På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Men det varnas samtidigt för en läkemedelsaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på 2.57 procent stängde OMX Stockholm PI (OMXSPI) på 747 punkter. Därmed har börsen nått en ny all-time-high notering som signalerar vidare uppgång. Indexet har därmed stigit sex av de senaste sju dagarna och den senaste veckan har indexet stigit hela 7.84 procent och kursen visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Kursen har även brutit upp genom motståndet runt 730 punkter. Motstånd saknas och vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 730 punkter vid reaktioner tillbaka.

I Investtechs Hausseindex visar andelen aktier som gett köpsignal som sista signal, och utgör en optimistindikator för marknaden. Andelen optimister på marknaden har sjunkit ordentligt senaste tiden men återhämtat sig bra den senaste veckan. Med ett kortsiktigt Hausseindex på 39 så är det något fler pessimister i marknaden. På lång sikt står indexet i 55, vilket indikerar att det i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister på lång sikt.

Börsens insiders verkar också vara positiva och har i huvudsak köpt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat på 71 respektive 84 procent. Motsvarande nivåer på månadsbasis observerades senasts i mars/april i år. Dessa två nivåer ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. För sådana case anses också risken vara reducerad.

Sammantaget har vi därmed rekommendationen Köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Den höga volatiliteten i marknaden indikerar dock att det sannolikt kan fortsätta att vara volatilt med kraftiga upp- och nedgångsdagar framöver. Det gör att rekommendationen snabbt kan komma att förändras.

 

En aktie som som ser tekniskt starkt ut är industrigruppen Beijer Alma. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som är en teknisk köpsignal. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare är ökande och att marknaden har varit villig till att betala mer för att köpa in sig i bolaget. Det ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.Studien bygger på data från 45958 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

Kursen har brutit en motståndsnivå runt 130 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp genom motståndär det goda statistiskt utsikter för vidare uppgång. Nytt motstånd finns först runt 156 kronor.

En starkt positiv volymbalans bekräftar trendbilden och innebär att det är större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång som i sin tur indikerar att investerare verkar positiva till aktien. Enligt Investtechs volym-forskning har aktier med positiv volymbalans i genomsnitt presterat 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året.

Aktien är även positiv på insynshandel med ett par insiderköp så sent som runt månadsskiftet oktober/november. Beijer Alma B är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Elanders som erbjuder tjänster av integrerade lösningar inom Supply Chain Management har flera tekniska köpsignaler. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som indikerar att köpintresset bland investerare är ökande. Det ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs datagrundlag från 45958 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras då kursen nyligen har brutit upp genom det tidigare motståndet runt 85.00 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det indikerar ökande optimism och bekräftar den stigande trenden. Även RSI-värdet är över 70 vilket också det signalerar ett starkt positivt momentum där kursen har stigit kraftigt på kort tid på grund av optimistiska investerare som är villiga till att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Medicinteknikbolaget Immunicum har brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en fallande trend och därmed vidare nedgång. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 11.5 procentenheter sämre än referensindexet i studien.

Den 12 oktober identifierade Investtechs formations-algoritm en negativ rektangelformation (REC) som signalerar en målkurs på 8.12 kronor eller lägre. Aktien har stöd runt 6.20 kronor och motstånd runt 9.40 kronor.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

 

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -