Halva Lundbergs är fastigheter

Aktiekommentar Lundbergs portfölj innehåller vissa godbitar men den som är orolig över fastighetsmarknaden bör ha i åtanke att halva substansen utgörs av fastigheter.

Fröet till vad som idag är Lundbergföretagen såddes 1944 av Lars Erik Lundberg som vid en ung ålder blev byggmästare. Under 20 år växte Lundbergs i sin byggmästarkostym men under 70- och 80-talet vidgades portföljen.

Det investerades i finansbolag och senare industriföretag som Holmen, Alfa Laval och Tetra Pak.

Redan 1983 tog familjebolaget steget till börsen under ledning av sonen och arvtagaren Fredrik Lundberg.

Även om företagsportföljen förändrats under årens lopp är bolaget sitt ursprung troget. Det egna fastighetsbolaget står för närmare 30 procent av substansvärdet och tillsammans med den noterade portföljens största innehav, Hufvudstaden, består substansen till 46 procent av fastigheter.

Lundberg är idag Hufvudstadens största ägare med kontroll över 44 procent av kapitalet. Hufvudstaden äger och förvaltar fastigheter i central Stockholm och Göteborg. Det egna fastighetsbolaget LE Lundbergs bygger nytt, bland annat i Linköping.

Fastighetsrörelsen bidrar med starka kassaflöden och stabilitet. Den historiskt låga räntan har drivit på värdeökningen i fastighetsbeståndet, vilket innebär stora orealiserade värden.

Lundbergs näst största noterade innehav är ett annat investmentbolag. Det kan te sig lite märkligt men så är det. 15 procent av substansvärdet ligger i Industrivärden, vars största innehav är Handelsbanken samt Skanska.

Anledning till att detta är en ögonbrynshöjare är att Lundbergs själv investerat direkt i de båda bolagen. Lundbergs har 9 procent av sitt kapital i Handelsbanken och 6 procent i Skanska.

Det förefaller därför udda att betala en annan investeringsexpert (Industrivärden) för att få exponering mot aktier som man själv redan äger. Men nog har den gode Lundberg säkerligen sina skäl. Det är inte helt oklokt är det att investera i Industrivärden med rabatt om man gillar dess innehav.

Säkerligen finns det en slug plan. Som huvudägare i Industrivärden kan det handla om att öka sin kontrollerande ställning på sikt.

Lundbergs tredje största innehav (13 procent av substansen) är skogsbolaget Holmen. I år har aktien stigit 7,4 procent, vilket är långt sämre än index. På tolv månader däremot har aktien stigit över 20 procent, även det är något sämre än index men ändå hyggligt.

Den tidigare nedtryckta skogsindustrin har haft medvind av en allt svagare krona och låga energipriser. Men tyvärr ligger det nära tillhands att tro att framgångarna också till stor del beror på just detta. Blickar vi längre bakåt i tiden så är utvecklingen i skogsbolaget inte särskilt imponerande.  Men givet rådande förutsättningar tror Placera på aktien.

Bland de mindre innehaven i Lundbergsportfölj så har fyra belönats med köprekommendation från Placera de senaste månaderna. Där bland, förutom Holmen, hör Husqvarna, Indutrade och Skanska.

Trots att Placera därigenom har köprekommendation på 35 procent av Lundbergsbolagens innehav bleknar investmentbolagets börsutveckling i jämförelse med Investor.

Lundbergsaktien har stigit strax över 30 procent på 12 månader och cirka 17 procent i år. På tolv månader har Investoraktien stigit närmare 50 procent.

Portföljen har som nämnts en stor exponering mot fastighetsmarknaden vilket har varit gynnsamt hitintills, men allt fler oroar sig för att utvecklingen i sektorn gått lite väl fort, pådriven av bland annat den låga räntan.

Lundbergs får pluspoäng för en lägre förvaltningskostnad än både Industrivärden och Investor men skamvrån stundar när det kommer till den föreslagna utdelningen.

Förslaget om en utdelning på 5 kronor per aktie motsvarar en direktavkastning på 1,3 procent. Det är sämre än både Investor och Industrivärden. Extra snålt känns det med tanke på hur mycket fastighetsbolagen lyckas dela ut via sina preferensaktier. Lundbergs är ju trots allt till nästan 50 procent ett fastighetsimperium.  

Under året som passerat har bolaget investerat närmare en miljard kronor på börsen. Slantarna har landat i bland annat Husqvarna, Industrivärden och Indutrade.

Fastighetsgrenen har också haft spenderbyxorna på, över 1 miljarder kronor har investerats i rörelsens fastighetsprojekt.

Aktien handlas enligt vår beräkning till en substansrabatt om 19 procent, vilket är något högre än den bolaget själv räknat på.

En lite pikant detalj är att bolaget värderar sina onoterade röststarka Skanskaaktier med premie jämfört med den noterade B-aktien. Den röststarka C-aktien i Hufvudstaden värderas också 10 procent över den röstsvaga A-aktien, vilket ändå är långt under marknadspriset på börsen.

Till skillnad från andra investmentbolag har Lundbergs rabatt inte krympt särdeles mycket över tiden och vill man investera med övervikt i fastighet- och byggsektorn är bolaget ett intressant alternativ.

Men från en spelare i fastighetsbranschen skulle vi önska en högre utdelning och några innovationspoäng kan vi tyvärr inte dela ut till ledningen.

  Andel av Placeras
  substans rekomm
Hufvudstaden  19%  
Industrivärden 15%  
Holmen 13% Köp
Husqvarna 9% Köp
Handelsbanken 9% Neutral
Indutrade 6% Köp
Skanska 6% Köp
Sandvik 5% Neutral
Övriga värdepapper 1%  
Summa aktieportfölj 83%  
Fastighets AB LE Lundberg 27%  
Skulder -11%  
Sustansvärde  100%  
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -