På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Efter veckans första handelsdag blev det en svag nedgång för Stockholmsbörsen (OMXSPI) under måndagen, en nedgång på 0.78 procent där indexet stängde på 646 punkter. På medellång sikt visar Stockholmsbörsen en stigande trend, likaså på kort- och lång sikt. I den korta- och medellånga grafen befinner sig indexet strax ovanför stödnivån runt 625 punkter. Stöd närmast härunder vid 570-580 punkter. Motstånd återfinns närmast vid 670 punkter i den korta grafen.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Kortsiktigt hausseindex står i 67. Det är därmed en fortsatt klar övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Samtidigt indikerar indexet att knappt en av tre kortsiktiga investerare kan förändra sig i positiv riktning, medan drygt två av tre kan bli mer negativa.

Teoretiskt står marknaden nära en långsiktig topp först när hausseindex går över 90. Det har emellertid aldrig skett för Stockholmsbörsen sedan Investtech startade beräkningen av hausseindex 1999. Enbart tre gånger tidigare har indexet noterats över 80: den 14 januari 2013 (81), den 27 januari 2004 (81), och den 30 december 1999 (85). Vi betraktar kombinationen av högt värde på hausseindex, och motstånd på kort- och medellång sikt som en försiktig varningssignal. Om man vill reducera risken och är relativt kortsiktig, kan det vara klokt att vikta ned innehavet i de mest volatila aktierna nu.

Börsens insiders ger liten tilläggsinformation i nuläget. Aktiviteten är relativt hög, men köpandelen är i nivå med genomsnittet för de sista året. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Stora svängningar på kort sikt kan inte uteslutas, och är något vi förväntar. För långsiktiga investerare med en tidshorisont på över 24 månader är vår rekommendation att vara investerad i marknaden hela tiden.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till råvarubolaget SCA (SCA B) återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för aktien och isolerat sett ger stigande trender statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs trendforskning. Aktien har stöd runt 107 kronor och saknar nya motståndsnivåer.

Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till investmentbolaget Bure Equity återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerare har betalat högre kurser för aktien och isolerat sett ger stigande trender statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

I slutet av maj bröt aktiekursen upp genom motståndet vid cirka 183 kronor som därmed ombildades till en stödnivå. Motstånd återfinns vid cirka 223 kronor. Brott upp eller ned genom en av dessa nivåer indikerar vidare kursutveckling på kort sikt.

Bure Equity är även maximalt positiv på insideranalysen med bland annat två insiderköp den 22 juni av bolaget VD samt finans/ekonomichef. Det bidrar positivt till analysen enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Som vi kan se på grafen för medellång sikt i teknikbolaget I.A.R Systems Group så är trendbilden tydlig. Aktiekursen ligger i en fallande trendkanalen där investerarna har sålt sig ur aktien till lägre kurser. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trendkanaler kan vi förvänta oss en fortsatt utveckling som är svagare än marknaden.

Aktiekursen har stöd runt 100 kronor och motstånd vid runt 130 kronor. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det bekräftar trendbilden. Aktien är negativ på insiderhandel med bland annat två rapporterade försäljningar i slutet av maj. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -