Fördjupad information bolån för Private banking

Detaljerad information

Vad är bolån för Private Banking?

Vi har ett särskilt bolån för Private banking, med unika egenskaper i form av ett flexutrymme och en ränta som är knuten till styrräntan. Genom bolånet så erbjuds våra Private Banking kunder, där minst en person i hushållet har minst 3 miljoner kronor i samlat kapital hos oss, att låna upp till hälften av sin bostads värde till en effektiv årsränta om för närvarande 2.64%*.

För kunder med ett samlat kapital på minst 10 miljoner, samt belåningsgrad upp till eller lika med 50%, erbjuder vi en ränterabatt om 20 punkter, vilket ger en effektiv ränta på 2.44%*.

*Per 2022-09-21.

Vilka bostäder kan användas som säkerhet för lånet?

Fastighet avsedd för permanent boende i Sverige, av typen villa (villa, radhus etc.) eller bostadsrätter. Fritidshus, jord- eller skogsbruksfastigheter kan inte användas som säkerhet för bolånet. Bostaden ska ägas av låntagaren, helt eller delvis. Alla som äger bostaden måste också vara medsökande till lånet.

Hur mycket får man låna?

Bolånet för Private Banking gör det möjligt att låna mellan 1 miljon och 10 miljoner, med en maximal belåningsgrad på 50%. Det innebär att ditt totala lån på bostaden maximalt får utgöra hälften av bostadens marknadsvärde.

Amortering

Vid beviljande av lånet är belåningraden maximalt 50% av bostadens värde. Vid denna nivå finns inget avtalat amorteringskrav kopplat till lånet. Om belåningsgraden däremot överstiger 75% (om bostaden av någon anledning minskat kraftigt i värde) så inträder ett avtalat amorteringskrav. Denna amorteringsplan bestäms individuellt.

Om lånet omfattas av ett amorteringskrav som följer av lag eller myndighets föreskrift ska lånet amorteras i enlighet med Avanzas anvisningar.

Hur fungerar flexutrymmet?

Flexutrymmet ger dig möjlighet att själv välja när du vill minska eller utöka ditt lån, inom förutbestämda gränser. Om du exempelvis beviljas ett kreditutrymme på 3 miljoner och begär en utbetalning på 2,5 miljoner så kommer du att ha ett återstående flexutrymme på 500 000 kr. Inom det flexutrymmet så kan du själv välja när du vill minska eller öka ditt lån precis på samma sätt som en vanlig överföring mellan dina olika konton.

Om du är intresserad av att ha ett flexutrymme på ditt lån så behöver du fylla i summan av den faktiska skulden och flexutrymmet i din ansökan. Det maximala flexutrymmet som erbjuds är 500 000 kr. Om du har ett flexutrymme som du inte använder så har Avanza rätt att minska eller helt ta bort det outnyttjade beloppet.

Räkneexempel

Ränta
2,6086 %*
Effektiv årsränta
2.64 %
Räntekostnad per månad
4 348 kr
Amortering per månad
5 556 kr
Återbetalningstid
30 år
Uppläggningsavgift

0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
Årsavgift
0 kr
Totalt belopp att återbetala***
2 784 692 kr varav 784 692 kr i ränta
* Räntesats för lån med en maximal belåningsgrad på 50% per 2022-09-21.
** Beräknad på en rak amortering med 30 års löptid.
*** Under förutsättning att räntan under denna period är oförändrad. Inga skatteavdrag har medräknats i exemplet.

Hur sätts räntan på bolånet?

Bolånet för Private Banking erbjuds för bolån där belåningsgraden är under eller lika med 50 %. Räntan som bestäms av Riksbankens styrränta, dock lägst -0,20 %, med ett påslag som är bundet på 3 månader.
Belåningsgrad 
Ränta (Effektiv)
Belåningsgrad upp till eller lika med 50 %
2.64 % (Styrräntan, dock lägst -0,20 %, 0,89 %)

Om belåningsgraden ökar och överstiger 50 % tillkommer ett påslag

Om bostaden skulle minska i värde så kan belåningsgraden komma att öka, vilket innebär en förhöjd risk för långivaren. Till följd av detta ökar påslaget på styrräntan. Hur stort påslag som görs utöver styrräntan styrs av vilken belåningsgrad du har, dvs. bolånets andel av bostadens marknadsvärde. Observera att nedanstående räntetrappa endast gäller redan befintliga bolån. För nya lån behöver belåningsgraden
vara under eller lika med 50 %.

Påslaget ökar enligt nedanstående räntetrappa*

Belåningsgrad
Ränta (Effektiv)
Belåningsgrad över 50 % men mindre eller lika med 75 %
2,74 % (Styrräntan, dock lägst -0,20 %, 0,99 %)
Belåningsgrad över 75 % men mindre eller lika med 85 %**
2,94 % (Styrräntan, dock lägst -0,20 %, +1,19 %)
Belåningsgrad över 85 %
3,94 % (Styrräntan, dock lägst -0,20 %, +2,19 %)
* Räntesatser per 2022-09-21.
** Vid denna nivå inträder avtalad amortering.

Genomsnittlig historisk ränta

Den genomsnittliga bolåneräntan beräknas på nya utbetalda lån samt villkorsförändrade lån under månaden. Vi erbjuder inte några rabatter utan hos oss har alla bolånekunder den räntan som erbjuds enligt listpris.
Nominell ränta
Effektiv ränta
Oktober 2022
2,59 %
2,62 %
September 2022
2,59 %
2,62 %
Augusti 2022
1,59 %
1,60 %
Juli 2022
1,61 %
1,62 %
Juni 2022

1,10 %

0 kr
0 kr
0 kr
1,10 %
Maj 2022
1,11 %
1,12 %
April 2022
0,84 %
0,84 %
Mars 2022
0,86 %
0,86 %
Februari 2022
0,84 %
0,84 %
Januari 2022
0,85 %
0,85 %
December 2021
0,82 %
0,82 %
November 2021
0,81 %
0,81 %
Oktober 2021
0,84 %
0,84 %

Ränteändringar

Räntebindningsperioderna för påslaget utöver Riksbankens styrränta är tre månader. Inom dessa perioder kommer dock räntan att ändras om styrräntan ändras, med motsvarande förändring. I det fall belåningsgraden förändras så att påslaget utöver styrräntan förändras kommer denna ränteändring att ske först vid nästa räntebindningsdag. Våra ränteändringsdagar är 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november.

Räntebetalningar

Räntebetalningar för bolånet debiteras den sista bankdagen varje månad. Du väljer själv om du vill betala dessa räntor via autogiro från annan bank, eller genom en automatisk överföring från ett annat av dina konton hos oss.

Priser

Lantmäteriets kostnader

Vid lån med villa som säkerhet kan det uppstå andra kostnader, utöver själva bolånet. Exempelvis tar Lantmäteriet betalt för hantering av Lagfart och Pantbrev. Eventuella avgifter till Lantmäteriet kommer att betalas från ditt konto hos oss.

Lagfart

Lagfart är beviset på att det är du som äger fastigheten. I samband med ett tillträde till en fastigheten ska ägarbytet registreras i det centrala fastighetsregistret. Detta kostar 1,5%* av köpeskillingen plus 825 kr i administrativ avgift. Lagfartskostnaden och den administrativa avgiften tas ut av Lantmäteriet och aktuell prislista finner man på Lantmäteriets hemsida. Köper du en bostadsrätt behöver du ingen lagfart, då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger din bostad.

Pantbrev

För att kunna låna pengar med din bostad som säkerhet kräver långivaren säkerhet för lånet. Köper du en fastighet eller tar ytterligare lån på fastigheten du redan har, kan du använda den som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. För att göra det behöver du pantbrev som motsvarar lånebeloppet. Om fastighetens tidigare ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som du tar över som säkerhet för dina lån. Uttagna pantbrev brukar noteras i mäklarens objektbeskrivning. För att utfärda nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en skatt på 2%* av beloppet samt en avgift på 375 kronor per utfärdat pantbrev. Aktuell prislista finner du på Lantmäteriets hemsida. Köper du en bostadsrätt är förfarandet lite annorlunda eftersom en bostadsrätt inte räknas som fast egendom.. Pantförfarandet hanteras mellan banken och bostadsrättsföreningen.

* Läs mer om lagfart och pantbrev på Lantmäteriets hemsida.

Bolån för Private Bankings ränta

Belåningsgrad upp till eller lika med 50% samt ett samlat kapital på minst 10 miljoner (effektiv ränta). Ger 20 punkter i ränterabatt.
2,4131% (2,44%)
styrräntan, dock lägst -0,20%, + 0,69%
Belåningsgrad upp till eller lika med 50% samt ett samlat kapital på mellan 3 och10 miljoner (effektiv ränta)
2,6086% (2,64%)
styrräntan, dock lägst -0,20%, + 0,89%
Belåningsgrad över 50 % men mindre eller lika med 75% (effektiv ränta)
2,7062% (2,74%)
styrräntan, dock lägst -0,20%, + 0,99%
Belåningsgrad över 75% men mindre eller lika med 85% (effektiv ränta)*
2,9011% (2,94%)
styrräntan, dock lägst -0,20% + 1,19%
Belåningsgrad över 85%
3,8706% (3,94%)
styrräntan, dock lägst -0,20% + 2,19%

* Vid denna nivå inträder avtalad amortering.

Allmänna villkor för ränterabatt

Räntesatser per 2022-09-21.

Administrativa avgifter

Uppläggning av lån
0 kr
Övertagande av lån
0 kr
Aviseringsavgift
0 kr
Fakturaavgift vid betalningspåminnelse
60 kr
Förseningsavgift räntebetalning
99 kr
Inkassoavgift

180 kr

0 kr
0 kr
0 kr

Pantbrev och lagfart*

Lagfart administrativ avgift till Avanza
0 kr
Pantbrev administrativ avgift till Avanza
0 kr
* Avanza hjälper endast till att ansöka om lagfart och pantbrev i samband med låneansökningsärenden

Avgifter till lantmäteriet

Stämpelskatt för lagfart
Se lantmäteriets hemsida
Stämpelskatt för pantbrev
Se lantmäteriets hemsida
Administrativ avgift för lagfart
Se lantmäteriets hemsida
Administrativ avgift per pantbrev**
Se lantmäteriets hemsida
** Avgift utgår för varje nytt pantbrev