Sök på Placera

Lifco högt värderat, men håller på sikt

Aktieanalys: Lifco-aktien har stigit kraftigt i år och värderingen är bland de högre i sektorn. Förutsättningarna är dock oförändrat goda och på sikt tror vi fortsatt på aktien.

Publicerad: 2019-12-13 14:00 av Per Ericson

Kurspressen i Millicom är över nu

Aktieanalys: Kinneviks utdelning av Millicom-aktier är genomförd. Därmed borde fokus skifta till bolagets ljusa tillväxtutsikter och aktiens låga värdering. Vi ser ett bra köpläge.

Publicerad: 2019-12-11 14:54 av Per Ericson

Konjunkturen eldar på SSAB-aktien

Aktieanalys: SSAB går uselt för tillfället men aktien går bra. Efterfrågan spås vara nära botten och på några kvartals sikt bör läget vara mycket ljusare.

Publicerad: 2019-12-09 14:08 av Per Ericson

Har Systemair rusat för mycket?

Aktieanalys: Systemair fortsätter att överraska aktiemarknaden. På sistone har det dock oftast varit i positiv bemärkelse. Aktien har också stigit kraftigt det senaste året.

Publicerad: 2019-12-05 15:08 av Per Ericson

Gränges: Skördetid efter motvinden

Aktieanalys: Gränges går på offensiven och gör ett miljardförvärv i Europa. Efterfrågan är svag för tillfället men bättre tider spås från nästa år och värderingen är redan i utgångsläget låg.

Publicerad: 2019-12-04 11:02 av Per Ericson

Räkna med Trelleborg-lyft nästa år

Aktieanalys: Svag efterfrågan tynger Trelleborg. Åtgärder har dock vidtagits och förbättrad lönsamhet väntas lyfta vinsten nästa år. Vi tycker aktien är fortsatt köpvärd.

Publicerad: 2019-12-02 14:49 av Per Ericson

Kungsleden: Stabilt och köpvärt

Aktieanalys: Kungsleden tillhör inte fastighetssektorns snabbväxare. Ett allt mer stabilt bestånd, låg belåning och en attraktiv värdering talar dock för aktien.

Publicerad: 2019-12-02 09:50 av Per Ericson

VBG-aktien får vänta lite till

Aktieanalys: VBG Group märker av en dämpad efterfrågan i stora delar av verksamheten. Nästa år blir i bästa fall ett mellanår och vi tror det är lite tidigt att hoppa på aktien.

Publicerad: 2019-11-28 10:48 av Per Ericson

Getinge: Bevisbördan är för tung

Aktieanalys: Förbättrade marginaler har lyft Getinge-aktien kraftigt i år. På relativt tuffa prognoser för de kommande åren är värderingen nu hög och vi känner oss inte lockade att hoppa på tåget.

Publicerad: 2019-11-25 14:33 av Per Ericson

Jobbig värdering men ljusa utsikter

Aktieanalys: Hexagon-maskineriet hackar något för tillfället. Den höga värderingen späder på osäkerheten men vi tar fasta på bolagets fina historik och långsiktigt ljusa utsikter.

Publicerad: 2019-11-21 13:42 av Per Ericson

Det finns kraft i Epiroc på sikt

Aktieanalys: Epiroc-aktien har gått bra i år och värderingen är hög. Stabila intäkter och marginaler, en stark balansräkning och ljusa utsikter talar dock för en fortsatt uppgång på lite sikt.

Publicerad: 2019-11-19 13:31 av Per Ericson

Extrema Autoliv ett högriskbet

Aktieanalys: Få aktier är lika konjunkturkänsliga som Autoliv. För närvarande finns en spirande optimism kring världsekonomin och vi ger därför aktien en chans.

Publicerad: 2019-11-15 13:40 av Per Ericson

Historiken talar mot Scandi Standard

Aktieanalys: Scandi Standard har haft en stark utveckling under 2019. Historiken är dock svajig och frågan är om bolaget kan prestera ännu bättre siffror nästa år.

Publicerad: 2019-11-12 12:01 av Per Ericson

Värderingen värd risken i Mekonomen

Aktieanalys: Tre hyggliga kvartal i rad bekräftar ett trendbrott i Mekonomen. Risken känns fortfarande hög i aktien men det kompenseras av en låg värdering.

Publicerad: 2019-11-08 13:53 av Per Ericson

Skanska – Ett köp för den långsiktige

Aktieanalys: Skanskas byggverksamhet är långsamt på bättringsvägen. Aktien har stigit kraftigt i år men om nuvarande trender håller i sig har den mer att ge.

