Warren Buffett

Världens kanske mest kända investerare genom tiderna har styrt bolaget Berkshire Hathaway i 50 år och blivit en av världens rikaste. Här är hans största innehav just nu. Läs mer om Buffett på Wikipedia!

  • Idag 0,17%
  • 3 mån. 3,39%
  • 1 år 11,75%
  • 3 år 2,71%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Apple 4,33% -5,68% 8,86% 31,61% 175,04 59 795 Köp
Bank Of America -0,82% 9,65% 26,61% -9,13% 36,35 2 587 Köp
American Express 0,25% 17,93% 34,83% 47,64% 218,20 2 333 Köp
Coca-Cola 0,22% -1,27% -5,64% 11,06% 59,05 14 985 Köp
Kraft Heinz -0,65% -2,66% -6,85% -8,85% 36,58 1 433 Köp
Moody's -0,24% 1,79% 28,14% 22,05% 383,55 199 Köp
Verizon Communications -0,89% 5,96% 1,80% -30,12% 40,16 1 633 Köp
U.S. Bancorp -0,26% -2,10% 18,02% -26,83% 41,92 210 Köp
DaVita -0,50% 19,52% 55,04% 20,47% 131,40 56 Köp
Bank Of New York Mellon -0,56% 5,01% 21,08% 13,88% 55,37 198 Köp
General Motors -0,23% 22,25% 23,81% -27,12% 43,84 673 Köp
Charter Communications A 1,40% -27,50% -25,66% -56,59% 266,53 25 Köp
Chevron -0,48% 11,43% -4,33% 57,39% 161,89 2 345 Köp
VeriSign 0,78% -6,86% -11,20% -7,56% 189,78 47 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar Warren Buffert på Berkshire Hathaways 15 största aktieinnehav per 2022-02-04. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här. Källa: Gurufocus.com

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.