På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en svag uppgång på 0.40 procent och stängde därmed på 759 punkter. Indexet är därmed svagt ned från den nya all-time-high noteringen runt 764 punkter, som annars signalerar vidare uppgång. Kursen återfinns i en stigande trend som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs är positivt för den tekniska bilden. 734 punkter utgör stöd vid reaktion ned.

Investtechs Hausseindex visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som fått köpsignal som sista signal, och är en indikator på optimismen/pessimismen på marknaden. Indexet står idag i 60 på kort- och 62 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister på Stockholmsbörsen.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 100 köp och 56 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 455 köp och 195 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 64 respektive 70 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). En hög volatiliteten i marknaden gör det fortsatt sannolikt för kraftiga upp- och nedgångsdagar framöver. Det gör att rekommendationen snabbt kan förändras.

 

Aktien till Sectra som specialiserat sig på säkerhetslösningar mot bland annat medicinteknik och cybersäkerhet ser tekniskt stark ut på medellång sikt, enligt Investtechs algoritmer som identifierar tekniska köp- och säljsignaler. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det är en klassisk teknisk köpsignal som ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Redan den 27 november i år, i samband med kursuppgången då bolaget presenterade sin delårsrapport identifierade formationsalgoritmen en köpsignal från en så kallad rektangelformation (REC) som här indikeras med en grön pil i trendkanalen. Det signalerar en vidare uppgång till 772 kronor eller mer. Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 640 kronor. En starkt positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker och bekräftar den positiva trendbilden.

Även aktiens RSI21-värde som är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna signalerar ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras. Aktien är även svagt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ur ett tekniskt perspektiv ser aktien till industribolaget Lifco intressant ut. Kursen till aktien har brutit upp ur en horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en fortsatt stark utveckling. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en stigande trend och därmed vidare uppgång. Brott upp ur en horisontell trendkanal är en teknisk köpsignal som ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 700 kronor. Lifco har även en starkt positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång. Ett RSI21-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt där investerare har på kort tid har gått upp i pris för att kunna köpa in sig i bolaget. Det är något som indikerar ökande optimism och att kursen statistiskt ska fortsätta upp.

Lifco B är även positiv på Investtechs insideranalys. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En av årets förloraraktier är Ovzon, ett teknikbolag som bland annat tillhandahåller bredbandstjänster och olika lösningar som är satellitbaserade. Kursen återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare avtar. Aktier i fallande trender har enligt Investtechs forskningsresultat fortsatt att falla och utvecklas sämre än börsen.

Kursen återfinns mellan en stödnivå runt 50.00 kronor och en motståndsnivå runt 61.00 kronor. Brott ned eller upp genom en av dessa nivåer indikerar vidare utveckling.

Aktien är neutral på Investtechs insynshandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -