På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i en fastighetsaktie och i en bank. Samtidigt varnas det för en spelaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI-index) öppnade veckan nedåt med en nedgång på 0.46 procent och stängde på 914 punkter. Indexet har den senaste tidne testat 920-punktersnivån, där en kurs ovanför är positivt för den tekniska bilden medan brott ned är negativt. Indexet har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 920 punkter. På nedsidan har vi stöd vid 905 punkter i grafen på kort sikt att förhålla oss till närmast därunder. Eventuellt brott genom denna nivå öppnar för stor nedsida. På uppsidan har vi motstånd närmast intill 975 punkter. Ser vi till trendbilden, har kursen brutit en stigande trendkanal i kursdiagrammet för medellång och lång sikt. Detta signalerar i första hand en svagare stigningstakt framöver. Kortsiktigt försvagas aktien av en brant fallande trendkanal.

Investtechs korta Hausseindex har sedan början av september rasat från 55 till 27. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister. Med ett index på 28 indikeras en övervikt av pessimister bland de kortsiktiga investerarna. På lång sikt står indexet i 43.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 414 köp och 106 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 80 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget är OMXSPI-indexet tekniskt svagt sälj på medellång sikt. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att rekommendationen för indexet kan ändras från en dag till en annan. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Kursen till fastighetsboalget Fabege utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget och är även en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på studier av mer än 35000 trender över en period på 12 år.

Stödnivån runt 133 kronor har den senaste tiden testats vid flera tillfällen. Motstånd återfinns först runt 157 kronor.

Fabege är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Fabege förväntas presentera delårsrapport den 20 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Inför den kommande delårsrapporten visar kursutvecklingen till storbanken Swedbanks A-aktie en stark utveckling där kursen har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare, en starkare stigningstakt och är även en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på positiva trendbrott.

Den 16 juli i år identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar vidare uppgång och det saknas motstånd i kursdiagrammet. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 160 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt och en positiv volymbalans bekräftar den stigande trendbilden.

Swedbank A är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Swedbank A förväntas presentera delårsrapport den 21 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Efter flera månader med sidledes utveckling har aktiekursen till Betsson som är verksamma inom spelindustrin brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Såväl insiders som investerare har sålt på allt lägre kurser för att komma ut ur bolaget. Isolerat sett är horisontella trendbrott en säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat, där ytterligare nedgång indikeras. Kursen har även brutit ned genom stödet vid cirka 113 kronor och vidare nedgång är därmed signalerad.

Den 4 oktober utlöstes även en sälsignal från en negativ rektangelformation (REC) som ger en signal om vidare nedgång. Det saknas stöd i kursdiagrammet på medellång sikt men på lång sikt finns en stödnivå runt 52.00 kronor, knappt 10 procent under dagens kurs. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 69.00 kronor och en etablering över denna nivå skulle neutralisera säljsignalerna. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång.

Betsson B är negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Betsson B förväntas presentera delårsrapport den 26 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

 

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -