Få godbitar i Ratos portfölj

Aktieanalys Det finns för få godbitar i Ratos portfölj för att aktien ska locka, men bland de sura karamellerna finns det ändå ett par sötsaker.

De senaste åren har inte varit någon dans på rosor för investmentbolaget Ratos. Medan OMXS30-index ökat över 40 procent på tre år har private equity-konglomeratet Ratos tappat 45 procent av sitt värde. Jämfört vi med branschkollegan Investor så halkar Ratos efter än mer. Investor har stigit över 100 procent under samma period.

Idag består Ratos bolagsportfölj av 18 innehav i vitt spridda branscher. Den senaste avyttringen var fönstertillverkaren Inwido som sattes på börsen i höstas. Lejonparten av aktierna såldes till allmänheten via en börsintroduktion.

Efter noteringen äger Ratos fortfarande strax över 30 procent av fönstertillverkaren och så här ett par månader efter börspremiären handlas aktien nära sin noteringskurs på 68 kronor.

Noteringen av Inwido och avyttringen av samtliga aktier i SB Seating tidigare i somras har bidragit till att stärka bolagets kassa. Bara försäljningen av SB Seating gav 1 miljard kronor och innebar en exitvinst på cirka 240 Mkr. Inwido har hittills gett en exitvinst på 1,2 miljarder.

Med flera miljarder i kassan dröjde det inte länge innan Ratos gjorde en ny affär, ljusteknikaktören Ledil. För 900 Mkr köptes 67 procent av aktierna. Bolagets grundare och nyckelpersoner äger resterande 33 procent. Ledil är en global aktör inom sekundäroptik, det vill säga linser som bryter ljuset från ljuskällan.

De egenutvecklade produkterna är specialiserade på LED-belysning vilket är en av de snabbast växande belysningsteknikerna just nu. Lägre energiförbrukning och lång hållbarhet gör tekniken populär och allt strängare miljökrav från EU och Kina driver på utvecklingen i branschen. En ögonblicksbild av nyförvärvets förutsättningar och finanser är att Ledil är en aktiv spelare i en intressant men konjunkturkänslig framtidsbransch. Ett intressant tillskott i portföljen.

Övriga 17 innehav är av en salig blandning och tyvärr är exponeringen mot Norge och oljeservice väl tilltagen och ingenting i närtid tyder på att vi kommer få höra ljusare toner från oljeindustrin.

Oljeservicebolaget Aibel är, sett till bokfört värde, Ratos tyngsta innehav. Aibel tampas med ett allt sämre affärsklimat i takt med det fallande oljepriset. Ratos har under tredje kvartalet lämnat ett kapitaltillskott på 32 miljoner norska kronor och risken för fler tillskott kan inte uteslutas. Liksom nedskrivningsbehov.

På tre kvartal har omsättningen minskat med 36 procent. 2013 stod Aibels EBITA-resultat för 17 procent av Ratos totala ägarjusterade resultat men andelen har under 2014 sjunkit till 6 procent.

Aibel kan vara den suraste karamellen i Ratos gottepåse men här finns också ett par sötare karameller.

Ett stabilt innehav är Nordic Cinema Group som är Nordens största biografkoncern, där Ratos äger närmare 60 procent. EBITA-resultatet har ökat med 8 procent under fjolårets nio första månader och omsättningen har också ökat något.

Bolaget består av 65 helägda biografer utspridda i sex länder. Antalet biobesök är starkt kopplat till aktuellt filmutbud och till skillnad från skeptikerna tror vi inte att ökande streaming och illegal nedladdning får någon stor påverkan på antalet biobesök. Tvärtom tror vi att konceptet kan utvecklas och med ny teknik bli en behövlig verklighetsflykt.

Arcus-Gruppen är Norges och Danmarks ledande spritproducent, samt Sveriges näst största vinleverantör.  Bland de kända varumärkena hör Aalborg Akvavit och Gammeldansk. Omsättningen har ökat något och rörelseresultatet är relativt oförändrat mot förra året.

