Männens favoriter

I listan nedan hittar du de aktier där aktieägarna hos oss i störst utsträckning är män över 18 år.

  • Idag -0,32%
  • 3 mån. 1,40%
  • 1 år 13,75%
  • 3 år 67,22%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Advanced Micro Devices Inc 3,34% 15,40% 93,20% 214,52% 45,48 5 321 Köp
2. Take-Two Interactive Software Inc -0,33% -11,57% 23,16% 88,63% 107,48 1 889 Köp
3. Activision Blizzard Inc -0,34% 6,70% 37,91% 28,81% 58,13 6 448 Köp
4. Electronic Arts Inc -1,33% 0,57% 5,85% 17,19% 101,37 1 741 Köp
5. NVIDIA Corp 6,92% 23,75% 75,01% 166,13% 270,07 5 483 Köp
6. Smart Energy -11,11% -43,66% -59,80% - 0,08 3 287 Köp
7. Patriot One Technologies Inc -0,91% -33,13% -53,81% 3,81% 1,09 5 799 Köp
8. Beowulf Mining SDB -0,48% -18,63% -32,31% -43,49% 0,62 5 933 Köp
9. 3M Co -0,09% -12,08% -27,65% -19,50% 150,02 3 203 Köp
10. Acconeer 0,44% -7,72% -15,98% - 18,40 3 401 Köp
11. ExeoTech 0,00% - - - 0,00 3 053 Köp
12. Alphabet Inc Class C 1,61% 1,97% 19,51% 62,70% 1 339,33 3 659 Köp
13. Intel Corp -0,56% -5,14% 4,79% 53,37% 55,52 1 974 Köp
14. Tesla Inc -1,62% 101,78% 108,87% 167,21% 667,99 8 448 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där män mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2019-11-18.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.