På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Troax, Garo, Fasadgruppen, Storskogen och Revolutionrace finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett rörelseresultat på 13,7 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (15,4).

Rörelsemarginalen var 17,6 procent (22,8). Resultat efter skatt låg på 10,5 miljoner euro (11,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 euro (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 77,9 miljoner euro (67,5). Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 12 procent. Orderingången var 72,6 miljoner euro (69,3).

Livsmedelsbolaget Veg of Lund rapporterar ett rörelseresultat (ebit) på -11,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-5,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (0,6).

Sweden Buyers Club, verksamt inom e-handel, redovisar en nettoomsättning på 10,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022, motsvarande en tillväxt på 90 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Intäkter från medlemskap uppgick under kvartalet till 2,8 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet minskade till -3,8 miljoner kronor (-2,5), belastat av engångseffekter, primärt från notering på Nasdaq First North som skedde den 20 juni år.

Nordic Flanges, som säljer industriella flänslösningar, redovisar ett rörelseresultat på 8,0 miljoner kronor för de första sex månaderna 2022 (-5,3).

Resultatet efter skatt blev 3,5 miljoner kronor (-8,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (-0:15). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 137 miljoner kronor (89,0).

Opticept, som erbjuder teknologiska lösningar för hållbarhet av vissa livsmedel, redovisar en intäktsökning till 3,5 miljoner kronor (2,5) i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till -22,3 miljoner kronor (-7,3) och ett ebitda på -18,0 miljoner kronor (-5,5).

Angler Gaming redovisar en omsättning på 6,9 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (10,1). Rörelseresultatet kom in på -0,6 miljoner euro (1,9). Antalet nya registrerade kunder ökade med nästan 57 procent under kvartalet, till 91.142.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett rörelseresultat på 39,6 miljoner kronor (55,1) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev 33,3 miljoner kronor (42,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:85). Nettoomsättningen uppgick till 350 miljoner kronor (341).

"Vi ser en fortsatt stark utveckling inom GARO Electrification. Omsättningen inom GARO E-mobility minskade under kvartalet på grund av komponentbrist. Den fortsatt goda orderingången i kombination med en lägre leveranskapacitet, har resulterat i en kraftigt ökad orderbok", skriver vd Patrik Andersson i rapporten.

Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-31). Resultatet per aktie uppgick till 4:80 kronor (-3:30). Nettoomsättningen uppgick till 203 miljoner kronor (74).

Ebitda-resultatet uppgick till 81 miljoner kronor (-14). Resultatet före skatt uppgick till 64 miljoner kronor (-30).

Bettingbolaget GIG, Gaming Innovation Group, redovisar ett ebitda-resultat på 7,7 miljoner euro (5,5) för det andra kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 22,1 miljoner euro (16,1). Rörelseresultatet blev 2,4 miljoner euro (2,3). Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 8,3 miljoner euro (5,6).

För helåret 2022 spår GIG att den samlade verksamheten ska generera en omsättning på 87-93 miljoner euro och att ebitda-resultatet ska landa inom intervallet 30-35 miljoner euro.

Oncozenge, som utvecklar behandlingar för smärtlindring hos cancerpatienter, redovisar ett nettoresultat om -38,8 miljoner kronor (-2,0) för det andra kvartalet 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 miljoner kronor (-2,8) och likvida medel var 34,5 miljoner kronor (57,0).

Under kvartalet fick bolaget ett omfattande svar från den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA och därefter även initiala resultat från den toxicitetsstudie för bupivakain som bolaget genomfört.

"Baserat på den sammantagna bilden av myndighetskrav och toxikologiska data gjorde vi bedömningen att den befintliga formuleringen av Bupizenge inte utgör en framkomlig väg till nödvändiga regulatoriska godkännanden", skriver bolaget.

NGM-listade Paydrive redovisar en nettoomsättning på 4,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (2,9). Rörelseresultatet försämrades till -5,6 miljoner kronor (-2,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till -3,9 miljoner kronor (-0,8). De likvida medlen uppgick vid utgången av kvartalet till 6,6 miljoner kronor (5,8).

Fasadbolaget Fasadgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 66,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (35,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:58 kronor (1:00). Ebita-resultatet blev 117 miljoner kronor (68,0) medan ebita-marginalen kom in på 9,6 procent (10).

Nettoomsättningen uppgick till 1.217 miljoner kronor (677). Försäljningstillväxten var 79,8 procent. Organiskt var tillväxten 4,3 procent.

Bolagsgruppen Storskogen redovisar ett justerat ebita-resultat på 877 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Enligt Infronts sammanställning, baserat på åtta analytikerprognoser, väntades ett justerat ebita på 729 miljoner kronor.

Periodens resultat blev 474 miljoner kronor, jämfört med 210 miljoner kronor i fjol. Nettoomsättningen ökade med 137 procent till 9.059 miljoner kronor. På denna punkt väntades 7.860 miljoner kronor.

För årets första sex månader ökade nettoomsättningen med 138 procent till 15.997 miljoner kronor, med en organisk tillväxt på 16 procent för halvårsperioden.

Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, redovisar ett rörelseresultat på 73,0 miljoner kronor (66,7) för det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (23,9). Nettoomsättningen uppgick till 318 miljoner kronor (274). Utdelningen föreslås bli 0:77 kronor per aktie (0:64).

Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick i kvartalet till 774 kronor (740) och ökningen förklaras enligt bolaget i huvudsak av en gynnsam marknadsmix.

Efterfrågan i Q4 var fortsatt stark, trots makroekonomiska utmaningar med förändrat konsumentbeteende som följd", skriver vd Pernilla Nyrensten i rapporten. På måndagskvällen aviserade Pernilla Nyrensten att hon avgår på egen begäran från vd-posten.

"Med minskad köpkraft hos konsumenter, bland annat till följd av stigande inflation ökar kostnaden på digital marknadsföring, vilket kan komma att påverka vår marginal kortsiktigt. Vi ser att försäljningsvolymer online generellt har minskat och det är sannolikt att även Revolutionrace kan påverkas av detta", skriver Pernilla Nyrensten.

Bolaget förväntar sig därmed att försäljningstillväxten, kortsiktigt, kan komma att dämpas de kommande kvartalen. Under juli 2022 såg Revolutionrace lägre försäljningstillväxt än under hela det fjärde kvartalet.

Revolutionraces vd och grundare Pernilla Nyrensten avgår på egen begäran från vd-posten. Pernilla Nyrensten kommer att fortsätta som aktiv styrelseledamot med särskilt fokus på varumärket och försäljning. En process för att hitta en ny vd kommer att inledas omedelbart och under tiden kommer den nuvarande styrelseordföranden Paul Fischbein att kliva in som tillförordnad vd.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -