Företagswebben

Företags-webben


Administrera dina anställdas tjänstepensioner

Har du inte kommit igång med företagswebben?

Anmäl dig som administratör för ditt företag genom att
klicka på länken nedan och fylla i och skicka in avtalet.
Ansök om företagswebben här

Utnyttja avdragsrätten före årsskiftet

Du har väl inte missat att du som företagskund kan göra extra avsättningar till tjänstepensionen? Dessa är avdragsgilla i bokföringen med upp till 35 % av lönen, dock max 10 PBB (455 000 SEK år 2018).

Senast den 18/12 behöver du beställa engångsfakturan

För att göra en extra avsättning beställer du en engångsfaktura genom att skicka ett mejl till oss på tjanstepension@avanza.se senast den 18/12 (sista dag för att vi ska kunna garantera att pengarna kommer in år 2017 har med andra ord passerat). Där uppger du företagets namn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Om den anställde har flera försäkringar, uppge även försäkringsnummer. Vi skickar sedan ut en engångsfaktura på önskat belopp med förfallodatum 27 december.

Vanliga frågor och svar

Inloggning

Varför kan jag inte längre logga in med användarnamn och lösenord?
Från och med den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. På grund av den nya lagen behöver vi ändra inloggningen till vår Företagswebb eftersom användarnamn och lösenord inte längre anses som tillräckligt säkert. Från och med den 25 maj kommer du därför endast kunna logga in med
Mobilt BankID.
Jag har inte BankID, hur loggar jag in?

Tyvärr kan du inte efter den 25 maj 2018 logga in till vår Företagswebb utan att använda Mobilt BankID. Har du inte Mobilt BankID kan enkelt och gratis ladda ner ett här. 

Beställ Mobilt BankID

Kan du av någon anledning inte skaffa eller ha Mobilt BankID kan du inte använda vår Företagswebb. Du kommer då behöva göra eventuella ändringar via blanketterna som du hittar längst ner på denna sidan. 

Lägga till fler anställda

Hur lägger jag till en anställd som ska ha tjänstepension?

För att lägga till en anställd loggar du in på Företagswebben, håller muspekaren över ”Anställda” och därefter klickar du på ”Lägg till ny försäkring”, fyller i den anställdes uppgifter och vilken löpande premie som den anställde ska ha. Om den anställde ska ha sjukförsäkring fyller du även i månadslön.

Om det finns en premietrappa upplagd för tjänstepensionen fyller du i månadslön för den anställde och premien räknas då ut per automatik.

Ska den anställde ha sjuk- och/eller premiebefrielseförsäkring så måste du intyga att den anställde är fullt arbetsför vid tidpunkten för nyanmälan. Detta kan tidigast göras 60 dagar före det att försäkringen ska träda i kraft.

För att vi ska kunna garantera att premien för den anställde är med på nästa månads faktura ska nyanmälan göras senast den 25:e månaden innan.

Har du inte företagswebben?
Använd då den här blanketten för att lägga till en anställd.
Vad menas med begreppet "fullt arbetsför?"

Om du vill teckna premiebefrielse- och/eller sjukförsäkring för en anställd ska du som arbetsgivare intyga att den anställde är fullt arbetsför. Intyg om fullt arbetsför används istället för att kräva in en hälsodeklaration från varje anställd och gör det enklare att teckna en försäkring.

Definition fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas.

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas samt att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

För företag med 1-4 försäkrade gäller också att arbetsgivaren ska intyga att den anställde inte varit sjukskriven längre än 5 sammanhängande dagar under de senaste 12 månaderna.

Administrera dina anställdas tjänstepensioner

När behöver jag senast göra ändringar för att de ska komma med på nästa månads faktura?
För att vi ska kunna garantera att en ändring som påverkar fakturabeloppet är med på nästa månads faktura ska ändringen göras senast den 25:e månaden innan. Gör du ändringar efter den 25:e kan vi inte garantera att de finns med på nästa månads faktura.
Hur ändrar jag månadspremien för en anställd?

För att ändra månadspremien för en anställd i Företagswebben klickar du på ”Anställda”, ”Ändra månadspremie”, fyller i den anställdes nya månadspremie och bekräftar ändringen. 

Tänk på att sänkning av månadspremien inte kan göras retroaktivt.

Har du inte företagswebben?
Använd då den här blanketten för att ändra månadspremien för en anställd.
Hur ändrar jag lönen för en anställd?

För att anmäla ny månadslön i Företagswebben klickar du på ”Anställda”, ”Ändra månadslön”, anger den nya lönen och bekräftar ändringen.

Observera att sänkning av lön inte kan göras retroaktivt.

Har du inte företagswebben?
Använd då den här blanketten för att ändra lönen för en anställd.
Hur avslutar jag en anställds pensionssparande?

För att avanmäla en anställd i Företagswebben klickar du på ”Anställda”, ”På-/Avanmäl försäkring”, väljer i statusrutan att den anställde ska avanmälas, anger från vilken månad det ska gälla och bekräftar avanmälan.

Tänk på att du inte kan avsluta ett pensionssparande retroaktivt.

Har du inte företagswebben?
Använd då den här blanketten för att avsluta en anställds pensionssparande.
Ska vi betala in tjänstepension till en anställd som är föräldraledig?
Vad som ska gälla vid föräldraledighet är upp till ditt företag men vanligtvis brukar arbetsgivaren betala för den anställdes försäkringar under 360 dagar och som längst till dess att den anställdes barn är 18 månader gammalt.
Hur mycket ska en anställd som jobbar deltid få i tjänstepension?
Hur mycket en anställd som jobbar deltid ska få i tjänstepension är upp till ditt företag, men vanligtvis justeras tjänstepensionssparandet för den anställde till motsvarande grad som personen arbetar.

Fakturering och insättningar

Hur gör jag en engångsinsättning till tjänstepensionen?
För att betala in en engångssumma behöver du beställa en engångsfaktura. Du beställer engångsfakturan genom att skicka ett mejl till tjanstepension@avanza.se. Mejlet behöver innehålla företagsnamn, organisationsnummer, namn och personnummer på anställda, och vilket belopp som ska betalas till respektive anställd. Om en anställd har flera försäkringar ber vi dig att ange den anställdes försäkringsnummer.
Kan jag betala fakturan via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro och betalningen sker då på fakturans förfallodag. För att lägga upp autogirobetalning, fyll i och skicka in blanketten Anmälan om autogiro – TJP.

Tänk på att det kan ta upp till 10 dagar innan autogirot börjar gälla från det att blanketten kommit in till oss.

Min faktura verkar inte stämma, vad ska jag göra?

För att vi ska kunna garantera att en ändring som påverkar fakturabeloppet är med på nästa månads faktura ska ändringen göras senast den 25:e månaden innan. Har du gjort ändringar efter den 25:e kan detta vara en orsak till att alla ändringar inte finns med på din faktura, och de kommer då istället vara med på nästkommande faktura.

Om du vill avanmäla en anställd som finns med på fakturan behöver du skicka in en skriftlig avanmälan via blanketten Personalrapport ändring/avanmälan. Fyll i och skriv på blanketten att du vill ha en ny faktura utan den avanmälde anställdes premie och att den tidigare fakturan ska krediteras. Skicka sedan in blanketten i original till oss. Betala först när du fått den nya fakturan.

Ordlista

Ålderspension
Ålderspensionen är sparandedelen i tjänstepensionen, det vill säga den del som betalas ut i pension.
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen ersätter en del av din lön om du skulle bli långtidssjuk. Det finns två varianter; ITP och Max. ITP täcker tillsammans med Försäkringskassan ungefär 80 % av lönen och Max täcker ungefär 90 %. Kostnaden för försäkringen baseras på ålder och lön. Läs mer här
Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som betalar ålderspensionspremien om dina anställda skulle bli långtidssjukskrivna. Läs mer här
Premietrappa
Premietrappa är ett sätt att besluta vilken ålderspensionspremie som en anställd ska ha utifrån den anställdes lön och/eller ålder. Ett alternativ till detta är att ange en fast ålderspensionspremie som inte påverkas av lön och ålder.
Förmånsgrupp
Förmånsgruppen reglerar vad som ska gälla för underliggande försäkringar. Här bestäms pensionsålder, utbetalningstid, initial fondfördelning, premietrappa samt om försäkringar tillhörande förmånsgruppen ska ha sjuk och/eller premiebefrielseförsäkring.
Kostnadsställe
En tjänstepensionsförsäkring är kopplad till ett kostnadsställe. Varje kostnadsställe får en egen faktura. Du kan enkelt lägga upp nya kostnadsställen på företagswebben.

Villkor och blanketter

Här hittar du alla blanketter och villkor som är relevanta för dig som administrerar företagets tjänstepension.
Villkor
Blanketter

Våra kundansvariga hjälper dig!

Våra kundansvariga
hjälper dig!

Vi har en dedikerad support för våra företagskunder med tjänstepension så att ditt företag alltid ska få snabb och personlig service. Har du några frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Ring oss på <span style= Ring oss på 08-562 251 80

Eller maila till tjanstepension@avanza.se

Ring oss på
08-562 251 00

Eller maila till tjanstepension@avanza.se