Männens favoriter

I listan nedan hittar du de aktier där aktieägarna hos oss i störst utsträckning är män över 18 år.

  • Idag -0,06%
  • 3 mån. 4,47%
  • 1 år 8,85%
  • 3 år 64,58%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Advanced Micro Devices Inc 0,03% 32,52% 97,35% 281,90% 39,45 4 027 Köp
2. Take-Two Interactive Software Inc -0,10% -0,38% 15,90% 145,42% 122,17 1 807 Köp
3. Activision Blizzard Inc 1,04% 2,93% 17,24% 53,63% 56,52 6 272 Köp
4. Electronic Arts Inc 1,42% 4,22% 23,77% 31,15% 103,29 1 837 Köp
5. NVIDIA Corp 1,48% 17,75% 46,52% 136,50% 217,15 5 415 Köp
6. Smart Energy -3,96% -18,49% -46,99% - 0,10 3 637 Köp
7. Patriot One Technologies Inc -3,31% -18,89% -25,89% -5,19% 1,46 6 081 Köp
8. Beowulf Mining SDB -1,63% -10,93% 32,06% 21,85% 0,72 6 116 Köp
9. 3M Co 0,54% 0,26% -14,63% -5,56% 168,57 2 474 Köp
10. Acconeer 1,73% -7,43% 0,74% - 20,55 3 460 Köp
11. ExeoTech Invest 0,00% 0,00% -66,67% -98,15% 0,00 3 049 Köp
12. Alphabet Inc Class C 0,04% 10,24% 27,95% 70,40% 1 345,17 3 170 Köp
13. Intel Corp 0,80% 8,05% 20,39% 59,46% 57,04 1 780 Köp
14. Tesla Inc 1,13% 42,72% -3,79% 83,57% 352,78 7 861 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där män mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2019-11-18.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.