USA – för den som är trött på Europastöket

Köptips USA har i år överraskat med betydligt starkare börsuppgång än i Europa. För den som vill bort från brexitbryderier tipsar vi om amerikanska fonder och aktier som sticker ut positivt.

Eftersom 50-60 procent av världens börsvärde ligger i USA borde amerikanska fonder eller aktier vara en naturlig del i ett långsiktigt sparande. Fördelen med USA-börserna är att man som investerare får en jämnare fördelning mellan olika sektorer än på exempelvis Stockholmsbörsen.

Att investera i USA är ett bra sätt att sprida sina risker och ta del av den goda tillväxten i världens största ekonomi. Tillväxten och motståndskraften i ekonomin är god, inhemsk och serviceinriktad tjänsteindustri visar stark tillväxt.

Det beror bland annat på att hushållen gynnas av en relativt stark arbetsmarknad. Man kan inte blunda för att landet växer mer än sitt historiska snitt och att konsumtionen är hög.

För svenska investerare har dollarns styrka varit en bra kudde men i tider av finansiell turbulens blir en amerikansk räntehöjning allt mindre sannolik.

Värderingsmässigt handlas de amerikanska börserna kring p/e 15,4 (vinstprognoser tolv månader framåt). Samtidigt ligger Europa på p/e 14,2, enligt storbanken JP Morgan.

Historiskt har amerikanska aktier värderats högre än europeiska. Till stor del beror det på att snabbväxande teknikbolag har en betydligt större del av börsvärdet, där sektorn står för hela 20 procent. I Europa utgör sektorn bara 4 procent.

I USA är variationen på bolag enorm. Där finns några av världens ledande bolag noterade, som exempelvis Apple, Disney, Google och Nike. Där finns allt från starka varumärken till avancerade teknologibolag, nydanande tjänstebolag och defensiva infrastrukturbolag.

Här är årets lista över USA-fonder och fonder som investerar huvuddelen på den amerikanska marknaden:

AMF Aktiefond Nordamerika: Fonden förvaltas framgångsrikt av Björn Lind, som skött fonden sedan september 2012. Han investerar i så kallade kvalitetsaktier med en rimlig värdering och lågt värderade så kallade värdeaktier. Fonden har en portfölj med drygt 100 aktier, vilket avviker mycket från index. I fonden ingår inga försvarsrelaterade aktier, i enlighet med bolagets ägarpolicy.

First State Global Infrastructure: Infrastrukturinvesteringar ger ett stabilt kassaflöde då de ofta verkar i en monopolliknande situation med förutsägbara intäkter. De ger ett bra skydd mot konjunktursvängningar. Nordamerika, där drygt 60 procent av kapitalet är placerat, är fondens viktigaste geografiska marknad. Privatiseringsvågen erbjuder flera möjligheter för investerare när antalet börsnoterade infrastrukturprojekt växer.

Lannebo Vision: För den som gillar teknik som förändrar världen finns det mängder av intressanta placeringar. Lannebo Vision investerar i tillväxtbranscher globalt, men med tonvikt på USA. Aktuella branscher för fonden är teknologi, telekom, hälsovård, internet och media. Nordamerika är den största regionen med 68 procent av investeringarna.

SEB Nordamerika små och medelstora bolag: Investerar i kvalitetsbolag som marknaden underskattar och gärna upplever som lite tråkiga. Förvaltningen är aktiv och fonden har en koncentrerad portfölj med bara 60-talet aktier.

SPP Aktiefond USA: En passiv aktiefond som söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Den placerar normalt i 450–550 företag fördelade på många olika branscher. Den är billig, avgiften är låga 0,2 procent per år.

Här är årets lista över amerikanska aktier som vi gillar just nu:

Adobe: Jättebolaget står bakom välkända program som Flash, Photoshop, Illustrator och Indesign. De används både kommersiellt och av oss vanliga datoranvändare för allt inom digital marknadsföring, publicering och fotoredigering. P/e-talsvärderingen är hög men stabiliteten i verksamheten och den starka redovisade och förväntade tillväxten gör att aktien ska ha en premiumvärdering.

Huntington Ingalls Industries: USA:s största militära skeppsbyggare har i 130 år har försett amerikanska försvaret med fartyg. Den amerikanska flottan är en tämligen stabil kund och Huntington är i dagsläget enda kontrakterade tillverkaren av hangarfartyg. Den stabila orderboken innebär att bolaget i mångt och mycket är skyddat från konjunkturssvängningar.

Republic Services: Sysslar med avfallshantering och gör det bra. 75 procent av intäkterna kommer från upphämtning av sopor. Övriga intäkter kommer från återvinning och försäljning av råvaror samt deponier. Sopåkningskontrakten är ofta långa vilket gör kassaflödena stabila och förutsägbara.

Walt Disney: Ett av världens största nöjeskonglomerat som verkar under egna varumärket Disney, arbetar med kompletterande verksamhet som tv-kanalerna ESPN och ABC samt studioproduktion. Varumärket av världsklass efterfrågas av barn och är väl accepterat av betalande föräldrar. Bolaget är vinnare på hushållens ökade disponibla inkomster.

Visa: Marknadsledare på en global oligopolmarknad för elektroniska betallösningar. Företaget står för ungefär hälften av alla globala kreditkortstransaktioner och tre fjärdedelar av alla betalkortstransaktioner de senaste åren. Visa har varit en förebild för hur företag ska anpassa och utveckla affärsmodellen till den starka digitaliseringstrenden.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Nordamerika Köp 173,12 -
First State Glbl Lstd Infras A Acc GBP Köp 24,67 -
Lannebo Teknik Köp 5,05 -
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag Köp 2 034,11 -
SPP Aktiefond USA Köp 162,14 -
Adobe Inc Köp 96,29 -
Huntington Ingalls Industries Inc Köp 169,71 -
Republic Services Inc Köp 51,23 -
Walt Disney Co Köp 98,45 -
Visa Inc Köp 74,95 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -