På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i i två aktier. Samtidigt varnas det för en spelaktie.

Under måndagen steg marknaden svagt med 0.17 procecnt och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 929 punkter. Med en slutkurs på 929 punkter noteras åter ett nytt all-time-high (ATH). Den tekniska bilden präglas av en positiv trendbild på hela skalan från kort- till lång sikt. På nedsidan har vi stöd närmast runt 921 punkter i den korta grafen - därunder vid 890 punkter på medellång sikt.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 54 på kort sikt och 66 på lång sikt, vilket indikerar viss övervikt av optimister på kort sikt. På lång sikt är det fortsatt övervikt av optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av Insiders i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 155 köp och 50 försäljningar bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 651 köp och 195 försäljningar. Detta motsvarar en köpandel på 76 procent senaste veckan och 77 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Låsproducenten Assa Abloy återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket signalerar en ökande optimism och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Aktiekursen har stigit kraftigt efter köpsignaler från inte mindre än två rektangelformationer (REC) som identifierades i slutet på 2020. Formationerna signalerar fortsatt utveckling i samma riktning, där det saknas motstånd i kursdiagrammet då kursen återfinns på all-time-high. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 240 kronor.

Med flera insiderköp den senaste tiden är Assa Abloy B maximalt positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Arjo har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som är identifierad av Investtechs trendalgoritm på medellång sikt. Rent tekniskt signaleras härmed en starkare stigningstakt mot tidigare, vilket är ett resultat av att investerare över en längre period har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i aktien. Brott upp genom trendtaket är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 69.00 kronor.

Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde (Relative Strength Index) över 70 visar. Investerare har fortsatt att gå upp i pris för att köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Arjo är positiv på Investtechs Insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Mobilspelsbolaget Qiiwi Games aktiekurs återfinnns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att köpintresset bland investerare har varit avtagande och statistiskt indikeras därmed en fortsatt svag utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas stöd i kursdiagrammet för medellång sikt och ytterligare nedgång indikeras. På lång sikt återfinns dock stöd runt 12.40 kronor. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 56.00 kronor på medellång sikt.

Qiiwi Games är neutral på Investtech Insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -