Sök på Placera

Placera ser köpläge i Loomis - oron överdriven och värderingen är låg

Loomis: Kontanthanteringsbolaget Loomis aktie är ner 45 procent sedan årsskiftet och bolaget tillhör de som har återhämtat sig sämst efter coronafallet på börsen. Men Placeras Per Ericson bedömer i en aktieanalys att oron är lite för överdriven och att det finns ett köpläge i Loomis.Loomis rörelseresultat f ...

Publicerad: 2020-07-28 09:55 av Finwire

Intrum ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Intrum: Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade rörelseresultatet blev helt i linje med uppgiften som lämnades den 10 juli då bolaget kom med omvänd vinstvarning.Omsättningen steg 2,7 procent till 3 885 miljoner kron ...

Publicerad: 2020-07-23 07:09 av Finwire

Pareto Global Corporate Bond deltog i flera nyemissioner i maj - steg 2,7 procent

Pareto Global Corporate Bond A: Fonden Pareto Global Corporate Bond A steg 2,7 procent i maj, vilket medför att fonden sedan årsskiftet har minskat 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Ericson och Mathias Lundmark. Efter en positiv avkastning i april fortsatte den starka trenden för fonden i ...

Publicerad: 2020-06-08 17:30 av Finwire

Husqvarna gör Brian Belanger till tillförordnad SVP för affärsutveckling

Husqvarna: Husqvarna utser Brian Belanger till tillförordnad senior vice president, SVP, för affärsutveckling, Business Development. Det är ett tillägg till Belangers befintliga roll som SVP Legal Affairs. Den adderade rollen börjar gälla från och med imorgon, torsdagen den 28 maj. Det framgår av ett pressmedd ...

Publicerad: 2020-05-27 14:09 av Finwire

Upp 4,5 procent för Pareto Global Corporate i april - deltog i flera emissioner

Pareto Global Corporate Bond A: Fonden Pareto Global Corporate Bond A steg 4,5 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Ericson och Mathias Lundmark.Inledningsvis skriver förvaltarna att den den pågående pandemin börjat övergå till hopp om att ...

Publicerad: 2020-05-20 17:30 av Finwire

Intrums vd Mikael Ericson köper aktier för drygt 0,5 miljoner kronor

Intrum: Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson har den 14 maj genom bolaget Mevlogic köpt 4 500 aktier i Intrum. Aktierna köptes till kursen 118,37 kronor per aktie, en affär på 533 000 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. De framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Publicerad: 2020-05-14 14:06 av Finwire

Intrum minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet, når ej målen för 2020 (uppdatering)

Intrum: (Tillägg i tredje och fjärde stycket)Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat och förlust på sista raden.Omsättningen sjönk 11,2 procent till 3 333 miljoner kronor (3 752). Utfallet kan jämföras ...

Publicerad: 2020-05-06 07:25 av Finwire

Intrum minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet, når ej målen för 2020

Intrum: Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat och förlust på sista raden.Omsättningen sjönk 11,2 procent till 3 333 miljoner kronor (3 752). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som ...

Publicerad: 2020-05-06 07:09 av Finwire

Leovegas medgrundare Robin Ramm-Ericson avböjer omval till styrelsen

Leovegas: Bettingbolaget Leovegas möblerar om rejält i styrelsen vid årsstämman i Stockholm den 8 maj, enligt ett uppdaterat förslag från valberedning angående val av styrelse. Styrelseledamoten och medgrundaren Robin Ramm-Ericson har meddelat valberedningen att han avböjer omval till styrelsen. Valberedninge ...

Publicerad: 2020-05-04 09:13 av Finwire

RAMM-ERICSON LÄMNAR STYRELSEN, HÉLÈNE WESTHOLM IN

LEO VEGAS: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Leo Vegas valberedning har ändrat sina förslag till val av nya styrelseledamöter.Styrelseledamoten Robin Ramm-Ericson har meddelat att han avböjer omval. Samtidigt har valberedningens arbete fortsatt och Hélène Westholm föreslås till ny ordinarie ledamot. Sedan tidigar ...

Publicerad: 2020-04-30 13:39 av Direkt

Leovegas möblerar om rejält i styrelsen vid årsstämman

Leovegas: Aktieägarna i bettingbolaget Leovegas kallas till årsstämma fredagen den 8 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdening på 1,40 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning med vardera 70 öre per aktie.Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Robin Ramm-Ericson, Anna Frick och Fredrik ...

