Yes! Massor av ny data på amerikanska aktier

Yes! Massor av ny data på amerikanska aktier

Vi firar USA:s nationaldag, 4th of July, med mängder av data på amerikanska och andra utländska aktier. Yay! Så nu kan du djupdyka i P/E-tal, börsvärden, utdelningsinfo och andra spännande siffror.
Vi firar USA:s nationaldag med mängder av data på amerikanska och andra utländska aktier. Yay! Så nu kan du djupdyka i P/E-tal, börsvärden, utdelningsinfo och andra spännande siffror.

Högst värderade bolagen

Här hittar du de största bolagen i USA, mätt till börsvärde
1
2
3
4
5

Populärast hos Avanza

Här ser du vilka bolag som är populärast hos Avanza
1
2
3
4
5

Placeras guide till amerikanska aktier

"Det finns mängder med intressanta USA-aktier att handla, om man orkar se bortom Apple och Tesla. Här är en sammanställning av vad Placera publicerat om USA under våren och sommaren...."
 
Några av bolagen som nämns är Salesforce, Check Point Software, Everbridge, Zxaler, Twilio, New Relic och, Veeva.
 
Dessutom finns ett videoklipp där Handelsbankens USA-förvaltare Joakim By plockar fram sju köpvärda småbolag. 

Årets kursvinnare

Högst direktavkastning

Dagens vinnare

Snart utdelning

Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.

Vad ska jag tänka på?

Vad ska jag tänka på? Vad ska jag tänka på?

För att du ska kunna handla

Innan du börjar handla amerikanska värdepapper behöver du läsa igenom och godkänna avtalet W-8BEN. Anledningen till detta är de krav som amerikanska myndigheter och börser ställer för att du ska kunna handla på och få kursinformation på dessa marknader. Du godkänner enkelt avtalet direkt på sajten.

Godkänn USA-avtalet här

Att sprida sina risker

Våra kunder som lyckats bäst med sin avkastning har investerat över flera olika marknader och branscher. De som har investerat på 5 geografiska marknader har senaste året haft högre riskjusterad avkastning än de med innehav på endast en.

Läs mer om hur du sprider risken i ditt sparande

Avanzabloggen - Nu lanserar vi global börsdata för aktier

I takt med att våra kunder i allt större utsträckning börjat fylla sina portföljer med utländska bolag så har också behovet av bättre bolagsdata, nyckeltal och multiplar ökat. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan berätta att vi lanserar bolagsdata till våra utländska aktier som handlas via sajten och appen.

De vanligaste frågorna om handel med amerikanska aktier

Hur gör jag för att handla amerikanska aktier?

Som kund hos oss kan du handla amerikanska aktier direkt på sajten och i appen och på alla olika kontotyper. Orderläggningen går till på samma sätt som med svenska aktier.

Innan du börjar handla amerikanska värdepapper behöver du läsa igenom och godkänna avtalet W-8BEN. Anledningen till detta är de krav som amerikanska myndigheter och börser ställer för att du ska kunna handla på och få kursinformation på dessa marknader. Du godkänner enkelt avtalet direkt på sajten. 

Godkänn USA-avtal här

Läs mer om hur man handlar aktier

Vad kostar det att handla amerikanska aktier?

Du betalar courtage när du handlar amerikanska aktier, precis som när du handlar svenska. I prislistan hittar du info om hur mycket det kostar.

Det tillkommer också en växlingsspread på ungefär 0,5% när du handlar med utländska aktier, eftersom vi automatiskt växlar valutan åt dig. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen. Det tas alltså ut 0,25% per riktning om du köper en utländsk aktie och sedan säljer den. 

På vilka konton kan jag handla med amerikanska aktier?
Du kan handla amerikanska aktier på ISK, Kapitalförsäkring, Aktie- & fondkonto, IPS, Pensionsförsäkring och Tjänstepension.
Hur lägger jag en order?

Orderläggningen går till på samma sätt som med svenska aktier där du lägger order via sajten.

Skillnaden är att du inte kan lägga en avancerad order eller Stop Loss. Innan du handlar din första amerikanska aktie måste du ha godkänt ett avtal. Du godkänner enkelt avtalet direkt på sajten.

Läs mer om hur du lägger en order

När har börserna i USA öppet?

Handeln har öppet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid. Se avvikande öppettider

Du kan givetvis lägga en order innan börsen öppnar, men det är först från kl. 15.30 som ordern kan gå till avslut.

Aktierna handlas i USD, hur går växlingen till?

Vi växlar automatiskt åt dig. Vilken kurs du har fått kan du se i efterhand på din avräkningsnota som skapas under natten efter transaktionen. Vid orderläggningen ser du dock en ungefärlig summa i SEK (exklusive courtage) som baseras på en preliminär växlingskurs. Den slutgiltiga växlingskursen sätts när den amerikanska marknaden har stängt.

Växlingsspreaden, skillnaden mellan köp- och säljkurs, är 0,50% (0,25% per riktning).

Har jag rätt till utdelning från mina amerikanska aktier?
Ja, du får utdelningen direkt till kontot precis som med svenska aktier.
Hur beskattas amerikansk handel och utdelningar?

Beskattningen på själva handeln fungerar precis som vid handel med svenska aktier. Det som skiljer sig är skatten på eventuell utdelning, för den betalar du så kallad utländsk källskatt. Lite olika gäller på olika kontotyper:

Aktie- och fondkonto
På ett aktie- och fondkonto betalar du som bosatt i Sverige som vanligt 30 % i skatt, för amerikanska aktier är 15 % av dessa preliminärskatt och 15 % utländsk källskatt. 

ISK
På ISK dras bara utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Sparar du på ett ISK-konto så kommer den utländska källskatten automatiskt att rapporteras till Skatteverket och vara förtryckt i din deklaration. Den räknas då av mot din schablonintäkt.

Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt på ISK-konton på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring
På kapitalförsäkring dras endast utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Du som kund behöver inte göra något utan vi söker tillbaka källskatten hos svenska Skatteverket. De ger oss avräkning i enlighet med de dubbelbeskattningsavtal som finns med USA. I dagsläget debiteras källskatt med 15%, vilket innebär att hela summan kan återbetalas från Skatteverket. Det finns däremot ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att vi får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats på din kapitalförsäkring.

Från och med 2023 kommer vi betala tillbaka källskatten varje år. Pengarna betalas ut automatiskt någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. Här kan du läsa mer om hur utbetalningen av utländsk källskatt går till hos oss.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Värdepapper noterade i annan valuta än SEK påverkas av valutakurs och kan därför påverka avkastningen.