Publicerad: 2019-11-07 15:06 av Per Ericson

Bravida: Gammal god form efterfrågas

Aktieanalys.: Bravidas tredje kvartal bjöd på blandade besked. Aktien har stigit kraftigt i år och de närmaste kvartalen tror vi bjuder på en lugnare resa.

Publicerad: 2019-11-06 14:45 av Per Ericson

Sandvik - en aktie för framtiden

Aktieanalys: Sandvik-aktien stiger på förhoppningar om en kortvarig konjunktursvacka. Redan mot slutet av nästa år väntas genomförda besparingar och utplanande volymer lyfta vinsterna.

Publicerad: 2019-11-06 09:25 av Per Ericson

Byggjätte med lockande värdering

Aktieanalys: Peabs tredje kvartal blev en smärre besvikelse. På lågt ställda förväntningar är dock värderingen attraktiv och direktavkastningen hög

Publicerad: 2019-11-04 15:07 av Per Ericson

Köpvärd konsult trots orosmolnen

Aktieanalys: Det tredje kvartalet var som väntat något svajigt för ÅF Pöyry. Konjunkturkänsliga delar känner av en viss motvind men vi tycker fortsatt aktien är värd en chans.

Publicerad: 2019-10-30 14:21 av Per Ericson

Högvärderad men fortfarande köpvärd

Aktieanalys: Essity lägger bakom sig ett mycket starkt kvartal. Aktien värderas högt och lär kanske inte rusa vidare uppåt. Utsikterna är dock ljusa ut och vi tycker den är fortsatt köpvärd.

Publicerad: 2019-10-25 14:22 av Per Ericson

Bonava: Allt för många frågetecken

Aktieanalys: Bonavas niomånadersrapport var dyster läsning. Bolaget har problem på båda sina huvudmarknader och tills frågetecknen rätats ut håller vi oss borta.

Publicerad: 2019-10-24 14:29 av Per Ericson

Bäst att vänta på nästa säsong

Aktieanalys: Pågående omstruktureringar och en väldigt ojämn efterfrågan tynger Husqvarna. Förhoppningen står till en bättre trädgårdssäsong nästa år, men vi avvaktar i aktien.

Publicerad: 2019-10-23 15:19 av Per Ericson

Inget köpsug i Byggmax-aktien

Aktieanalys: Efterfrågan är fortsatt trög för Byggmax, trots diverse satsningar. Värderingen är låg men med högsäsongen över för året väljer vi att invänta tecken på en bättre marknad.

Publicerad: 2019-10-21 14:39 av Per Ericson

Kan Volvo hålla marginalerna?

Aktieanalys: Efterfrågan bromsar in för Volvo och nästa år väntas vinsterna falla. Frågan är hur volymkänsliga marginalerna är efter de senaste årens effektiviseringar.

Publicerad: 2019-10-18 13:54 av Per Ericson

Medvind utan utrymme för besvikelse

Aktieanalys: Catena seglar i stark medvind och de kommande åren ser ljusa ut. Aktien har dock rusat och värderingen är rejält hög.

Publicerad: 2019-10-18 09:36 av Per Ericson

Aktien har svårt att få rum i portföljen

Aktieanalys: Scandic Hotels-aktien har varit trög en längre tid. Efterfrågan på hotellrum är fortfarande relativt god men konjunkturen blir ett allt större frågetecken.

Publicerad: 2019-10-14 14:23 av Per Ericson

Motvinden mojnar för Electrolux

Aktieanalys: Electrolux brottas fortfarande med en hel del problem. De väntas dock kulminera i år och från och med nästa år ser det ljusare ut. En kommande avknoppning höjer också intresset.

Publicerad: 2019-10-11 09:13 av Per Ericson

För många orosmoment i Nederman

Aktieanalys: Stora förvärv döljer en rätt trög underliggande efterfrågan för Nederman. Hittills har Europa-marknaden varit den enda ljuspunkten men frågan är om det står sig.

Publicerad: 2019-10-09 09:09 av Per Ericson

Swedol: Ett bra långsiktigt köp

Aktieanalys: Swedol satsar mer på nya butiker och förvärv. Tillväxten är stark och även om det andra kvartalet innebar en viss svacka så tror vi aktien har mer att ge.

Publicerad: 2019-10-04 13:08 av Per Ericson

Munters: Svajig resa men stabil grund

Aktieanalys: Munters effektiviseringar visar lovande resultat och den underliggande lönsamheten har förbättrats kraftigt. Resan lär inte bli spikrak men vi tycker fortsatt aktien är värd en chans.

Publicerad: 2019-10-03 09:32 av Per Ericson

Visa fler resultat