På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i ett fastighetsbolag och ett teknikbolag. Men samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) började veckan med att backa 0,2 procent till en stängningskurs på 993 punkter. Kursen för indexet återfinns därmed under 1000-punktersnivån som bröts för första gången förra veckan. Ser vi till den tekniska bilden präglas den fortsatt av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. Motstånd saknas medan vi på nedsidan har stöd vid 920-930 punkter att förhålla oss till.

Investtechs Hausseindex står i 62 på kort sikt och i 63 på lång sikt. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-50 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. Med ett index på 62 och 63 respektive indikeras en övervikt av optimister såväl på kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 266 köp och 117 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 69 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen också ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden. Noterbart är att antalet affärer sjunkit stadigt senaste tiden - senaste veckan har enbart 52 affärer registrerats.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Fastighetsbolaget Wallenstam utvecklas i en stigande trend på medellång sikt. Sett till senaste månadens omsättning är det en positiv korrelation mellan kursuppgång och handelsvolym, vilket resulterat i en stark volymbalans (VolBal, gröna mittenpilen). Detta stärker trendbilden och ger underlag till en positiv teknisk bild för aktien. Aktien stärks av brott genom motståndet vid 135 kronor. Avsaknaden av motstånd ovanför måndagens stängningskurs ger statistiskt goda möjligheter till fortsatt uppgång framöver enligt Investtechs forskning. 

Aktien är efter insiderköp senast den 16 juli positiv på insiderhandel enligt Invesstechs Insiderbarometer. Detta gör i kombination med närheten till 135 kronor som numer är stöd, att risken kan anses reducerad.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget ZignSec som utvecklar plattformar för ID-verifieringslösningar, har sedan hösten 2020 rört sig horisontellt mellan stödet vid 17 kronor, och motstånden vid 23,50-27,60 kronor. Det sista motståndet har brutits under positiv volymutveckling, vilket utlöst en stark köpsignal i aktien. Köpsignalen får stöd av en mycket stark volymbalans och ett starkt momentum. Motstånd saknas, 23,50-27,60 kronor är stöd vid reaktion ned.

Aktien är positiv på insynshandel och tekniskt positiv på medellång sikt. Observera att risken i aktien är hög med en volatilitet på 38 procent på månadsbasis.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Storytel presenterade resultatet för Q2-21 i fredags den 6 augusti. Marknaden mottog denna svalt, och aktien backade drygt 17 procent under hög volym (gråa grafen i botten av figuren). Aktien fortsatte ned under måndagen och stängde strax ovanför 182 kronor. Ser vi till den tekniska bilden, utvecklas aktien i en fallande trend på medellång sikt. Trendbilden försvagas av en starkt negativ volymbalans, indikerande aggressiva säljare som vill ur aktien när kursen faller.

Brott ned genom den tidigare bottennoteringen vid 190 kronor, visad av den gröna så kallade Pivotpunkten, har gett säljsignal. Signalvärdet stärks av den negativa volymbalansen. Aktien har dock tidigare vänt vid trakten av 180 kronor vilket kan hålla emot på nedsidan. Vidare brott ned genom 178 kronor skulle försvaga aktien ytterligare. 190 kronor är nu närmsta motstånd, vi bör se brott genom denna nivå i första hand för stärkta tekniska utsikter.  

Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -