Prislista för administrativa tjänster -
Pro


Här ser du alla administrativa avgifter som vi tar ut för respektive tjänst. Priserna avser dig som är Pro-kund hos oss.

Manuella tjänster

Uttag via sajten
0 SEK
Telefonuttag
0 SEK
Avräkningsnota per post
19 SEK
Nytt lösenord
0 SEK
Värdeintyg
299 SEK, 0 SEK vid dödsbon.
Kontosammandrag, deklarationsunderlag eller årssammandrag per post
149 SEK

Övriga avgifter

Avgift vid övertrassering/överbelåning/säkerhetsbrist
99 SEK
Påminnelseavgift vid fakturautskick
60 SEK
Serviceavgift vid tvångsförsäljning
400 SEK (exklusive mäklarcourtage)
Tvångsförsäljningsavgift av fond
99 SEK
Handläggningsavgift kronofogden (inkl. ansökningsavgift)
680 SEK
Fakturaavgift vid indrivning
29 SEK

Värdepappersflyttar

När du flyttar värdepapper från oss betalar du en flyttavgift per värdepapper som flyttas. Om du t.ex. flyttar en fond och 100 aktier i ett och samma bolag så är det flyttavgiften x 2. Flyttavgiften dras från det konto hos oss som flytten gäller.
Flytt av svenska värdepapper från Avanza
39 SEK per värdepapper, max 399 SEK.
0 SEK vid avslut av konto.
Flytt av utländska värdepapper från Avanza
Nordiska: 39 SEK per värdepapper.
USA och Kanada: 150 SEK per värdepapper.
Övriga länder: 450 SEK per värdepapper.
Flytt av fonder från Avanza
39 SEK per värdepapper, max 399 SEK
0 SEK vid avslut av konto
Flytt av derivat till och inom Avanza
30 SEK/kontrakt, max 2 500 SEK. Avgiften tas ut av Nasdaq OMX.
Äganderättsöverföring (gäller även inom Avanza)
39 SEK per värdepapper inklusive fonder, max 399 SEK per mottagare.
Flytt av värdepapper till/från Avanza, specialare (DVP i Euroclear Sweden)
150 SEK
Avgift för handel som strider mot lag (t.ex. handel mellan egna konton och depåer) eller annan författning
349,50 SEK per konto och avslut. Handel mellan egna depåer och konton (även via fullmakt) är enligt lag förbjuden. Eventuella transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en administrationsavgift på 349,50 SEK per konto och avslut.

Övriga avgifter

Expressuttag
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Uttag i utländsk valuta
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Utländska depåbevis
Administrativa avgifter kan komma att debiteras för innehav av utländska depåbevis, global depository receipts och american depository receipts. Avgiften tas ut av administrerande depåbank och avser vanligtvis kompensation för hantering av underliggande aktier, administration och legala tjänster. Avgifterna kan variera och ligger normalt mellan 0,005 USD – 0,05 USD per depåbevis.