Sedan 2010 är auktionsplatsen Kvarndammen, som säljer allt från personbilar till tunga maskiner och konkursbon via KVD.se, ett helägt bolag. Till Kvarndammen hör också värderingssajten bilpriser.se.

På fordonsauktioner har KVD i princip inga riktiga konkurrenter i Sverige och verksamheten är lönsam. Tyvärr tyngs resultatet av en haltande norsk expansion. På sikt tror vi på Kvarndammens affärsmodell. Dessvärre står bolaget för en liten del av Ratos totala intäkter och inträdesbarriärerna på nya marknader verkar vara hyggligt höga med tanke på att det går lite trögt i grannlandet Norge.

Trots att Ratos lämnat bort större delen av sitt ägande i fönstertillverkaren Inwido återstår en ägarandel på strax över 30 procent. Senaste kvartalet är tyngt av noteringskostnader och justerat för detta ser utvecklingen bra ut. Inwidos affär är relativt stabil och vänder sig främst till husrenoverare, vilket gör beroendet av nybyggen mindre. Även efter noteringen är Inwido ett av Ratos tre största innehav sett till bokfört värde och kanske den gren av konglomeratet som man kan hoppas bära rikligt med frukt framöver.   

Ratos har ett rykte av att göra fantastiska företagsaffärer och ser man tillbaka på 2000-talet så har bolaget verkligen levererat. Även med tilltro till ledningen och dess förmåga att utveckla och stärka de företag Ratos investerat i kan bolaget, likt andra, fastna med investeringar i branscher som går åt skogen. Som oljeservicebolaget Aibel. Och med en så stor del investerat i oljeservice krävs det många investeringar likt KVD för att ersätta bortfallet som förlamningen av oljesektorn inneburit.

Ratos affärsidé bygger på att utveckla affärsmodellen i sina förvärv, öka omsättningen och stärka marginalerna för att sedan avslutningsvis växla upp finansieringen och sälja bolaget vidare. Man ser sig främst som företagsförädlare och enligt modellen så är det industriell utveckling som ska stå för större delen av den tilltänkta värdeökningen.

Trots att tio av 18 bolag ökade sina rörelseresultat under tredje kvartalet så väger det sura innehaven allt för tungt för att det ska få positiv effekt. Även om vi gillar flera av Ratos innehav känns det som dålig tajmning att köpa aktien givet att vi då får surkarten på köpet. Inte heller bland de innehav vi gillar är det något företag som får hjärtat att klappa extra hårt.

Förra året delade Ratos ut 3 kronor per aktie och antar vi lika mycket i år innebär det en direktavkastning på över 6 procent. Det låter lockande men jag är generellt allergisk mot att bottenfiska i aktier med trenden emot sig. Vill man redan nu spekulera i en vändning i oljesektorn finns det många andra, mer utbombade, aktier att välja mellan på Oslobörsen.

Varför inte köpa Inwido direkt på börsen och istället för att ta del av Ledils eventuella framgångar köpa Fagerhult? På dryckesmarknaden rekommenderar vi Kopparbergs Bryggeri. Då saknas en biograf och en auktionsfirma men det kan man kanske klara sig utan. På så sätt kan vi plocka ihop en portfölj motsvarande det vi gillar av Ratos innehav.

Ratos har pengar i kassan och hittar ledningen intressanta investeringar kan det på ett par års sikt säkerligen ljusna för företagsförädlaren. Men med vår tidshorisont på upp till sex månader har vi inte råd att spekulera i avlägsna förvärv och exits.

För att en investering i ett investmentbolag ska fresta bör merparten av innehaven locka. Eftersom Placera inte kan uttrycka sådan förtjusning väljer vi att förhålla oss neutrala till aktien och avvakta utvecklingen framöver.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Ratos B Neutral 46,97 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -