Fördjupad information Superbolånet

Detaljerad information

Vad är Superbolånet?

Superbolånet är ett bolån med unika egenskaper, i form av ett flexutrymme och en ränta som är knuten till reporäntan. Genom Superbolånet erbjuds Avanzas Private Banking kunder, med ett sparande om minst 3 miljoner kronor, att låna upp till hälften av sin bostads värde till en effektiv årsränta om för närvarande 0,79%*.

*Per 2016-05-01.

Vilka bostäder kan användas som säkerhet för lånet?

Fastighet avsedd för permanent boende i Sverige, av typen villa (villa, radhus etc.) eller bostadsrätter. Fritidshus, jord- eller skogsbruksfastigheter kan inte användas som säkerhet för Superbolånet. Bostaden ska ägas av låntagaren, helt eller delvis. Alla som äger bostaden måste också vara medsökande till lånet.

Hur mycket får man låna?

Superbolånet gör det möjligt att låna mellan 1 miljon och 10 miljoner, med en maximal belåningsgrad på 50%. Detta innebär att ditt totala lån på bostaden maximalt får utföra hälften av bostadens marknadsvärde.

Amortering

Vid beviljande av lånet är belåningraden maximalt 50% av bostadens värde. Vid denna nivå finns inget avtalat amorteringskrav kopplat till lånet. Om belåningsgraden däremot överstiger 75% (om bostaden av någon anledning minskat kraftigt i värde) så inträder ett avtalat amorteringskrav. Denna amorteringsplan bestäms individuellt.

Om lånet omfattas av ett amorteringskrav som följer av lag eller myndighets föreskrift ska lånet amorteras i enlighet med Avanzas anvisningar.

Hur fungerar flexutrymmet?

Flexutrymmet ger dig möjlighet att själv välja när du vill minska eller utöka ditt lån, inom förutbestämda gränser. Om du exempelvis beviljas ett kreditutrymme på 3 miljoner och begär en utbetalning på 2 miljoner så kommer du att ha ett återstående flexutrymme på 1 miljon. Inom detta flexutrymme kan du själv välja när du vill minska eller öka ditt lån precis på samma sätt som en vanlig överföring mellan dina olika konton. Om du är intresserad av att ha ett flexutrymme på ditt Superbolån så behöver du ange summan av den faktiska skulden och flexutrymmet i din ansökan. Det maximala flexutrymmet som erbjuds är 1 miljon. I det fall du har ett stort flexutrymme som du inte utnyttjar kan Avanza komma att minska detta till en mer passande nivå.

Räkneexempel

Ränta
0,7872 %*
Effektiv årsränta
0,79 %
Räntekostnad per månad
1 312 kr
Amortering per månad
5 556 kr
Återbetalningstid
30 år
Uppläggningsavgift

0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
Årsavgift
0 kr
Totalt belopp att återbetala***
2 236 816 kr varav 236 816 kr i ränta
* Räntesats för lån med en maximal belåningsgrad på 50% per 2016-05-01.
** Beräknad på en rak amortering med 30 års löptid.
*** Under förutsättning att räntan under denna period är oförändrad. Inga skatteavdrag har medräknats i exemplet.

Hur sätts räntan på Superbolånet?

Superbolånet erbjuds med en ränta som bestäms av Riksbankens reporänta, dock lägst -0,20%, med ett påslag som är bundet på 3 månader. Hur stort påslag som görs utöver reporäntan styrs av vilken belåningsgrad du har. dvs. Superbolånets andel av bostadens marknadsvärde. När du ansöker om ett lån är den maximala accepterade belåningsgraden 50%. Om bostaden skulle minska i värde så kan belåningsgraden komma att öka, vilket innebär en förhöjd risk för långivaren. Till följd av detta ökar påslaget på reporäntan enligt nedanstående räntetrappa*
Belåningsgrad upp till eller lika med 50 %
0,79 % i effektiv ränta (Reporäntan, dock lägst -0,20 %, +0,99 %)
Belåningsgrad över 50 % men mindre eller lika med 75 %
1,09 % i effektiv ränta (Reporäntan, dock lägst -0,20 %, +1,29 %)
Belåningsgrad över 75 %**
1,79 % i effektiv ränta (Reporäntan, dock lägst -0,20 %, +1,99 %)
* Räntesatser per 2016-05-01.
** Vid denna nivå inträder avtalad amortering.

Genomsnittlig historisk ränta

Den genomsnittliga bolåneräntan beräknas på nya utbetalda lån samt villkorsförändrade lån under månaden. Vi erbjuder inte några rabatter utan hos oss har alla bolånekunder den räntan som erbjuds enligt listpris.
Nominell ränta
Effektiv ränta
Februari 2017
0,79 %
0,79 %
Januari 2017
0,79 %
0,79 %
December 2016
0,79 %
0,79 %
November 2016
0,79 %
0,79 %
Oktober 2016

0,79 %

0 kr
0 kr
0 kr
0,79 %
September 2016
0,79 %
0,79 %
Augusti 2016
0,79 %
0,79 %
Juli 2016
0,79 %
0,79 %
Juni 2016
0,79 %
0,79 %
Maj 2016
0,99 %
0,99 %
April 2016
0,99 %
0,99 %
Mars 2016
0,99 %
0,99 %

Ränteändringar

Räntebindningsperioderna för påslaget utöver Riksbankens reporänta är tre månader. Inom dessa perioder kommer dock räntan att ändras om reporäntan ändras, med motsvarande förändring. I det fall belåningsgraden förändras så att påslaget utöver reporäntan förändras kommer denna ränteändring att ske först vid nästa räntebindningsperiod.

Räntebetalningar

Räntebetalningar på Superbolånet debiteras den sista bankdagen varje månad. Du väljer själv om du vill betala dessa räntor via autogiro från annan bank, eller genom en automatisk överföring från annat konto i Avanza Bank.

Priser

Lantmäteriets kostnader

Vid Superbolån med villa som säkerhet kan det uppstå andra kostnader, utöver Superbolånet. Exempelvis tar Lantmäteriet betalt för hantering av Lagfart och Pantbrev. Eventuella avgifter till Lantmäteriet kommer att betalas från ditt konto på Avanza.

Lagfart

Lagfart är beviset på att det är du som äger fastigheten. I samband med ett tillträde till en fastigheten ska ägarbytet registreras i det centrala fastighetsregistret. Detta kostar 1,5%* av köpeskillingen plus 825 kr i administrativ avgift. Lagfartskostnaden och den administrativa avgiften tas ut av Lantmäteriet och aktuell prislista finner man på Lantmäteriets hemsida. Köper du en bostadsrätt behöver du ingen lagfart, då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger din bostad.

Pantbrev

För att kunna låna pengar med din bostad som säkerhet kräver långivaren säkerhet för lånet. Köper du en fastighet eller tar ytterligare lån på fastigheten du redan har, kan du använda den som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. För att göra det behöver du pantbrev som motsvarar lånebeloppet. Om fastighetens tidigare ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som du tar över som säkerhet för dina lån. Uttagna pantbrev brukar noteras i mäklarens objektbeskrivning. För att utfärda nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en skatt på 2%* av beloppet samt en avgift på 375 kronor per utfärdat pantbrev. Aktuell prislista finner du på Lantmäteriets hemsida. Köper du en bostadsrätt är förfarandet lite annorlunda eftersom en bostadsrätt inte räknas som fast egendom.. Pantförfarandet hanteras mellan banken och bostadsrättsföreningen.

* Läs mer om lagfart och pantbrev på Lantmäteriets hemsida.

Superbolåneräntan

Belåningsgrad upp till eller lika med 50 % (effektiv ränta)
0,7872% (0,79%)
reporäntan, dock lägst -0,20%, + 0,99%
Belåningsgrad över 50 % men mindre eller lika med 75% (effektiv ränta)
1,0846% (1,09%)
reporäntan, dock lägst -0,20%, + 1,29%
Belåningsgrad över 75% (effektiv ränta)*
1,776% (1,79%)
reporäntan, dock lägst -0,20%, + 1,99%

* Vid denna nivå inträder avtalad amortering.

Räntesatser per 2016-05-01.

Administrativa avgifter

Uppläggning av lån
0 kr
Övertagande av lån
0 kr
Aviseringsavgift
0 kr
Påminnelseavgift vid överbelåning/försenad räntebetalning
99 kr
Inkassoavgift
200 kr

Pantbrev och lagfart*

Lagfart administrativ avgift till Avanza
0 kr
Pantbrev administrativ avgift till Avanza
0 kr
* Avanza hjälper endast till att ansöka om lagfart och pantbrev i samband med låneansökningsärenden

Avgifter till lantmäteriet

Stämpelskatt för lagfart
Se lantmäteriets hemsida
Stämpelskatt för pantbrev
Se lantmäteriets hemsida
Administrativ avgift för lagfart
Se lantmäteriets hemsida
Administrativ avgift per pantbrev**
Se lantmäteriets hemsida
** Avgift utgår för varje nytt pantbrev