Sök på Placera

Nomination Committee appointed for LeoVegas ahead of 2020 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: In accordance with the principles for appointment of the Nomination Committee of LeoVegas AB (publ) (“the Company” or “LeoVegas”) adopted by the Annual General Meeting on 29 May 2019, the Nomination Committee shall consist of five members appointed by the four largest shareholders. The fifth member ...

Publicerad: 2019-11-08 15:00 av Cision

Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2020

LeoVegas Mobile Gaming Group: Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2019 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Publicerad: 2019-11-08 15:00 av Cision

Intrum förenklar organisationen för ökad effektivitet

Intrum: Intrum implementerar en förenklad organisationsstruktur i syfte att uppnå ökad effektivitet. Ett nytt affärsområde, Strategiska marknader, skapas och de fyra nuvarande geografiska regionerna tas bort

Publicerad: 2019-11-04 17:30 av Cision

Intrum och Piraeus Bank fullbordar transaktion och skapar ledande plattform för kredithantering i Grekland

Intrum: Intrum och Piraeus Bank har, efter sedvanliga tillstånd från berörda myndigheter, fullbordat transaktionen som offentliggjordes i juni i år. Därmed skapas en ledande plattform för kredithantering i Grekland. Transaktionen är ett långsiktigt strategiskt partnerskap, med Piraeus Bank som ägare till 20 ...

Publicerad: 2019-10-23 17:30 av Cision

Delårsrapport juli-september 2019

Intrum: Stark resultattillväxt och stabil utveckling i verksamheten

Publicerad: 2019-10-23 07:00 av Cision

Kallelse till extra bolagsstämma i LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 17.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.00.

Publicerad: 2019-07-22 08:00 av Cision

Notice of Extra General Meeting in LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: The shareholders of LeoVegas AB (publ), reg. no. 556830-4033, (the ”Company”), are hereby convened to an extra general meeting to be held on Wednesday 28 August 2019, at 5.30 p.m. at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 5.00 p.m.

Publicerad: 2019-07-22 08:00 av Cision

Delårsrapport april-juni 2019

Intrum: Solid utveckling, ledande position etablerad på alla nyckelmarknader i Europa

Publicerad: 2019-07-18 07:00 av Cision

Intrum etablerar långsiktigt strategiskt partnerskap med Piraeus Bank genom att förvärva bankens plattform för hantering av förfallna fordringar och stärker därmed positionen ytterligare i Grekland

Intrum: Intrum har kommit överens med Piraeus Bank ("PB") om att förvärva PB:s plattform för hantering av förfallna fordringar (Recovery Business Unit - ”RBU”). RBU kommer att knoppas av från PB och konsolideras fullt ut av Intrum i en separat juridisk enhet (”NewCo”), värderad till 410 miljoner euro. Intru ...

Publicerad: 2019-06-03 09:00 av Cision

Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2019

LeoVegas Mobile Gaming Group: Årsstämman 2019 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 29 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Publicerad: 2019-05-29 16:16 av Cision

Announcement from LeoVegas 2019 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: The 2019 Annual General Meeting (AGM) of LeoVegas AB (publ) (“LeoVegas” or “the Company”) was held today, 29 May 2019, at which the shareholders approved the following resolutions.

Publicerad: 2019-05-29 16:15 av Cision

Delårsrapport januari-mars 2019

Intrum: Tydlig resultatmässig förbättring jämfört med förra året

Publicerad: 2019-04-26 13:40 av Cision

Notice of Annual General Meeting in LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: The shareholders of LeoVegas AB (publ), reg. no. 556830-4033, (the "Company"), are hereby convened to an annual general meeting to be held on Wednesday 29 May 2019, at 12.30 p.m. at the cinema Grand’s premises on Sveavägen 45 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 11.30 a.m.  Right to a ...

Publicerad: 2019-04-25 23:58 av Cision

Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 11.30. Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta v ...

Publicerad: 2019-04-25 23:58 av Cision

Förändringar i Handelsbankens ledning

Handelsbanken: Handelsbanken har idag bildat en ny koncernledning, bestående av följande medlemmar: Carina Åkerström, VD och koncernchef. Rolf Marquart, CFO. Rolf Marquart är också idag bankens CFO. Per Beckman, CCO (kreditchef). Per Beckman är också idag bankens kreditchef. Dan Lindwall, chef Handelsbanken Capita ...

Publicerad: 2019-04-04 08:30 av Cision

Changes in Handelsbanken’s management

Handelsbanken: Handelsbanken has today formed a new Executive Management team, consisting of the following executives:  Carina Åkerström, President and Group Chief Executive. Rolf Marquart, Chief Financial Officer. Rolf Marquart is also the Bank’s CFO at present. Per Beckman, Chief Credit Officer. Per Beckman is a ...

Publicerad: 2019-04-04 08:30 av Cision

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 27 mars 2019

Atrium Ljungberg AB: Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 27 mars 2019 fastställdes årsredovisningen för 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Utdelningen fastställdes till 4,85 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 29 mars ...

Publicerad: 2019-03-28 08:30 av Cision

Kallelse till årsstämma 2019

Holmen: Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm.

Publicerad: 2019-03-05 10:00 av Cision

Invitation to Annual General Meeting 2019

Holmen: Shareholders in Holmen Aktiebolag (publ) (corp. reg. no. 556001-3301) are hereby invited to attend the Annual General Meeting at 15.00 CET on Thursday 11 April 2019 in Vinterträdgården, Grand Hôtel (Royal entrance), Stallgatan 6, Stockholm, Sweden.

Publicerad: 2019-03-05 10:00 av Cision

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg AB: Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka.

Publicerad: 2019-02-20 08:30 av Cision

Year-end announcement 2018

Intrum: -  A strong end to the year

Publicerad: 2019-01-30 07:00 av Cision

Bokslutskommuniké 2018

Intrum: -  Stark avslutning på året

Publicerad: 2019-01-30 07:00 av Cision

Intrum förvärvar spanska Solvia från Banco Sabadell

Intrum: Intrum har träffat avtal med Banco Sabadell angående förvärv av bankens helägda dotterbolag Solvia Servicios Inmobiliaros (Solvia), som erbjuder fastighets­förvaltningstjänster på den spanska marknaden. Bolagets företagsvärde (enterprise value) uppgår till cirka 300 miljoner euro.

Publicerad: 2018-12-14 07:00 av Cision

Nomination Committee appointed for LeoVegas ahead of 2019 Annual General Meeting

LeoVegas Mobile Gaming Group: In accordance with the principles for appointment of the Nomination Committee of LeoVegas AB (publ) (“the Company” or “LeoVegas”) adopted by the Annual General Meeting on 29 May 2018, the Nomination Committee shall consist of five members appointed by the four largest shareholders as per 30 Septembe ...

Publicerad: 2018-11-13 14:15 av Cision

Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2019

LeoVegas Mobile Gaming Group: Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2018 ska valberedningen bestå av fem ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018. Den femte ledamoten ska vara styrelsens ordförande.

Publicerad: 2018-11-13 14:15 av Cision

Delårsrapport januari-september 2018

Intrum: Tredje solida kvartalet i rad

Publicerad: 2018-10-26 07:00 av Cision

Delårsrapport januari-juni 2018

Intrum: Andra kvartalet 2018

Publicerad: 2018-07-24 07:00 av Cision

Intrum: Starkt kvartal – goda möjligheter framöver

Intrum: · Förbättrat rörelseresultat – Rörelseresultatet exklusive engångsposter, jämförelsestörande poster och omvärderingar ökade till 1 195 miljoner kronor; en ökning med 20 % jämfört med förra året · Starkt kvartal för portföljinvesteringar – Portföljinvesteringar uppgick till 2,4 miljarder kronor. Det ...

Publicerad: 2018-07-24 07:00 av Cision

Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2018

LeoVegas: Årsstämman 2018 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 29 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen oc ...

Publicerad: 2018-05-29 18:02 av GlobeNewswire

Announcement from LeoVegas annual general meeting 2018

LeoVegas: The annual general meeting ("AGM") of LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" or the "Company") was held today on 29 May 2018 and the following resolutions were passed by the meeting. Adoption of the income statement and the balance sheetThe AGM resolved to adopt the income statement and the balance sheet in ...

Publicerad: 2018-05-29 18:02 av GlobeNewswire

Visa fler resultat