På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Även under fredagen kommer en lång rad kvartalsrapporter. (Texten uppdateras.)

Industrigruppen Beijer Almas resultat före skatt blev 119 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 126 miljoner kronor motsvarande kvartal 2018.

Rörelseresultatet uppgick till 123 miljoner kronor (129), och marginalen blev 11,7 procent (12,4). Nettoresultatet var 92,9 miljoner kronor (104) och resultat per aktie blev 1:54 kronor (1:72). Orderingången ökade till 1.074 miljoner kronor (1.036) och nettoomsättningen ökade till 1.061 miljoner kronor (1 043).

En utdelning om 5:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (5:10).

Efterfrågan från Beijer Almas kunder var fortsatt blandad under det fjärde kvartalet men med en tydligare avmattning än tidigare kvartal under året.

Det skriver vd Henrik Perbeck i bokslutskommunikén på fredagen. Försvars- och offshoreindustrin fortsatte starkt medan verkstadsindustrin och fordonstillverkning, både lätta och tunga fordon, avmattades. Fordonseftermarknaden stabiliserades under kvartalet. Organiskt minskade både orderingången och nettoomsättningen under fjärde kvartalet, vilket till stor del kompenserades av tillväxt från årets förvärv. Marginalen var lägre, men kassaflödet förbättrades betydligt, skriver vd.

Vad gäller utvecklingen för de olika dotterbolagen ökade orderingången och nettoomsättningen för Lesjöfors. Hos Habia var aktiviteten blandad. Industri avmattades medan försvar var mer stabilt.

"Inom offshore förskjöts slutleveransen av ett större projekt över årsskiftet, men viktiga order tecknades under kvartalet. Inom Telecom var marknaden svag", skriver Henrik Perbeck.

Beijer Tech, som endast verkar i Norden, mötte god efterfrågan inom underhåll och offshore, men svagare inom bland annat gjuteri och stålbranschen.

"År 2019 blev det hittills bästa året för Beijer Tech, tack vare både organisk tillväxt och flera förvärv", skriver bolaget.

Medicinteknikbolaget Vibrosense redovisar rörelseintäkter för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 0,2 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var intäkterna 36.000 kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -2,1 miljoner kronor (-1,2).

I oktober i fjol meddelade bolaget att dess produkt, Vibrosense Meter, kan användas i stället för befintlig "gold standard" för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes. Enligt bolaget är detta en viktig milstolpe för försäljningen inom området diabetes.

Fintech-bolaget Westpay hade en nettoomsättning på 14,8 miljoner kronor (11,5) under det fjärde kvartalet 2019. Ebitda-resultatet blev -9,4 miljoner kronor (-7,5) och nettoresultatet -10,4 miljoner kronor (-8,2).

"När jag sammanfattar 2019 från en finansiell synvinkel är jag inte nöjd med vår prestation. Vi siktar mycket högre. Våra huvudmål är tillväxt och lönsamhet och jag och mitt team kommer inte vila förrän vi är tillbaka på spåret. Tills vi når en mer substantiell intäktsnivå har jag implementerat flera kostnadsåtgärder och Westpay kommer att vara tillbaka på banan när vi lämnar 2020", skriver vd Sten Karlsson i bokslutskommunikén.

Game Chest, som tillhandahåller digitala distributionstjänster för pc-spel, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,5 miljoner kronor (-1,6). Det framgår av bokslutsrapporten där bolaget även uppger att målet om 100.000 abonnenter år 2020 slopas.

Nettoomsättningen steg i kvartalet till 0,2 miljoner kronor (0,1), men sjönk jämfört med tredje kvartalet när omsättningen var 1,4 miljoner kronor.

"Som tidigare vd Jesper Nord nämnt i vår marknadskommunikation har integreringen och omstarten av Gamefiber-plattformen under Game Chest Groups ägo varit en utmanande process och därför tagit längre tid än vi initialt räknat med. Jag kan konstatera att intäktskontinuiteten inte varit tillfredsställande under det fjärde kvartalet. Arbetet med plattformen är därmed en pågående process som vi kommer fortsätta med under 2020, med målet att uppnå dess fulla intäktspotential", skriver Game Chests nya vd Robin Bäcklund i bokslutsrapporten.