Publicerad: 2020-03-30 08:14 av Finwire

SLOPAR MÅL 2020, 1H KLART UNDER BOLAGETS FÖRVÄNTAN (NY)

INTRUM: (Lägger till: på flera ställen i texten, nyhet skickades första gången på onsdagskvällen)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrums produktivitet och resultat kommer att påverkas negativt av covid-19 under en "begränsad period." Intrum anser samtidigt att det inte längre finns fö ...

Publicerad: 2020-03-26 06:53 av Direkt

Pareto Global Corporate Bond deltog i emission från Nasdaq - avvaktar med att investera kassan

Pareto Global Corporate Bond A: Fonden Pareto Global Corporate Bond A minskade 1,3 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark.Förvaltarna konstaterar att osäkerheten kring coronaviruset nu spridit sig över hela världe ...

Publicerad: 2020-03-13 17:33 av Finwire

Pareto Global Corporate Bond A ökade 0,4 procent i januari - UPM Kymmene kom med en bra rapport

Pareto Global Corporate Bond A: Fonden Pareto Global Corporate Bond A steg 0,4 procent i januari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Ericson och Mathias Lundmark.En av månadens största nyheter var utbrottet av Cornoaviruset där antalet smittade skenat iv ...

Publicerad: 2020-02-11 16:33 av Finwire

2020 "STARTAT VÄL", STÖDJER AMBITIÖSA MÅL - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum noterar att 2020 har startat väl. Detta stödjer bolagets målsättning att leverera på de "ambitiösa" målen för 2020.Det skriver Mikael Ericson i bokslutskommunikéns vd-ord.Ambitionen att nå en skuldsättningskvot om 2,5-3,5 gånger ebitda sa ...

Publicerad: 2020-02-04 11:43 av Direkt

Pareto Global Corporate Bond ökade 0,7 procent i december - deltog i emissioner av Ahlström Munksjö och iLOQ

Pareto Global Corporate Bond A: Räntefonden Pareto Global Corporate Bond A ökade 0,7 procent i december och summerar därmed 2019 med en avkastning på 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport. Fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i en kommentar att fonden lyckats generera bra avkastning trots motvind på f ...

Publicerad: 2020-01-17 16:48 av Finwire

Pareto Global Corporate Bond backade 0,3 procent i oktober - deltog i nyemissioner av Schoeller Allibert och Frontmatec

Pareto Global Corporate Bond: Räntefonden Pareto Global Corporate Bond backade 0,3 procent i oktober och deltog under månaden i nyemissioner utgivna av Schoeller Allibert och Frontmatec. Fonden är därmed upp 2,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.Fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i r ...

Publicerad: 2019-11-11 10:47 av Finwire

Pareto Nordic Corporate Bond ökade 0,4 procent i oktober - deltog i flera nyemissioner

Pareto Nordic Corporate Bond C: Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C ökade 0,4 procent i oktober och deltog under månaden i fyra nyemissioner. Fonden är därmed upp 4,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport."Oktober var ytterligare en bra månad för fonden med en stabil, positiv avkastning. Den nordiska kredit ...

Publicerad: 2019-11-11 10:41 av Finwire

SÅG EFFEKTER AV EFFEKTIVISERINGSPROGRAM 3 KV - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum hade ett säsongsmässigt lägre kvartalsresultat i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det tredje kvartalet än under det andra kvartalet. Omsättningen har ökat jämfört med föregående år då bolaget efter förvärvet av Solvia och transaktionen med ...

Publicerad: 2019-10-23 07:26 av Direkt

JUSTERAD OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 11% 2 KV - FC

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrums omsättningstillväxt var 11 procent i det andra kvartalet, inte rapporterade 4 procent, om en större kompensationsbetalning i det andra kvartalet 2018 exkluderas.Det sade finanschefen Anders Engdahl under torsdagens rapportpresentation.De ...

Publicerad: 2019-07-18 13:09 av Direkt

FÖRBÄTTRAD KREDITHANTERINGSMARGINAL BIDRAR MOT MÅL - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum hade en "tydlig förbättring av marginalen" i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det andra kvartalet. Det var en bidragande orsak till att det gångna kvartalets resultat per aktie ökade till 6:26 kronor (5:33).Det skriver Mikael Ericson i halv ...

Publicerad: 2019-07-18 07:26 av Direkt

NYHETER I KORTHET TISDAG 4 JUNI

FÖRSVARET. Det blir en begränsad upprustning när försvaret utökas, enligt försvarsberedningens interna beräkningar. Pengarna räcker inte till nyinköp av stridsflyg, pansar eller fartyg trots att beredningen föreslår att anslagen höjs med 50 procent till 2025. (DN)INTRUM NÄRA MÅL. Intrums förvärv frå ...

Publicerad: 2019-06-04 07:50 av Direkt

GREKISK PLATTFORM HAR VARIT FÖRSTA PRIO - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteraren Intrum har sedan tidigare köpt två grekiska portföljer utan att ha en egen inkasseringsplattform på den marknaden. Det har varit första prioritet för bolaget att få en egen plattform i landet och bolaget är mycket nöjt över att ha slutit affären med Pi ...

Publicerad: 2019-06-03 11:10 av Direkt

BEHOV DJUP FÖRSTÅELSE BLIVIT TYDLIGT UNDER ÅRET - IC

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det har under 2019 blivit tydligt att Intrum behöver en finanschef med en djup förståelse av kredithanteringssektorn. Att sådan kompetens funnits inom bolaget har varit en fördel för att kunna ta ett snabbt beslut.Det säger informationschefen Anna Fall till Nyhetsbyrån ...

Publicerad: 2019-05-27 10:25 av Direkt

Pareto Global Corporate Bond steg 1,3 procent i april, starka inflöden för kreditfonder

Pareto Global Corporate Bond: Räntefonden Pareto Global Corporate Bond steg 1,3 procent i april, vilket medför att fonden är upp 3,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport. Förvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i en kommentar att det har talats mycket om diskrepansen mellan vad statsobligationer ...

Publicerad: 2019-05-08 13:34 av Finwire

INGA PÅFÖLJDER FÖR VD ANGÅENDE PENNINGTVÄTT (OMS)

INTRUM: (Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De möjliga överträdelser som rör Intrums vd Mikael Ericson med anledningen av penningtvättshärvan i Danske Banks estniska filial, vilket rapporterades tidigare på tisdagen, kommer inte få några påföljder. Det menar ...

Publicerad: 2019-05-08 06:28 av Direkt

TONAR NED VD MIKAEL ERICSONS KOPPLING TILL DANSKE BANK

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De möjliga överträdelser som rör Intrums vd Mikael Ericson, vilket rapporterades tidigare på tisdagen, avser inte penningtvätt utan brister i rutinerna för att förhindra penningtvätt under den tid avvecklingen av estniska verksamheten pågick. Det påpekar Intrum i ett p ...

Publicerad: 2019-05-07 21:00 av Direkt

BAISSE MED INDEX NED ANDRA DAGEN I RAD, OMXS30 -1,9%

BÖRSEN: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen handlades ned för andra dagen i rad på tisdagen. Efter en oregelbunden inledning på börshandeln försvagades sentimentet successivt under dagens lopp och stängde i en baisseartad tendens. Verkstad och råvarubolag satte press på index. Defensiva aktier s ...

Publicerad: 2019-05-07 17:48 av Direkt

HÅLLER FAST VID EBIT-BEDÖMNING FRÅN INTESA-AFFÄR - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteraren Intrum håller fast vid tidigare bedömda förväntningar om konsoliderad finansiell påverkan från Intesa-affären.Det säger vd:n Mikael Ericson, tillsammans med finanschefen Danko Maras, till Nyhetsbyrån Direkt."Vi håller fast vid vår prognos för helårsvin ...

Publicerad: 2019-04-26 10:21 av Direkt

TRE LEDAMÖTER HAR AVBÖJT OMVAL TILL STYRELSEN

LEO VEGAS: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Valberedningen i Leo Vegas föreslår att Fredrik Rüden väljs till ny styrelseledamot. Han har tidigare bland annat varit finanschef på Betsson och sitter i dag i styrelsen för Multiq. Per Brilioth (invald 2015, vd för Vostok New Ventures), Barbara Canales (invald 2015) ...

Publicerad: 2019-04-26 07:11 av Direkt

Visa fler resultat