Bostad & Bolån

Vad är amorteringskravet och hur påverkar det mig?

Det här är amorteringskravet

Amorteringskravet infördes för alla banker i juni 2016 av Finansinspektionen och det är helt enkelt regler för hur mycket man måste amortera på sitt bostadslån. Hur mycket du behöver amortera bestäms utifrån din så kallade belåningsgrad.

Den 1 mars 2018 kom ytterligare ett amorteringskrav, som brukar kallas det nya eller det skärpta amorteringskravet. Det innebär att du även måste amortera utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.

Har du bolån som är tagna innan båda dessa datum påverkas du inte av något amorteringskrav. Om du skulle utöka ditt lån eller lånar pengar till en ny bostad kommer du däremot att omfattas av båda kraven, eftersom du tar lån efter 1 mars 2018.

Vad betyder amortering?

Att amortera betyder kort och gott att man betalar av på ett lån. När du amorterar på lånet minskar lånet med samma belopp som du betalar in.

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden är hur mycket lån du har i förhållande till vad din bostad är värd.

Till exempel ger ett lån på 1 500 000 på en lägenhet som är värd 2 000 000 en belåningsgrad på 75 procent.

Vad innebär amorteringskravet egentligen?

Om du köper ett hus eller lägenhet och tar ett lån på mer än 70 procent av värdet behöver du amortera 2 % av lånet per år, tills du har nått 70 procent i belåningsgrad. 

Efter det behöver du amortera 1 % av lånet per år, tills du har kommit ner till 50 procent i belåningsgrad.

Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt behöver du amortera ytterligare 1 % av lånet årligen. Om ni är två som lånar är det er sammanlagda årsinkomst som räknas.

Sammanfattningsvis kan du alltså behöva amortera upp till 3 % om du har lån på mer än 70 procent och har lånat mer än 4,5 gånger din inkomst. Vi ska hjälpa dig att räkna ut vad du behöver amortera.

Exempel 1

Maja och Robert har ett lån på 2 400 000 kronor. Deras lägenhet är värd 3 000 000 kronor, vilket ger en belåningsgrad på 80 procent. Det betyder att de behöver amortera 2 procent av lånet per år, tills de har kommit ner till 70 procent i belåningsgrad. 2 procent av 2 400 000 kronor är 48 000 kronor per år, vilket innebär en amortering på 4000 kronor.

70 procent av 3 000 000 kronor är 2 100 000, så när Maja och Robert har amorterat ner sitt lån till det, efter ungefär 6,5 år, ska de istället amortera 1 procent per år. 1 procent blir då 21 000 kronor om året, eller 1750 kronor i månaden.

Tillsammans har Maja och Robert inkomster 57 000 kronor i månaden före skatt. Deras gemensamma årsinkomst blir då 684 000 kronor, vilket innebär att de inte behöver amortera mer på grund av det skärpta amorteringskravet. De kan alltså ha upp till 684 000 x 4,5 i lån, det vill säga 3 084 000 kronor, utan att omfattas. 

Exempel 2

Karin har lite mindre lån på sin bostad, som är värderad till 2 500 000 kronor. Hon lånar 1 500 000 miljoner och det ger henne en belåningsgrad på 60 procent. I och med att Karin har ganska låg belåningsgrad behöver hon bara amortera 1 procent av lånet per år, vilket är 15 000 kronor om året eller 1250 kronor i månaden.

Karin tjänar 25 000 kronor i månaden före skatt, vilket gör att hon maximalt kan låna 1 350 000 kronor utan att behöva amortera ytterligare. Eftersom hon just nu har lån på 1 500 000 kronor behöver hon amortera 1 procent tills hon har betalat av lånet med 150 000 kronor, och kommit ner till 1 350 000 kronor. Den innebär en ytterligare amortering på 1250 kronor i månaden, det vill säga totalt 2500 kronor i månaden.

Hur räknar jag ut vad jag ska amortera?

För att veta hur mycket du måste amortera behöver du titta på två saker enligt amorteringskraven.

1. Räkna fram din belåningsgrad

Först kan du titta på hur mycket lån du kommer att ha i förhållande till vad bostaden är värd.

Dela det totala lånet med vad bostaden är värd. Då får du fram vilken belåningsgrad du kommer att ha.

Över 70 procent

Får du fram en belåningsgrad över 70 procent ska du amortera 2 % av lånet per år.

Du tar din lånesumma x 0,02 (det vill säga 2 %) för att få fram hur mycket du behöver amortera per år. Om du sen delar svaret med 12 får du fram hur mycket det blir per månad.

Mellan 50 – 70 procent

Får du fram en belåningsgrad på mellan 50 – 70 procent ska du istället amortera 1 % av lånet per år.

Du tar din lånesumma x 0,01 (det vill säga 1 %) för att få fram hur mycket du behöver amortera per år. Om du sen delar svaret med 12 får du fram hur mycket det blir per månad.

Räkneregel

Lån    = Belåningsgrad
Värde

Över 70 procent: Lån x 0,02 = Amortering per år / 12 = Amortering per månad

Mellan 50 och 70 procent: Lån x 0,01 = Amortering per år / 12 = Amortering per månad

2. Hur stort är ditt lån i förhållande till din inkomst?

Den andra saken du behöver titta på är hur mycket lån du kommer att ha om du jämför med din inkomst per år (före skatt).

Om du lånar mer än 4,5 gånger av din årsinkomst före skatt behöver du amortera ytterligare 1 %, utöver det du räknade fram i punkt 1.

Exempel

Tjänar du till exempel 25 000 kr / månad före skatt har du en årsinkomst på 300 000 kr. För att räkna fram årsinkomsten tar du bara din månadslön före skatt x 12.

Genom att ta din årsinkomst x 4,5 får du fram det maximala beloppet du kan låna utan att omfattas av det skärpta amorteringskravet. I exemplet blir din årsinkomst på 300 000 kr x 4,5 = 1 350 000 kr.

Det innebär att om du lånar mer än 1 350 000 kr kommer du att behöva amortera 1 %, utöver den amortering du räknat fram i punkt 1.

Hur mycket blir det då? Ta ditt lån x 0,01 (det vill säga 1 %) för att få fram hur mycket du behöver amortera per år. Om du sen delar svaret med 12 får du fram hur mycket det blir per månad.

För att försöka sammanfatta det kan man säga att:

Om du lånar mindre än 50 procent av bostadens värde kan du välja att inte amortera, så länge du inte lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, behöver du amortera 1 % på hela lånet varje år.

Lånar du 50–70 procent av bostadens värde behöver du amortera 1 % på hela bolånet varje år. Om du dessutom lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt behöver du istället amortera 2 % på hela lånet varje år.

Om du lånar över 70 procent av bostadens värde behöver du amortera 2 % på hela bolånet varje år. Om du dessutom lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt behöver du istället amortera 3 % på hela lånet varje år.

Hur kan man påverka sin amortering eller belåningsgrad?

Själva amorteringen är svår att påverka eftersom bankerna har väldigt tydliga riktlinjer från Finansinspektionen.

Belåningsgraden däremot påverkas varje gång du amorterar av på lånet. Om du amorterar mer eller ”chockamorterar” (det vill säga att man amorterar en större summa) så betalas lånet av snabbare och belåningsgraden sjunker. Vill du ha en högre amortering kan du prata med din bank för att ordna med ett passande upplägg.

Tips
Om din lägenhet eller ditt hus har stigit i värde kan du göra en omvärdering och skicka in till banken. Om du har kvar samma lån men värdet på lägenheten har gått upp så kommer belåningsgraden att minska, vilket gör att du behöver amortera mindre. Dock får du bara göra en sådan omvärdering var femte år.
Läs mer om amorteringskravet, undantag och gällande regler på Finansinspektionens hemsida.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.