. Ni kan också bestämma om förmånsgruppen ska ha sjuk- och/eller premiebefrielse.
Kostnadsställe
En tjänstepensionsförsäkring är kopplad till ett kostnadsställe och varje kostnadsställe får en egen specifikation på företagets faktura. Du kan enkelt lägga upp nya kostnadsställen själv i Företagswebben.

Villkor och blanketter

Här hittar du alla blanketter och villkor som är relevanta för dig som administrerar företagets tjänstepension.
Villkor
Blanketter

Våra kundansvariga hjälper dig!

Våra kundansvariga
hjälper dig!

Vi har en dedikerad support för våra företagskunder med tjänstepension så att ditt företag alltid ska få snabb och personlig service. Har du några frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Ring oss på <span style= Ring oss på 08-562 251 80

Eller maila till tjanstepension@avanza.se

Ring oss på
08-562 251 00

Eller maila till tjanstepension@avanza.se