6 steg mot att bli en bättre sparare

Vilka aktier ska jag köpa?

Sprid riskerna

Att sprida risken, även kallat diversifiera, är A och O för att uppnå ett framgångsrikt sparande. Det finns olika sätt att diversifiera men en enkel tumregel är att du bör äga aktier i 10-15 bolag, fördelat över fem till sex olika branscher. Ett bra sätt att komma igång är att börja med en liten summa pengar i varje bolag. Genom att äga fler aktier minska du din risk och drabbas inte lika hårt om ett enskilt bolag går i konkurs.

Tänk på att även om du har köpt flera olika aktier så har du inte spridit risken om alla aktier har exponering mot samma bransch. Har du endast aktier inom samma bransch finns det en stor risk att det går dåligt för dem alla om branschen plötsligt möter motgångar. Sprid istället dina investeringar över flera branscher. Nedan har du några exempel på olika branscher att investera i:

Två sista tips för att sprida dina risker är att spara regelbundet och att sprida dina innehav över flera olika aktiemarknader, alltså länder. På så sätt minskar du risken relaterad till enskilda länders ekonomier och valutor.

Köp bolag du känner till och gör din egen analys

En av de vanligaste metoderna för att hitta aktier är att göra sina egna analyser. Det kan du göra genom att bland annat fundera på om du tror att affärsidén och företagsledningen kan leda bolaget framåt.
Tips

Några frågor du kan ställa dig själv är:

  • Vad du tror om bolagets framtidsutsikter?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut?
  • Hur tjänar bolaget sina pengar?
  • Var är de verksamma? Är de bara verksamma i Sverige eller globalt?
Det kan också vara bra att läsa oberoende analyser om bolaget på t.ex. Placera, Börsveckan, DI, Affärsvärlden. På så sätt får du en bredare bild om bolagets potentiella möjligheter och risker. Ju mer du lär känna ett företag, desto lättare blir det att fatta beslut om man vill äga aktier i det eller inte.

Kika på analytikernas rekommendationer

Ett annat sätt att hitta aktier att köpa är att titta på olika analytikers rekar (rekommendationer). Det finns både sälj, köp och behåll som rek. Tänk dock på att analytikernas tidsperspektiv kan skilja sig från ditt. En köprekommendation kanske bara spår att aktien stiger på kort sikt (tre till sex månader). Fundera därför på om rekommendationen förhåller sig till din egen sparhorisont, du kanske tror på aktien på längre sikt.

Investmentbolag - bra nybörjaraktier

Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag – lite som en fond. Det kan därför anses vara bra nybörjaraktier eftersom man inte behöver göra den djupa analysen själv. Det jobbet gör nämligen investeringsbolaget.

På Stockholmsbörsen finns flera noterade investmentbolag med olika i inriktningar. Vissa fokuserar på att äga aktier i världsledande stora bolag medan andra inriktar sig på mindre tillväxtbolag. De kan äga både börsnoterade aktier och aktier i onoterade företag.

Börsens största investmentbolag, Investor inriktar sig på stora svenska bolag som t.ex. ABB, Atlas Copco och Ericsson, men har också några onoterade innehav i sin portfölj. Andra välkända investmentbolag på Stockholmsbörsen är t.ex. Latour som satsar på bolag som rider på megatrender, Kinnevik som storsatsat på onlinebolag och Industrivärden som styrs av Fredrik Lundberg som även kontrollerar det fastighetstunga investmentbolaget Lundbergs.

I huvudsak finns det två typer av investmentbolag. Den första strävar efter att skapa en så bra avkastning för sina aktieägare medan den andra sorten är så kallade maktbolag som strävar efter att bli starka ägare och därav få mycket att säga till om i företagen de investerar i. Majoriteten av investmentbolagen har dock inslag av att vara både maktbolag och intresserade av att öka värdet på aktierna.

Hur värderas investmentbolag?

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är tre termer som är bra att ha koll på när du handlar investmentbolag. Det säger nämligen någonting om hur de är prissatta.

Investmentbolagets nettotillgångar (tillgångarna minus skulderna) kallas för substansvärde. Om bolagets aktiekurs är exakt lika med substansvärdet så köper man aktierna ”till substansen”. Om bolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, säger man att aktien handlas till substansrabatt. Är investmentbolagets aktiekurs istället högre än substansvärdet handlas aktien med substanspremie. Även kallat premievärdering.

När ett investmentbolag handlas till substansrabatt betalar du mindre för ”korgen av aktier” som du får via investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa varje aktie var för sig. 

Premievärdering eller substanspremie innebär däremot att du betalar mer för investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa de underliggande aktierna själv.

Historiskt har de flesta investmentbolag handlats till rabatt, ett skäl till detta kan vara att man helt enkelt inte kan välja exakt vilka bolag man vill äga – och är därför heller inte är beredd att betala fullt pris. Likväl kan det finnas goda skäl till att ett investmentbolag handlas till premie eftersom du får en aktiv förvaltning av professionella huvudägare.

Exempel - substansrabatt
Du får tillgång till de underliggande aktierna som ingår via investmentbolaget till ett totalt pris av 80 kr, istället för att betala de 50 + 50 kr som bolagen hade kostat var för sig.
Exempel - substanspremie
Du köper en aktie i investmentbolaget till 120 kr trots att det hade bara hade kostat dig 50 kr styck att köpa de underliggande aktierna själv, alltså totalt 100 kr.
Hur tar jag reda på om investmentbolaget handlas till premie eller rabatt?
ibindex.se kan du läsa mer om ett specifikt investmentbolag handlas till premie eller rabatt, ta reda på substansvärde samt få en snabb överblick av utvecklingen hos investmentbolagen på Stockholmsbörsen.

Aktieinspiration

Sist men inte minst så kan de flesta av oss behöva inspiration ibland. Därför har vi tagit fram vår Aktieinspiration. Där hittar du bland annat Aktiegeneratorn som filtrerar bland tusentals aktier efter dina preferenser bara genom att du svarar på fem frågor. Du hittar också olika topplistor som t.ex. de populäraste aktierna bland våra kunder, aktierna med högst utdelning samt temalistor med aktier för bland annat den mode-, bil- och sportintresserade och mycket mer.Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.