Prislista för administrativa tjänster -
Private Banking


Här ser du alla administrativa avgifter som vi tar ut för respektive tjänst. Priserna avser dig som är Private Banking-kund hos oss.

Manuella tjänster

Uttag via sajten
0 SEK
Telefonuttag
0 SEK
Avräkningsnota per post
19 SEK
Nytt lösenord
0 SEK
Värdeintyg
0 SEK
Kontosammandrag, deklarationsunderlag eller årssammandrag per post
49 SEK

Övriga avgifter

Avgift vid övertrassering/överbelåning/säkerhetsbrist
99 SEK
Påminnelseavgift vid fakturautskick
60 SEK
Serviceavgift vid tvångsförsäljning
800 SEK (exklusive mäklarcourtage)
Tvångsförsäljningsavgift av fond
99 SEK
Handläggningsavgift kronofogden (inkl. ansökningsavgift)
680 SEK
Fakturaavgift vid indrivning
29 SEK
Avgift vid inkasso
180 SEK
Avgift vid avbetalningsplan
170 SEK

Värdepappersflyttar

Flytt av svenska värdepapper till eller från Avanza
0 SEK
Flytt av utländska värdepapper till eller från Avanza
0 SEK
Flytt av fonder till eller från Avanza
0 SEK
Flytt av derivat till och inom Avanza
30 SEK/kontrakt, max 2 500 SEK. Avgiften tas ut av Nasdaq OMX.
Flytt till en annan person (gäller även inom Avanza)
39 SEK per värdepappersbolag/fond, max 399 SEK
Handel med värdepapper på konto hos oss genom annan mäklare (s.k DVP/RVP)
150 SEK
Avgift för handel som strider mot lag (t.ex. handel mellan egna konton och depåer) eller annan författning
349,50 SEK per konto och avslut. Handel mellan egna depåer och konton (även via fullmakt) är enligt lag förbjuden. Eventuella transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en administrationsavgift på 349,50 SEK per konto och avslut.

Övriga avgifter

Expressuttag
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Uttag i utländsk valuta
499 SEK per uttag. Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Utländska depåbevis
Administrativa avgifter kan komma att debiteras för innehav av utländska depåbevis, global depository receipts och american depository receipts. Avgiften tas ut av administrerande depåbank och avser vanligtvis kompensation för hantering av underliggande aktier, administration och legala tjänster. Avgifterna kan variera och ligger normalt mellan 0,005 USD – 0,05 USD per depåbevis.
Äganderättsöverföring av pengar (uttag till annan person)
499 SEK