På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i en handelskoncern och en spelutvecklare. Men en medtech-aktie får säljsignaler.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en negativ utveckling under måndagen och föll 0.85 procent till en slutnotering på 666 punkter. På medellång sikt visar Stockholmsbörsen ingen klar trend. Det är motstånd vid all-time high noteringen runt 733 punkter, motsvarande knappt 10.0 procent upp från dagens kurs. Stöd återfinns mellan 625 och 580 punkter, vilket är 6-13 procent ned från dagens nivå.

På kort sikt har emellertid indexet utlöst flera köpsignaler och ligger i en stigande trendkanal efter stort köpintresse senaste veckorna. Det kortsiktiga momentumet är mycket starkt, vilket indikerar fortsatt ökande intresse bland investerarna, och vidare uppgång.

Investtechs kortsiktiga hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Igår måndag steg hausseindex över 76, och är med det på högsta nivå sedan den 15 augusti 2016. Indexet signalerar att det nu är klar övervikt av de kortsiktiga investerarna som är optimister. Samtidigt indikerar det att bara en av fyra kortsiktiga investerare kan förändra sig i positiv riktning, medan tre av fyra kan bli mer negativa.

Teoretiskt står marknaden nära en långsiktig topp först när hausseindex går över 90. Det har emellertid aldrig skett för Stockholmsbörsen sedan Investtech startade beräkningen av hausseindex 1999. Enbart tre gånger tidigare har indexet noterats över 80: den 14 januari 2013 (81), den 27 januari 2004 (81), och den 30 december 1999 (85).

Vi betraktar kombinationen av högt värde på hausseindex och motstånd på medellång sikt, som en försiktig varningssignal. Den mycket starka tekniska bilden på kort sikt gör dock att vi behåller en svagt positiv marknadssyn på en till sex månaders sikt, men följer hausseindexet noga framöver. Om man vill reducera risken och är relativt kortsiktig, kan det dock vara klokt att vikta ned innehavet nu.

Börsens insiders ger liten tilläggsinformation i nuläget. Aktiviteten är relativt hög, men köpandelen är i nivå med genomsnittet för de sista året. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljning, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Den teknikinriktade handelskoncernen Beijer Refs aktiekurs återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt som ett resultat av att investerare över tid har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat ger det statistiskt goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktiekursen har stöd vid 227 kronor och motstånd runt 303 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med ett RSI-värde över 70 som indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är även positiv på insideranalysen vilket stärker utsikterna enligt Investtechs forskning på Insidertransaktioner. Aktien är därmed totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har betalat allt högre kurser för att köpa in sig i app-spelutvecklaren MAG Interactive. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal och enligt Investtechs forskningsresultat ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Aktiekursen saknar motstånd efter brott upp genom motståndet runt 19.20 kronor som ombildats till en ny stödnivå. Vidare uppgång är därmed signalerad och det stärker den tekniska bilden enligt Investtechs forskningsresultat. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt och att investerare har gått upp i pris för att kunna köpa in sig i aktien. Det indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp. En positiv volymbalans bekräftar trendbilden.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Elekta återfinns just nu i en fallande trendkanal på grafen för medellång sikt. Här har alltså investerare över tid godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien vilket har resulterat i den negativa trendbilden.Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender indikeras en fortsatt negativ utveckling för aktier i fallande trender.

Det saknas stöd i kursdiagrammet på medellång sikt där ytterligare nedgång indikeras. Viktiga kursnivåer att följa med på är starkt stöd runt 85.60 och 90.00 kronor på grafen för kort sikt samt starkt motstånd runt 100 och 105 kronor på grafenerna för medellång samt lång sikt. Skulle kursen bryta ned genom 90.00 kronor eller upp genom 100-105 kronor så försvagar respektive förstärker det den tekniska bilden, och speciellt försvagas läget om kursen bryter ned genom 85.60 kronor. Även RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden.

Aktien är svagt positiv på insiderhandel och ser totalt sett tekniskt negativ ut på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -