Miljonärernas favoriter

Miljonärernas favoriter

I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder med 1-10 miljoner kronor i sparande hos oss.
1. Salesforce
1. Salesforce
Salesforce.com är ett amerikanskt IT-bolag. Bolagets specialistkompetens återfinns inom utveckling av molnbaserade lösningar, samt CRM-program. Salesforce levererar sina produkter via internet och mobila webbläsare och har verksamhet på en global nivå, huvudsakligen inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i San Francisco, Kalifornien.
2. Corem Property Group Pref
2. Corem Property Group Pref
Corem Property Group är verksamt inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
3. Trelleborg B
3. Trelleborg B
Trelleborg är ett industribolag specialiserat inom polymerlösningar. Bolagets produkter tätar, dämpar och skyddar applikationer i diverse industriella miljöer och fordonsutrustning. Kunderna återfinns inom tillverkning, transport och lantbruk samt bland aktörer inom fordonsindustrin. Trelleborg har verksamhet på global nivå fördelat över ett flertal affärsområden.
4. Autoliv SDB
4. Autoliv SDB
Autoliv är ett teknikbolag verksamma inom bilsäkerhet. Bolaget utvecklar och tillverkar säkerhetssystem för större biltillverkare runtom samtliga globala regioner. Exempel på produkter som bolaget utvecklar inkluderar radarsystem, bromssystem, bilbälten, systemintegration och airbags. Bolaget kom till 1997 vid en sammanslagning utav svenska Autoliv och amerikanska Morton. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
5. Adobe
5. Adobe
Adobe är ett globalt amerikanskt mjukvarubolag. Bolagets produkter är särskilt inriktade mot multimedia och övriga kreativa mjukvaruprogram. De mest kända produkterna inkluderar exempelvis Photoshop, Acrobat och Premiere. Användarna återfinns bland professionella aktörer som marknadsförare och mediebolag men även bland övriga konsumenter som använder produkterna för hemmabruk. Adobe grundades under 1982 och har sitt huvudkontor i San Jose.
6. Volati Pref
6. Volati Pref
Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet runtom den globala marknaden med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
7. Epiroc A
7. Epiroc A
Epiroc är verksamt inom gruv- och anläggningsindustrin. Olika produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller inkluderar borriggar, aggregat, anläggningsutrustningar, samt lastmaskiner och ventilationssystem. Utöver erbjuds förbrukningsvaror, reservdelar samt eftermarknadsservice. Epiroc kom till som en avknoppning ur Atlas Copco och har sitt huvudkontor i Nacka.
8. Visa
8. Visa
Visa är ett finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av betalnings- och kreditlösningar runtom den globala marknaden. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Utöver huvudverksamheten tillhandahåller även Visa nätverksinfrastruktur, produktsupport och branschkunskaper för att hjälpa finansiella aktörer och konsumenter att använda sina produkter. Bolaget grundades 1958 och har huvudkontor i Fresno, Kalifornien.
9. Mastercard
9. Mastercard
Mastercard är ett globalt finansbolag. Bolaget är specialiserade inom betallösningar och förbinder konsumenter, företagskunder, institutioner och handlare genom betal- och kreditkort. Några av bolagets mer populära konsumentmärken inkluderar MasterCard, Maestro och Cirrus. Bolaget grundades ursprungligen under 1966 och har sitt huvudkontor i New York.
10. ASML Holding NV
10. ASML Holding NV
ASML Holding är ett nederländskt tillverkningsbolag. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför halvledarstillverkningsutrustning, speciellt maskiner för produktion av integrerade kretsar. Bolaget innehar verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget grundades under 1984 och har sitt huvudkontor i Veldhoven, Nederländerna.
11. Sampo Oyj SDB
11. Sampo Oyj SDB
Sampo Group är ett nordiskt egendoms- och skadeförsäkringsbolag med verksamhet även i Storbritannien och Baltikum. I Norden tillhandahåller Sampo försäkringstjänster i alla länder, kundsegment och produkter. I Storbritannien erbjuder bolaget motor- och hemförsäkringar för privatpersoner. Koncernen består av If P&C, Topdanmark, Hastings och moderbolaget Sampo. Sampo grundades 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.
12. HEXPOL B
12. HEXPOL B
Hexpol är ett globalt industribolag specialiserat inom polymerlösningar. Produkterna används exempelvis för plattvärmeväxlare, länkhjul samt som komponenter i plast- och gummimaterial. Verksamheten styrs via flertal affärsområden där störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom fordons- och verkstadsindustrin. Bolaget har sitt ursprung i Hexagon koncernen och har sitt huvudkontor i Malmö.
13. PepsiCo
13. PepsiCo
PepsiCo är en global producent av drycker och snacks. Utbudet består av läsk, mineralvatten, juicer och chips. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken, där produktportföljen förutom Pepsi Cola även innefattar bland annat Frito-Lay, Gatorade och Tropicana. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1898 och har sitt huvudkontor i New York.
14. Modern Times Group B
14. Modern Times Group B
Modern Times Group, MTG, är verksamt inom underhållningsbranschen. Bolaget arbetar strategiskt och operationellt och under koncernen går ett flertal varumärken som InnoGames, Kongregate och Hutch. Utbudet är brett och inkluderar huvudsakligen mobilspel, esport, samt övrig digital underhållning. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, med privata kunder som störst kundgrupp.
15. Industrivärden A
15. Industrivärden A
Industrivärden är ett investmentbolag. Bolagets mål är att över tid generera en tillväxt av substansvärdet vilket i sin tur skall ge en totalavkastning högre än börsens genomsnitt. Bolaget är storägare i klassiska svenska bolag inom sektorerna telekom, industri, finans, samt fordonsindustrin. Ägande och vidareutveckling av bolagen sker huvudsakligen genom operativa och strategiska beslut, samt genom egen investeringsverksamhet. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
Listan visar de aktier där kunder med 1-10 miljoner i eget kapital är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2023-09-14.