Aktier

Hur funkar det att ärva aktier?

När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis aktier. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp. 

Hur gör jag en överföring från ett dödsbo?

Överföringen sker på olika sätt beroende på vilken kontotyp det gäller. Kolla alltid med din bank vad som gäller i just ditt fall. Här kan du läsa mer om hur det går till hos oss på Avanza. 

Överföring från dödsbo gällande Aktie-och fondkonto, ISK och Sparkonto

För att kunna överföra ett innehav och avsluta kontot hos den som dött behöver du skicka in:

• En kopia av den inregistrerade bouppteckningen hos Skatteverket där stämplarna finns med. Det räcker med första och sista sidan. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.

• Blanketten Uppdragsbrev avslut av konto - dödsbo där du anger vad som ska göras med innehavet på kontot. Om ni är fler än två dödsbodelägare eller ska avsluta flera konton kan ni skriva ut ytterligare en blankett och fylla i. Alla dödsbodelägare måste skriva under blanketten i original.

• Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar. Det gäller även om en av dödsbodelägarna eller utomstående person har fullmakt för dödsboet.
hur fungerar aktier

Överföring från dödsbo gällande Kapitalförsäkring

Överföring från Kapitalförsäkring skiljer sig från övriga konton. När kontoinnehavaren går bort hämtar Avanza automatiskt in information från Skatteverket, kontot spärras och innehavet säljs av. Därefter skickas ett dödsfallsintyg ut med begäran om kompletterande handlingar. När vi fastställt vem eller vilka som är förmånstagare betalas innehavet ut som ett engångsbelopp. 

Vart skickas intyg eller kontosammandrag?

Utskicken skickas direkt till dödsboets adress. Om posten inte längre ska gå dit måste alla dödsbodelägare skicka in underlag om vilken adress som gäller istället. Det som behövs är:

• Ett uppdragsbrev från dödsbodelägare där det specificeras vilken adress som ska gälla framöver. Uppdraget behöver signeras av alla dödsbodelägare.

• En kopia på första och sista sidan i inregistrerad bouppteckning (eller vidimerad släktutredning om bouppteckningen ej är klar), där alla dödsbodelägare framgår.

• En vidimerad ID-kopia på samtliga dödsbodelägare.

Vill du veta mer om hur det går till när man ärver aktier?

Har du fler frågor kring hur det fungerar när man ärver aktier eller andra värdepapper? Inga problem, skriv in din fråga i sökfältet på vår kundservicesida så hittar du mer information direkt. Frågor och svar om dödsbo.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.