Prislista för administrativa tjänster -
Pro


Här ser du alla administrativa avgifter som vi tar ut för respektive tjänst. Priserna avser dig som är Pro-kund hos oss.

Manuella tjänster

Uttag via sajten
0 SEK
Telefonuttag
0 SEK
Avräkningsnota per post
19 SEK
Nytt lösenord
0 SEK
Värdeintyg
299 SEK, 0 SEK vid dödsbon.
Serviceavgift vid tvångsförsäljning
400 SEK (exklusive mäklarcourtage)
Påminnelseavgift vid övertrassering/överbelåning/säkerhetsbrist
99 SEK
Kontosammandrag, deklarationsunderlag eller årssammandrag per post
149 SEK

Värdepappersflyttar

Flytt av svenska värdepapper från Avanza
39 SEK per vp-slag, max 399 SEK.
0 SEK vid avslut av konto.
Flytt av utländska värdepapper från Avanza
Nordiska: 39 SEK per vp-slag.
USA och Kanada: 150 SEK per vp-slag.
Övriga länder: 450 SEK per vp-slag.
Flytt av fonder från Avanza
39 SEK per vp-slag, max 399 SEK
0 SEK vid avslut av konto
Flytt av derivat till och inom Avanza
30 SEK/kontrakt, max 2 500 SEK. Avgiften tas ut av Nasdaq OMX.
Äganderättsöverföring
39 SEK per vp-slag inklusive fonder, max 399 SEK per mottagare.
Flytt av värdepapper till/från Avanza, specialare (DVP i Euroclear Sweden)
150 SEK
Avgift för handel som strider mot lag (t.ex. handel mellan egna konton och depåer) eller annan författning
349,50 SEK per konto och avslut. Handel mellan egna depåer och konton (även via fullmakt) är enligt lag förbjuden. Eventuella transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en administrationsavgift på 349,50 SEK per konto och avslut.

Övriga avgifter

Expressuttag
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Uttag i utländsk valuta
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Utländska depåbevis
Administrativa avgifter kan komma att debiteras för innehav av utländska depåbevis, global depository receipts och american depository receipts. Avgiften tas ut av administrerande depåbank och avser vanligtvis kompensation för hantering av underliggande aktier, administration och legala tjänster. Avgifterna kan variera och ligger normalt mellan 0,005 USD – 0,05 USD per depåbevis.