På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Sök på Placera

Abera Bioscience AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Abera Bioscience: Abera Bioscience AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2020.

Publicerad: 2021-02-22 08:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021

Publicerad: 2021-02-18 08:00 av Cision

Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2021

LeoVegas Mobile Gaming Group: Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 8 maj 2020 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden. Baserat på ...

Publicerad: 2020-11-11 15:16 av Cision

Nomination Committee appointed for LeoVegas ahead of 2021 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: In accordance with the principles for appointment of the Nomination Committee of LeoVegas AB (publ) (“the Company” or “LeoVegas”) adopted by the Annual General Meeting on 8 May 2020, the Nomination Committee shall consist of five members appointed by the four largest shareholders. The fifth member s ...

Publicerad: 2020-11-11 15:16 av Cision

Intrum utser Anders Engdahl till ny vd och koncernchef och meddelar ett starkt resultat för det tredje kvartalet

Intrum: Styrelsen för Intrum AB (publ) har idag träffat en överenskommelse med Mikael Ericson som lämnar bolaget efter fyra år som vd och koncernchef. Styrelsen har samtidigt utsett Intrums nuvarande Chief Financial Officer Anders Engdahl till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfa ...

Publicerad: 2020-10-18 16:00 av Cision

Intrum appoints Anders Engdahl as new President and CEO and announces a strong third quarter result

Intrum: The Board of Directors of Intrum AB (publ) has today come to an agreement with Mikael Ericson who will leave the company after four years as President and CEO. At the same time, the Board has appointed Intrum’s current Chief Financial Officer Anders Engdahl as new President and CEO when the company ...

Publicerad: 2020-10-18 16:00 av Cision

Förändringar i Husqvarna Groups koncernledning

Husqvarna AB: Husqvarna Group meddelar förändringar i koncernledningen och utser Brian Belanger till tillförordnad Senior Vice President (SVP) Business Development.

Publicerad: 2020-05-27 14:00 av Cision

Husqvarna Group announces changes to the Group Management Team

Husqvarna AB: Husqvarna Group today announced that it is making changes to its Group Management with Brian Belanger taking on the role as acting Senior Vice President Business Development.

Publicerad: 2020-05-27 14:00 av Cision

Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2020

LeoVegas Mobile Gaming Group: Årsstämman 2020 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 8 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Publicerad: 2020-05-08 15:31 av Cision

Announcement from LeoVegas 2020 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: The 2020 Annual General Meeting (AGM) of LeoVegas AB (publ) (“LeoVegas” or the “Company”) was held today, 8 May 2020, at which the shareholders approved the following resolutions.

Publicerad: 2020-05-08 15:31 av Cision

LeoVegas AB Q1: Quarterly report 1 January – 31 March 2020

LeoVegas Mobile Gaming Group: “LeoVegas advocates for a sustainable gaming industry, responsible gaming and positive social development” – Gustaf Hagman, Group CEO FIRST QUARTER 2020: 1 januarY–31 marCH[1] Revenue increased by 4% to EUR 89.4 m (86.3). EBITDA was EUR 9.0 m (7.2), corresponding to an EBITDA margin of 10.0% (8.3%). ...

Publicerad: 2020-05-06 08:00 av Cision

LeoVegas AB Q1: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2020

LeoVegas Mobile Gaming Group: “ LeoVegas verkar för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt spelande och positiv samhällsutveckling” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef första kvartalet 2020: 1 januari – 31 mars 2020[1] Inäkterna ökade med 4 procent till 89,4 MEUR (86,3). EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (7,2), motsvarande en EBIT ...

Publicerad: 2020-05-06 08:00 av Cision

Delårsrapport januari-mars 2020

Intrum: · Stadig position i osäker omvärld · Strategiska Marknader påverkade av Covid-19 · Starkt kassaflöde och god likviditet · Resultat påverkat av portföljomvärderingar

Publicerad: 2020-05-06 07:00 av Cision

Interim Report January-March 2020

Intrum: · A solid position in an uncertain world · Strategic Markets affected by Covid-19 · Strong cash flow and liquidity position · Results affected by portfolio revaluations

Publicerad: 2020-05-06 07:00 av Cision

Uppdaterat förslag från valberedning angående val av styrelse

LeoVegas Mobile Gaming Group: Styrelseledamoten Robin Ramm-Ericson har meddelat valberedningen att han avböjer omval för kommande mandatperiod enligt nedan. Samtidigt har valberedningens arbete fortsatt och föreslår Hélène Westholm till ny ordinarie ledamot.     ”LeoVegas är ett fantastiskt bolag och team. Jag är entreprenör och ...

Publicerad: 2020-04-30 13:34 av Cision

Updated proposal from nomination committee regarding election of directors

LeoVegas Mobile Gaming Group: Board member Robin Ramm-Ericson has informed the Nomination Committee that he is declining election for the coming mandate period as below. At the same time, the Nomination Committee has continued its work and propose Hélène Westholm as a new ordinary director.

Publicerad: 2020-04-30 13:34 av Cision

Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2019 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 12.00. På grund av utvecklingen av covid-19 är målsättningen att årsstämman sk ...

Publicerad: 2020-03-30 08:00 av Cision

Notice of Annual General Meeting in LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: The shareholders of LeoVegas AB (publ), reg. no. 556830-4033, (the ”Company”), are hereby convened to an annual general meeting to be held on Friday 8 May 2020, at 12.30 p.m. at the cinema Grand’s premises on Sveavägen 45 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 12.00. Due to the developm ...

Publicerad: 2020-03-30 08:00 av Cision

Annual General Meeting in Atrium Ljungberg AB on 25 March 2020

Atrium Ljungberg AB: At the Annual General Meeting in Atrium Ljungberg held on 25 March 2020 it was resolved to adopt the Annual Report for the financial year 2019. It was also resolved to discharge the members of the Board of Directors and the CEO from liability in respect of the financial year 2019.   The General Meet ...

Publicerad: 2020-03-26 07:30 av Cision

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 25 mars 2020

Atrium Ljungberg AB: Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 25 mars 2020 fastställdes årsredovisningen för 2019. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   Utdelningen fastställdes till 5,00 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 27 mar ...

Publicerad: 2020-03-26 07:30 av Cision

Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet

Intrum: Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 och det rådande omvärldsläget vill Intrum härmed ge en uppdatering.

Publicerad: 2020-03-25 19:15 av Cision

Notice to Annual General Meeting in Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: The shareholders of Atrium Ljungberg AB (publ) are hereby invited to the Annual General Meeting to be held on Wednesday 25 March 2020 at 5.00 p.m. at Filmstaden, Marcusplatsen 19 in Sickla, Nacka

Publicerad: 2020-02-19 08:30 av Cision

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: Akiteägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 mars 2020 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen i Sickla, Nacka.

Publicerad: 2020-02-19 08:30 av Cision

StrongPoint ASA: Mandatory notification of trade

StrongPoint: Jacob Tveraabak, CEO StrongPoint ASA, today acquired 26 663 shares. The price for the shares is NOK 12,2894, which is the volume weighted average for the past three working days. New holding is 83 031 shares, 0.2 % of the outstanding shares. Hilde Horn Gilen, CFO StrongPoint ASA, today acquired 16 5 ...

Publicerad: 2020-02-17 12:17 av GlobeNewswire

Bokslutskommuniké 2019 - korrigering av felskrivning i svensk version

Intrum: I den svenska versionen av vårt pressmeddelande som gick ut klockan 11.30, den 4 februari 2020, uppgavs vissa siffror i MSEK istället för Mdr SEK. De berörda siffrorna är fetmarkerade i detta korrigerade pressmeddelande. · Intrum avslutade 2019 starkt men jämförelsestörande poster påverkade rapporte ...

Publicerad: 2020-02-04 12:56 av Cision

Nomination Committee appointed for LeoVegas ahead of 2020 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: In accordance with the principles for appointment of the Nomination Committee of LeoVegas AB (publ) (“the Company” or “LeoVegas”) adopted by the Annual General Meeting on 29 May 2019, the Nomination Committee shall consist of five members appointed by the four largest shareholders. The fifth member ...

Publicerad: 2019-11-08 15:00 av Cision

Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2020

LeoVegas Mobile Gaming Group: Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2019 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Publicerad: 2019-11-08 15:00 av Cision

Intrum förenklar organisationen för ökad effektivitet

Intrum: Intrum implementerar en förenklad organisationsstruktur i syfte att uppnå ökad effektivitet. Ett nytt affärsområde, Strategiska marknader, skapas och de fyra nuvarande geografiska regionerna tas bort

Publicerad: 2019-11-04 17:30 av Cision

Intrum och Piraeus Bank fullbordar transaktion och skapar ledande plattform för kredithantering i Grekland

Intrum: Intrum och Piraeus Bank har, efter sedvanliga tillstånd från berörda myndigheter, fullbordat transaktionen som offentliggjordes i juni i år. Därmed skapas en ledande plattform för kredithantering i Grekland. Transaktionen är ett långsiktigt strategiskt partnerskap, med Piraeus Bank som ägare till 20 ...

Publicerad: 2019-10-23 17:30 av Cision

Delårsrapport juli-september 2019

Intrum: Stark resultattillväxt och stabil utveckling i verksamheten

Publicerad: 2019-10-23 07:00 av Cision

Visa fler resultat