"Efter nödvändiga justeringar har Gamefiber-plattformens intäktskontinuitet ökat sedan årsskiftet, men bolaget fokuserar fortsatt på att förbättra denna och även på att höja dess dagliga intäktsnivå", fortsätter Game Chest-chefen.

Koncernen har under januari 2020 uppnått intäkter om 350.000 kronor, uppger han.

Sivers redovisar ett ebitda-resultat på -19,9 miljoner kronor (-16,1) under fjärde kvartalet 2019. Enligt bolaget påverkades ebitda-resultatet i kvartalet av lägre aktiverade utvecklingskostnader, 6,5 miljoner kronor, jämfört 15,5 miljoner fjärde kvartalet 2018. Jämfört med 2018 hade koncernen minskade intäkter om 4 miljoner kronor från forskningsbidrag.

De totala intäkterna uppgick till 25,4 miljoner kronor (20,4) i kvartalet. Under kvartalet uppstod det en leveransförsening på delar av en order till bolagets Fortune 100-kund. Leveransen uppgick till cirka 5 miljoner kronor och beräknas levereras i början av 2020, skriver bolaget i rapporten.

Programvarubolaget Formpipe hade en nettoomsättning på 103 miljoner kronor (110) under det fjärde kvartalet 2019.

Mjukvaruintäkterna uppgick till 72,8 miljoner kronor (70,6). Repetitiva intäkter uppgick till 62,6 miljoner kronor (60,0), motsvarande 61 procent av nettoomsättningen (55%). Ebitda-resultatet blev 28,4 miljoner kronor, med motsvarande marginal 27,5 procent (27,3 miljoner respektive 24,9%). Justerat ebitda blev 19,9 miljoner kronor (17,9) med en marginal på 19,4 procent (16,3%).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0:23 kronor (0:24). Styrelsen föreslår en utdelning på 0:60 kronor per aktie (0:60).

Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -2,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (9,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (0:17).

Nettoomsättningen uppgick till 54,9 miljoner kronor (48,2). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 2,6 miljoner kronor (1,8). Orderingången uppgick till 70,3 miljoner (74,8).

Plastbolaget Nexams nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 32,0 miljoner kronor (29,5).

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till -2,8 miljoner kronor (-0,9). Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8,6 miljoner kronor (-4,2). Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0:09 kronor (-0:05). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

"2019 var ett år som visade på en hållbar tillväxt. 2020 är våra ambitioner ännu större", kommenterar vd Johan Arvidsson.

Nexam aviserade också på fredagsmorgonen att bolaget avser göra en nyemission under våren.

Kommunikationskonsulten Icta, som förut hette Intellecta, redovisar ett rörelseresultat på -3,6 miljoner kronor (-26,2) för det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, ökade med 7 procent till 5,0 miljoner kronor (4,7), skriver bolaget i rapporten. Nettoomsättningen uppgick till 42,9 miljoner kronor (84,2).

Som Icta tidigare meddelat avser styrelsen föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 3:80 kronor per aktie.

Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.265 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (636). Resultatet per aktie uppgick till 1:97 kronor (0:99).

Resultatet före skatt uppgick till 1.326 miljoner kronor (694).

Nettoomsättningen inom industriföretagen uppgick till 3.591 miljoner kronor (3.216) medan orderingången var 3.632 miljoner kronor (3.116).

Rörelseresultatet inom industriföretagen blev 434 miljoner kronor (401.)

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 136 kronor. Den 13 februari var det 137 kronor per aktie.

En utdelning om 2:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

Empir, som förut hette MSC, redovisar ett resultat efter skatt på -3,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-0,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:43 kronor (0:04).

Nettoomsättningen uppgick till 62,8 miljoner kronor (74,4). Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (0,6). För helårsperioden blev resultatet efter skatt -12,2 miljoner kronor (-2,0) med en nettoomsättning på 256 miljoner (264). En utdelning om 0:65 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:45).

Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett ebitda på -32,0 miljoner kronor (-47,9) för det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 3,4 miljoner kronor (0).

Irras har nu fått stöd från cirka 70 stroke-center i USA, däribland 25 av de 100 största neurokirurgicentren. Av dessa 70 center köpte över 20 IRRAflow-komponenter, skriver bolaget i rapporten.

Byggentreprenadföretag Byggpartner i Dalarna, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 14,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (12,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:23 kronor (1:03).

Rörelseresultatet blev 19,4 miljoner kronor (16,4) och rörelsemarginalen var 3,9 procent (3,2). Nettoomsättningen uppgick till 502 miljoner kronor (514). Orderingången uppgick till 223 miljoner kronor (353). En utdelning om 3:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:75).

Bimobject hade en fakturering på 60 miljoner kronor (59) under det fjärde kvartalet 2019. Fakturerad försäljning av web services (ARR) växte med 31 procent i kvartalet.

"Hög andel av försäljning fakturerades sent i kvartalet, vilket påverkade nettoomsättningen negativt då intäktsredovisningen sker under 2020. Koncernens nettoomsättning sjönk med 20 procent och uppgick till 31 miljoner kronor (39)", står det i rapporten.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -43 miljoner kronor (-34), vilket inkluderar 8 miljoner i engångskostnader hänförliga till osäkra fordringar och omstrukturering. Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -30 miljoner kronor (-22). Ackumulerat tusental antal användare ökade med 70 procent och uppgick till cirka 1.785 (1.052) och ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 49,1 miljoner. Antalet tillverkare (Brands) uppgick till 1.656. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Diagnosbolaget Immunovia redovisar ett resultat efter skatt på -32,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-25,7). Resultatet per aktie uppgick till -1:66 kronor (-1:31). Nettoomsättningen låg på 45.000 kronor (91.000) och består huvudsakligen av royaltyintäkter.

Obducat hade intäkter på 9,0 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (4,4). Rörelseresultatet uppgick till -9,6 miljoner kronor (-12,1). Resultat per aktie blev -0:15 kronor (-0:15). Orderingången uppgick till 12,3 miljoner kronor (24,2).

Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 48,4 miljoner kronor (101) vilket till övervägande del ska levereras under första halvåret 2020.

"Aktivitetsnivån har fortsatt varit hög under fjärde kvartalet hos kunderna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som skall leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny 'all time high' 2023. Viss fördröjning förväntas infinna sig vad gäller de kinesiska marknadsaktiviteterna till följd av Coronavirus utbrottet", skriver bolaget.

Klädföretaget Odd Molly redovisar ett resultat efter skatt på -28,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-20,7). Resultatet per aktie uppgick till -1:92 kronor (-2:46).

Nettoomsättningen minskade till 43,9 miljoner kronor (65,7) påverkat av ett halverat butiksbestånd jämfört med samma period året innan. Bruttomarginalen uppgick till 33,4 procent (52,4). Rörelseresultatet blev -26,9 miljoner kronor (-22,6). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett rörelseresultat på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-14,3).

Nettoomsättningen uppgick till 38,8 miljoner kronor (13,9), vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 178 procent. Bruttomarginalen steg till 91,9 procent (80,5) under kvartalet. De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 73,7 miljoner kronor (79,5). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Precise Biometrics ökade omsättningen 178 procent fjärde kvartalet, främst hänförligt till ökade intäkter från Egis Technology.

"Under 2020 förväntar vi oss ytterligare integreringar av vår mjukvara i samarbete med Egis, om än inte i samma ökningstakt som under det gångna kvartalet", uppger Precise vd Stefan Persson i rapporten.

Samtidigt flaggar han för effekter av coronaviruset:

"Vi förväntar oss även att osäkerheten i Asien - till följd av coronaviruset och de konsekvenser det innebär för våra partners i Asien - kommer ha påverkan på orderingången under första halvåret 2020", skriver han.

Precise Biometrics har, inom affärsområde Digital Identity, fått de första kommersiella beställningarna inom applikationsområdet access. Här räknar bolaget med att de första installationerna kommer att ske under första halvåret 2020.

Simris Alg, som odlar alger och som tillverkar kosttillskott, redovisar ett rörelseresultat om -4,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-6,8).

Nettoomsättningen under perioden var 0,2 miljoner kronor (0,2). Simris Alg sänkte i slutet av september sitt försäljningsmål för 2019 från 7-12 till 5-8 miljoner kronor. Utfallet för hela året landade på 1,7 miljoner kronor.

"Trots att försäljningen under 2019 mer än dubblerades jämfört med förra året landade vi långt ifrån våra försäljningsmål. En anledning är att det är mycket svårt att förutspå försäljningsutveckling i tid, men året präglades också av interna problem som drog fokus från verksamheten", skriver bolagets vd Fredrika Gullfot i rapporten.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar en nettoomsättning på 118 miljoner kronor (137) för det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade till 5,8 miljoner kronor (11,9). Genomförda åtgärder som väntas sänka kostnaderna med 8 miljoner årligen har belastat fjärde kvartalet med cirka 1,5 miljoner kronor. Resultat per aktie blev 0:18 kronor (0:49). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 43,2 miljoner kronor (42,7).

"Trots en svag efterfrågan i Sverige så syns tecken på en stabilisering relativt Q2-Q3. Den norska marknaden har fortsatt upplevt en mer stabil utveckling dock med inslag av viss prispress inom primärt fibernät", skriver bolaget om marknadsutvecklingen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Hälsovårdsbolaget Feelgood redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (12,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:12).

Nettoomsättningen uppgick till 220 miljoner kronor (196). Rörelseresultatet blev 21,6 miljoner kronor (16,8). En utdelning om 0:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:12).

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 72,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (89,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:06 kronor (2:55).

Nettoomsättningen uppgick till 1.087 miljoner kronor (1.069) medan orderingången var 1.141 miljoner kronor (968). Rörelseresultatet blev 109 miljoner kronor (120) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (12,1). En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:30).

I utsiktsavsnittet i bokslutsrapporten pekar Nederman på att många av bolagets marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund av den senaste utvecklingen av coronaviruset.

"Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i världsekonomin", skriver Nedermans vd Sven Kristensson.

Trots dessa utmaningar är Nedermans grundsyn försiktigt optimistisk, enligt vd.

"Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas", skriver Nederman-chefen.

"I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden", säger vd.

Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på -14,9 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (2,9). En operativa ebita-marginalen blev -5,3 procent (0,9).

"Minskade volymer och efterföljande temporär överkapacitet inom Communication Sverige samt minskade volymer inom Power Smart Grids påverkade operativt ebita negativt med cirka 8,4 miljoner euro jämfört med föregående år", uppger bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 279 miljoner euro (331). Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas för 2019.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca lämnar en prognos om att resultatet för kärnverksamheten per aktie för 2020 kommer att öka med ett medelhögt till högt tal inom intervallet 13-19 procent ("teens").

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 4:26 dollar per aktie enligt Infronts sammanställning. Intäkterna för helåret 2020 väntas öka med ett högt ensiffrigt tal till ett lågt tvåsiffrigt tal.

Prognoserna kan komma att påverkas av det pågående coronavirusutbrottet, skriver bolaget. Alla prognoser utgår från en negativ inverkan från Kina, som väntas pågå i upp till några månader.

Astra Zeneca redovisar ett resultat per aktie för kärnverksamheten ("core") på 0:89 dollar i det fjärde kvartalet 2019.

Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 0:97 dollar per aktie, enligt Infronts konsensus.

Astra Zenecas intäkter under det fjärde kvartalet landade på 6.664 miljoner dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 6.838 miljoner dollar.

Astra Zenecas lungcancerläkemedel Tagrisso sålde för 884 miljoner dollar under det fjärde kvartalet. Här låg förväntningarna på 909 miljoner dollar enligt Infronts sammanställning.

Lungcancerläkemedlet Imfinzi sålde för 424 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på 435 miljoner dollar.

Blodproppshämmaren Brilinta redovisade en försäljning på 428 miljoner dollar jämfört med ett väntat värde på 449 miljoner dollar.

Diabetesläkemedlet Farxiga omsatte 419 miljoner dollar. Analytikernas konsensus låg samtidigt på 441 miljoner dollar.

Symbicort, en kombinationsbehandling mot astma, sålde för 712 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på 597 miljoner dollar.

Magsårsläkemedlet Nexium hade en försäljning på 353 miljoner dollar jämfört med ett väntat värde på 331 miljoner dollar.

Ascelia Pharma hade ett rörelseresultat om -22,9 miljoner kronor (-7,2) under det fjärde kvartalet 2019.

Vinst per aktie uppgick till -1:16 kronor (-0,49) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 miljoner kronor (-9,1). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 184 miljoner kronor (42,1).

"Under december 2019 och januari 2020 öppnade vi fem kliniker i USA och Europa för registrering av patienter till vår beslutsgrundande fas 3-studie Sparkle. Detta är ett betydelsefullt steg när vi accelererar utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat Mangoral mot förväntad marknadslansering 2022", säger Magnus Corfitzen, vd på Ascelia Pharma, i rapporten.

Vindkraftbolaget Arise redovisar ett resultat efter skatt på 98 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (2). Resultatet per aktie uppgick till 2:93 kronor (0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 247 miljoner kronor (90). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 147 miljoner kronor (46). Ingen utdelning föreslås för 2019.

Mobilkasinobolaget Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 14,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (8,1).

I det resultatet ingår jämförelsestörande om totalt +,3 miljoner euro. Dels handlar det om omstruktureringskostnader om totalt 6,1 miljoner euro kopplade till Storbritannien och Malta, dels en reavinst om 11,4 miljoner euro från försäljningen av dotterbolaget Authentic Gaming i oktober.

Det justerade ebitda-resultatet, rensat för dessa jämförelsestörande poster, var 9,2 miljoner euro.

Väntat var 9,9 miljoner enligt Bloombergs sammanställning av fyra analytikers estimat. Det är oklart vilka engångsposter som ingick i denna siffra. Intäkterna uppgick till 87,1 miljoner euro (84,5), mot väntade 86,9 miljoner, enligt Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1:40 kronor per aktie (1:20).

Stockwik Förvaltning redovisar en nettoomsättning på 125 miljoner kronor (34,0) för det fjärde kvartalet 2019.

Ebitda uppgick till 15,0 miljoner kronor (0,9). Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 9,3 miljoner kronor (-0,3). Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske för 2019.

Bettingbolaget Gaming Innovation Group, GIG, redovisar ett ebtida-resultat om 4,8 miljoner euro för det fjärde kvartalet.

Intäkterna uppgick till 29,4 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Bolaget har släppt siffror för det fjärde kvartalet med anledningen av det sålt en stor del av sin verksamhet till Betsson. Den ordinarie rapporten kommer den 18 februari.

Bygguthyrningsbolaget Adapteo, som avknoppats från Cramo och som är noterat på Stockholmsbörsen, hade hyresintäkter på 35,1 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2019 (34,9). Jämförbart ebitda-resultat blev 20,6 miljoner euro (20,6).

Rörelseresultatet landade på -3,9 miljoner euro (+5,6) och inkluderar jämförelsestörande poster om 1,0 miljoner euro (4,3). Vinst per aktie var -0:17 euro (0:10).

"Fjärde kvartalet 2019 fortsatte med lägre marknadsaktivitet på våra huvudmarknader … Under hela året har vi sett väsentligt lägre offertaktivitet i den svenska offentliga sektorn, vilket påverkade våra intäkter under andra halvåret, och som får effekt även under kommande kvartal", skriver vd Philip Isell Lind af Hageby i rapporten. Styrelsen föreslår en utdelning om 0:12 euro per aktie för 2019.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 18,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (32,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (0:96).

Nettoomsättningen uppgick till 235 miljoner kronor (219). Rörelseresultatet blev 22,5 miljoner kronor (41,7). Rörelseresultatet påverkades bland annat av negativa omräkningseffekter. Justerat för det hade rörelseresultatet uppgått till 37 miljoner kronor (38).

Orderingången låg på 277 miljoner kronor (295). Ingen utdelning föreslås för 2019.

Vård- och diagnostikbolaget Medicover redovisar ett resultat efter skatt på 6,6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (3,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 euro (0:02).

Rörelseresultatet blev 10,8 miljoner euro (8,6) och rörelsemarginalen var 4,7 procent (4,7). Nettoomsättningen uppgick till 230 miljoner euro (181). Försäljningstillväxten var 15,0 procent. En utdelning om 0:05 euro per aktie föreslås för helåret 2019 (0).

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 25 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (9,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:62 kronor (0:62).

Enligt segmentsredovisning, som ger den mest rättvisande bilden av verksamheten, blev rörelseresultatet blev 29,7 miljoner kronor (17,3) och rörelsemarginalen var 7,0 procent (4,8).

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 424 miljoner kronor (360). Antalet produktionsstartade bostäder var 118 under fjärde kvartalet (160) och antalet sålda bostäder uppgick till 79 (73). En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2019 på 36 miljoner kronor (32). Nettoomsättningen steg till 2.804 miljoner kronor (1.550). Den organiska tillväxten uppgick till 1,0 procent.

Ebita-resultatet landade på 145 miljoner kronor (85). Justerat för jämförelsestörande poster om -9 miljoner kronor (-35) uppgick ebita-resultatet till 154 miljoner kronor (120).

Den justerade ebita-marginalen blev 5,5 procent (7,7). Rörelseresultatet steg till 110 miljoner kronor (64).

En utdelning för helåret 2019 om 0:80 kronor per aktie föreslås (1:10).

Ambea har efter det fjärde kvartalets utgång startat ett omstruktureringsprogram i Norge. Programmet väntas medföra årliga besparingar på cirka 30 miljoner kronor, som realiseras gradvis från och med det andra kvartalet 2020. Jämförelsestörande poster på cirka 45 miljoner kronor beräknas betalasta det första halvåret 2020. Programmet väntas ge full effekt i slutet av 2020.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas redovisar ett resultat efter skatt på -23,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-44,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:60 kronor (-1:26).

Nettoomsättningen var 46,6 miljoner kronor (0) och avser en milstolpebetalning på 5 miljoner dollar från partnern Everest Medicines. Ingen utdelning föreslås för 2019 (0).

IT-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 71,4 miljoner euro, exklusive engångsposter för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av tre analytikers prognoser, som Infront hade sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 63,3 miljoner euro. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 13,1 procent för kvartalet, mot snittestimatet på 12,3 procent. Nettoomsättningen blev 543 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 516 miljoner euro.

Utdelningen föreslås uppgå till 1:27 euro per aktie. Här väntades 1:35 euro per aktie, enligt Infront.

Tieto Evry räknar med att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2020 jämfört med 2019 års utfall, då Tieto och Evrys sammantagna justerade ebit uppgick till 343 miljoner euro.

Genomsnittet av tre analytikers förväntningar på 2020 låg inför rapporten på ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 360 miljoner euro, enligt Infronts estimatsammanställning.

Tieto Evry bedömer vidare att den sammantagna tillväxten på den nordiska IT-marknaden väntas ligga kvar på 2-3 procent. På lång sikt har Tieto Evry som mål att växa snabbare än marknaden.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -