Männens favoriter

I listan nedan hittar du de aktier där aktieägarna hos oss i störst utsträckning är män över 18 år.

  • Idag -1,29%
  • 3 mån. 32,16%
  • 1 år 39,21%
  • 3 år 178,26%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Advanced Micro Devices Inc 2,12% -17,54% -4,17% 301,19% 10,11 1 736 Köp
2. Electronic Arts Inc -1,97% -11,45% 30,78% 135,06% 105,54 1 458 Köp
3. Activision Blizzard Inc 0,31% -0,87% 75,83% 224,62% 64,60 4 244 Köp
4. Canopy Growth Corp -4,05% 90,85% 86,94% - 19,18 1 865 Köp
5. Smart Energy -4,86% - - - 0,23 1 546 Köp
6. NVIDIA Corp -2,44% 9,91% 93,01% 847,96% 186,18 3 027 Köp
7. Realty Income Corp 2,03% -4,23% 4,06% 22,14% 56,87 3 188 Köp
8. Enersize -0,71% -8,55% - - 6,95 1 488 Köp
9. Gold Town Games -4,41% 199,54% 47,73% - 6,50 1 291 Köp
10. Alphabet Inc Class C 0,01% 12,50% 30,55% 100,63% 1 040,61 2 396 Köp
11. Plejd 0,54% 141,29% 168,10% - 37,40 2 509 Köp
12. Volkswagen Pref AG -0,41% 23,97% - - 169,40 845 Köp
13. NorthWest Healthcare Properties REIT -0,97% 1,81% 15,20% 29,11% 11,22 1 353 Köp
14. Realty Income Corp 2,03% -4,23% 4,06% 22,14% 56,87 3 188 Köp
15. Advanced Stabilized Technologies Group -6,52% 17,27% -81,57% -78,50% 0,13 1 832 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där män mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2017-10-06.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.