Så har vi räknat


Gammal tjänstepension utan löpande inbetalningar

Det här är förutsättningarna vi har räknat på:
Flyttbelopp
525 000 kr
Ålder
40 år
Uttag, Startår
65 år
Uttagsperiod, år
20 år
Procent försäkringsavgift / år
0,65 %
Fast årlig avgift
240 kr
Procent avkastning / år
6,0 %

Uträkningen bygger på en försäkringsavgift/kapitalavgift på 0,65 % per år, som är ett exempel på en vanligt förekommande avgift hos de bolag som tar ut avgifter. Den procentuella avkastningen per år är inte garanterad och kan avvika från 6,0% beroende på hur du väljer att placera premierna. Investeringar i värdepapper och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Med förutsättningarna i exemplet ovan, som bygger på att en gammal tjänstepension som det inte längre betalas in pengar till, får vi en total pensionssumma på 4 581 565 kr hos Avanza och 3 570 719 kr hos exempelbolaget.

Exempelkunden får, givet dessa förutsättningar, alltså 1 010 846 kronor mer genom att flytta tjänstepensionen till Avanza.

Tjänstepension med löpande inbetalningar

Det här är förutsättningarna vi har räknat på:
Ålder
30 år
Premie / Månad
2 000 kr
Uttag, Startår
65 år
Uttagsperiod, år
20 år
Procent försäkringsavgift / år
0,65 %
Fast årlig avgift
240 kr
Procent avkastning / år
6,0 %

Uträkningen bygger på en försäkringsavgift - kapitalavgift - på 0,65 % per år, som är ett exempel på en vanligt förekommande avgift hos de bolag som tar ut avgifter. Den procentuella avkastningen per år är inte garanterad och kan avvika från 6,0% beroende på hur du väljer att placera premierna. Investeringar i värdepapper och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Med förutsättningarna i exemplet ovan får vi en total pensionssumma på 5 583 112 kr hos Avanza och 4 394 613 kr hos exempelbolaget. 

Exempelkunden får, givet dessa förutsättningar, alltså 1 188 499 kronor mer i pension hos Avanza.