Investor för finsmakaren

Aktiekommentar Historiskt låg substansrabatt och direktavkastning talar emot Investor, men den som vill investera i elva av börsen finaste bolag via en aktie kan titta närmare på Wallenbergarnas maktbolag.

Investor grundades för hundra år sedan av familjen Wallenberg. Genom långsiktigt och aktivt ägande är ambitionen att förbättra verksamheten i de bolag som de äger. Portföljen består främst av välkända svenska bolag med gott renommé.

Idag består bolagets investeringsportfölj till cirka 85 procent noterade aktier, främst välkända bolag från storbolagslistan. Men den avgående vd:n, Börje Ekholm (ersätts av Johan Forsell i maj) har flyttat fokus mot mer onoterade innehav där ägaren kan agera ostört. Börje Ekholm beskriver strategin illustrativt med ett citat från filmen Gudfadern. ”This is the business we have choosen”.

Portföljen av noterade innehav har hittills i år stigit med 11 procent, 4 procentenheter mindre än index och 5 procentenheter mindre än den breda gratisfonden Avanza Zero. Ericsson, Electrolux och Sobi har stigit mest, omkring 20 procent vardera.

De tre största innehaven står för cirka 55 procent av den noterade bolagsportföljen. Det tyngsta engagemanget är Atlas Copco (20 procent av portföljen). Det är ett kvalitetsbolag som levererar utrustning till den globala industrin. Hittills i år har aktien stigit 15 procent och på tolv månader närmare 50 procent.  Placera har en neutral rekommendation på aktien efter den senaste tidens kraftiga uppgång.

Näst störst är SEB (20 procent). Banksektorn har återhämtat sig enormt sedan finanskrisen, men under 2015 har de svenska bankerna underpresterat mot börsen i stort. Placera har en köprekommendation på banken, bland annat med stöd av att ledningen lagt vikt än konkurrenterna vid att bygga säkerhetsmarginaler inför framtiden.

Kraft- och automationsbolaget ABB (15 procent) har inte hängt med upp i den senaste tidens börshausse men belönades med en köprekommendation av Placera i slutet på 2014. I år har ABB-aktien stigit 8 procent och på tolv månader knappt 10 procent.

Flera av innehaven är industribolag som, även om de är internationella, gynnas av en svagare krona.

  Andel av  Placeras 
  substans rek
Atlas Copco 18,2% Neutral
SEB 16,9% Köp
ABB 12,6% Köp
AstraZeneca 10,4% Neutral
Ericsson 6,7% Köp
Electrolux 4,6% Neutral
Sobi 3,6% Köp*
Nasdaq 2,8%  
Saab 2,6% Köp*
Husqvarna 2,2% Köp
Wärtsilä 4,4%  
Dotterbolag 11,2%  
Finansiella inv 9,0%  
Partnerägt 3,5%  
Skulder -8,7%  
*Börsveckan    


I jämförelse med
storbolagsindexet OMXS30 och Avanza Zero har Investors noterade portfölj underpresterat i år. På tolv månader har bolagets noterade innehav dock övertrumfat index med 5 procentenheter.

Vid sidan av de noterade aktierna har Investors fyra onoterade dotterbolag: Mölnlycke Health Care, Aleris, Permobil och Grand Hotel/Vectura.

Mölnlycke Health Care är världsledande tillverkare av engångsprodukter till hälsosektorn. Vid årsskiftet skrevs värdet på bolaget upp med 11 procent och värderas till nära 23 miljarder kronor.

Vård- och omsorgsföretaget Aleris, värderades vid årsskiftet värderades verksamheten till 3,8 miljarder kronor, en nedskrivning med 2 procent. 

Permobil tillverkar handikappanpassade fordon och värderas till 3,7 miljarder kronor, en nedvärdering med 6 procent.

Fastighetsbolaget Vectura inkluderar det anrika Grand Hotel i Stockholm. Förutom hotellet förvaltar bolaget Investors kontorsfastigheter samt har hand om Aleris fastighetsprojekt. Vectura värderades upp 12 procent i bokslutskommunikén till nästan 1,5 miljarder kronor.

Förutom kärninnehaven har Investor ett antal finansiella och partnerägda investeringar. Dit hör ibland andra mobiloperatören 3, riskkapital bolaget EQT samt Investor Growth Captial som investerar i tillväxtbolag i USA och Kina.

Dotterbolagen värderas till sammanlagt nära 32 miljarder kronor och de finansiella investeringarna 35,5 miljarder kronor.

Trots att Investors noterade innehav inte utvecklats i linje med övriga börsen har investmentbolagets aktie stigit nästan 17 procent i år, vilket är något bättre än börsen. Som en direkt följd av detta har direktavkastningen, baserat på den föreslagna utdelningen, sjunkit till 2,7 procent.

Under de tidigare tio åren har direktavkastningen snittat på 3,3 procent.

Substansrabatten, som de senaste tio åren legat på ett snitt kring 28 procent har också sjunkit rejält. I skrivande stund är rabatten nära 10 procent.

Trots att investmentbolagets substansvärdering är högre idag än tidigare så finns det mycket som talar för aktien. Portföljen handlas fortfarande till en rabatt och med aktien får man som investerare del i ledningens kunnande och kontakter.

Riktiga surdegar saknas och kvalitet är något som genomsyrar hela portföljen. Investor en bra grundsten i de flesta depåer, dessutom är aktien ett billigare alternativ än att köpa de noterade innehaven var för sig.

För den som är orolig för senaste tidens räntevinnare är det en fördel att portföljen, relativt övriga börsen, är underviktad mot finans och fastighetsmarknaden.

Som investerare kan man konstatera att tajmningen kanske inte är den bästa, givet den historiskt låga substansrabatten, men med fortsatt stigande börs är det ett mindre bekymmer på lång sikt.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -