På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Bolagsvarningar och åtgärder, torsdag

Börs Wallenstam, Autoliv, Semcon och Handicare slopar utdelningarna. Vitrolife skjuter på stämman.

Fastighetsföretaget Wallenstams styrelse har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman om en utdelning på 1:90 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019 som en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av covid-19-pandemin och den osäkra ekonomiska miljö som nu råder.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget uppger sig ha en stark finansiell ställning och god likviditet, men har respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, heter det.

"Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett nytt förslag om utdelning och storlek på denna", skriver Wallenstam.

Företagets styrelse hade tidigare föreslagit en utdelning om 1:90 kronor per aktie uppdelat på en utbetalning om 0:95 kronor i maj och 0:95 kronor i november.

"Bolaget investerar cirka 3 miljarder per år i nyproduktion av hyresrätter och vi tycker att det är viktigt att säkerställa en trygghet i att kunna fortsätta detta arbete som skapar många arbetstillfällen samt nya bostäder. Med anledning av det som händer i samhället vill vi möjliggöra ytterligare handlingsfrihet och därför reviderar vi vårt förslag och avvaktar gällande utdelning", säger Wallenstams styrelseordförande Ulrica Jansson Messing.

Autoliv drar tillbaka sin prognos för 2020 och ställer in utdelning till dess att effekterna av covid-19 bättre kan utvärderas. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Autoliv navigerar genom samma utmaningar som andra bolag vad gäller att förutse pandemins sammantagna effekter på bilindustrin under detta år. Givet rådande omständigheter, drar Bolaget därför tillbaks sin tidigare kommunicerade guidning för helåret 2020", skriver bolaget.

Autolivs prognos för 2020, som lämnades i samband med bokslutsrapporten, var att den organiska försäljningstillväxten skulle bli 3-4 procent. Prognosen var också en justerad rörelsemarginal för helåret 2020 om minst 9,5 procent.

Autoliv har också beslutat att ställa in den tidigare kommunicerade utdelningen för andra kvartalet, som var planerad att äga rum den 4 juni 2020. Bolaget kommer även skjuta upp framtida kvartalsutdelningar tills vidare.

För att ytterligare stärka likviditeten har Autoliv aktiverat de resterande 600 miljoner dollar av sin existerande kreditfacilitet. Som tidigare meddelats nyttjade bolaget 500 miljoner dollar av faciliteten den 19 mars 2020.

Genom att aktivera hela faciliteten uppgår Autolivs kassabalans till cirka 1,4 miljarder dollar.

Vidare är Autolivs investeringsplaner under omprövning med ambitionen att reducera utgifter under 2020.

"Vårt rörelsekapital optimeras genom strikt lagerkontroll, noggrann uppföljning av kundfordringar och ett nära samarbete med våra leverantörer", heter det.

Autoliv fortsätter att anpassa sin produktion till den rådande situationen, vilket inkluderar tillfällig nedstängning av vissa anläggningar.

"Vår verksamhet i Kina har gradvis återhämtat sig till för närvarande cirka 90 procent av förra årets nivå vid denna tidpunkt. Produktionsåterhämtningen har skett i takt med återhämtningen av kundefterfrågan sedan mitten av februari. I Sydkorea, Indonesien och Japan är majoriteten av våra anläggningar i drift på en nivå som ligger relativt nära ursprunglig plan", skriver bolaget.

I Europa, Amerika, Indien, Malaysia och Filippinerna är nästan alla av Autolivs anläggningar stängda.

"Flertalet av kundernas stängningar är planerade att gälla mellan två veckor och en månad, men vi förväntar oss att en del av dessa kommer att förlängas", skriver Autoliv.

Fertilitetsbolaget Vitrolifes styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum med anledning av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 28 april 2020. Vitrolife återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Teknikkonsulten Semcon har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 3:40 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beslutet har fattats som en försiktighetsåtgärd med syfte att bibehålla bolagets finansiella ställning utifrån den stora osäkerhet som utvecklingen av covid-19 medför", meddelar bolaget.

Handicares styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning på 0:07 euro per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningen sker när effekterna av den pågående covid-19-pandemin bättre kan överblickas.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -